Artikel

Den glada läraren gör eleverna trygga

Både elever och lärare har haft det tufft under senare år. Men det finnsockså lärare som för det mesta har gått glada till arbetsplatsen. KlasslärarenSonja Djupsjöbacka i Hoplaxskolans Munksnäsenhet är en av dem.Vad är viktigt för Sonja Djupsjöbacka för att må bra? Hon säger att hon inte har skygglappar för...

Artikel

”Det finns något som är guld i oss alla”

Skolan har utvecklats från auktoritär institution till ett kunskapscentrumi vilken dialogen mellan personal i skolan, eleverna och vårdnadshavarnaär viktig. Samtidigt är listan över lärarens utmaningar i form av teknik, pandemi och allt fler barn och unga med särskilda behov allt större. – Det är bra att det skrivs och pratas...

Artikel

Lasse Grönroos råd: Fortsätt läsa

Det var inte självklart att bli journalist. Eller var det? Lasse Grönroos minns travar med böcker, serietidningar, rollspel och han har bra minnen från gymnasiet. – Vi gick ofta till biblioteket med min pappa. Jag lånade inte alla gånger men ville hänga med till biblioteken i Nordsjö och Östra centrum...

Artikel

Pardon, men varför ska vi läsa främmande språk?

Intresset för språkstudier bland unga i Finland har minskat betydligt­ och koncentrerats till allt färre språk de senaste 20 åren. Allt fler läser bara engelska, utöver det obligatoriska andra­ inhemska språket. Det räcker inte, säger experter. I Finland ingår två obligatoriska språk i den grundläggande utbildningen. De är i regel...

Artikel

Lärandet fortsätter på fritids

I Sverige är morgon- och eftermiddagsverksamheten – fritids – en del av läroplanen. Kommunerna ska erbjuda alla mellan 6 och 13 år en plats på fritids. När fritidspedagogen Åsa Engström har den tidiga turen för att öppna fritidshemmet i Ursvikskolan är klockan halv sju på morgonen. Då kan det vara...

Artikel

Förbundets ordförande och kommunikatör drar vidare

Då Anders Adlercreutz för sex år sedan valdes till ordförande vid Förbundet Hem och Skola hade Maarit Westerén jobbat där i tio år. Nu väntar andra uppdrag dem båda.Maarit Westerén har i 16 år tagit fram och verkställt kampanjer, kurser, utbildningar och föreläsningar vid Hem och Skola. Jobbet som kommunikatör...

Artikel

Mångsidiga samarbeten berikar

Listan på idéer hos Pargas Malms Hem och Skola-förening är lång och brokig. Föreningens ordförande Linda Mannila hämtar idéer och inspiration bland annat från vänner och bekanta i andra föreningar. Hur har er förening arbetat under pandemitiden?– Då vi insåg att pandemin skulle bli långvarig fick vi tänka om helt....

Artikel

Planera och prioritera för ett roligt sportlov

Under de kommande veckorna töms skolor och daghem då det är dags för sportlov. Hur mycket är det rimligt att sportlovet ska få kosta, och hur ska man bäst ta upp det här med pengar, kostnader och att man kanske inte har råd? Vad kan man hitta på som inte...

Artikel

Barnen kan inte vänta – men vem ska sköta dem?

Småbarnspedagogiken lider grav brist på utbildad personal. Vi talade framtidsutsikter med en ung socionomstuderande, en lektor vid Arcada och en universitetslektor vid Helsingfors universitet. Vi hörde en erfaren närvårdare vid ett daghem i Helsingfors och hans chef vid Barnavårdsföreningen. Och vi checkade också in med chefen vid Helsingfors stad. Anders...

Artikel

”Han var hög både hemma och i skolan”

Unga kan köpa cannabis överallt och barnet i vilken som helst familj kan vara den som röker, eller säljer. Det säger en mamma som sett sin levnadsglada son bli en isolerad ung kille. På den lilla orten känner man varandra och med många vänner från småbarnsåren följde också känslan av...

Artikel

Våga prata med barnen

Det fungerar inte att avfärda cannabisdiskussionen med skrämseltaktik. Det säger Krista Lindberg vid föreningen för förebyggande rusmedelsarbete Ehyt. Cannabisbruk har blivit vanligare i Finland och allt fler unga känner någon i sin kompiskrets som har provat cannabis. Samtidigt tvekar många föräldrar att ta diskussionen med sina barn. Åtta procent av...

Artikel

Religion och livsåskådning blev ett ämne på Åland

Alla elever i grundskolan på Åland läser sedan hösten ett nytt ämne – religions- och livsåskådningskunskap. – Nu får alla samma kunskap om olika religioner vilket kan bidra till ökad förståelse, säger klasslärarna Josephine Lönngren och Julia Thompson. Förändringen betyder inte att psalmer förbjuds på skolavslutningen. Julkyrka kan också ordnas...

Artikel

Läsning är roligt i Ingå

Den digitala utvecklingen har fört med sig nya produkter som till exempel lockar barn och unga att välja spelande framom läsning. Elever vid Kyrkfjärdens skola i Ingå anser ändå att läsning är viktigt och roligt. Hem och Skola besöker Ingå en mörk januarimorgon för att träffa elever vid Kyrkfjärdens skola....

Artikel

Coronan gav nya former för föräldraträffar

Camilla Forsberg är en av tio personer som belönats med utmärkelsen Du är guld värd, bland annat för insatserna med att ordna pandemianpassade föräldraträffar. För Camilla Forsberg kretsar det mesta kring skola och lärande. Till vardags arbetar hon som fortbildningschef på Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och på...

Artikel

Bättre tänk, bättre humör

I Sarlinska skolan i Pargas arbetas systematiskt för en trygg och trevlig samlingsplats för alla. Det lönar sig, säger lärare och elever. Skolhuset är klart slitet och byggnaden ska rivas. Det berättar klassföreståndare Anita Ahtiainen som också är lärare i religion och hälsokunskap. Det är lite sorgligt. Samtidigt får jag...

Artikel

”Det är roligt att vara tillsammans”

Parkour, matlagning, cirkus, bollspel, kanin­skötsel. När barnen själva får välja vilken klubb de vill delta i är det ingen hejd på fantasin – och det bästa av allt är att många idéer går att förverkliga. Det råder ett glatt kaos i hembygdsgården i Pojo, Raseborg. 4H-klubben är i full gång...

Artikel

Målet: att ha roligt

Juniorfotboll ska handla om rolig lek och gemenskap. Det säger Lina Lehtovaara, domare och klass­lärare, som tillbringat en stor del av sitt liv på fotbollsplanen. Hon vet att hårda ord från skällande föräldrar sällan ger utdelning. Lina Lehtovaara behöver inte fundera länge på frågan vad hon önskar av föräldrarna som...

Artikel

Lärare och föräldrar nöjda med mer tid

Femåriga Selma Sainomaa är en av de ungefär 10 000 barn som deltar i det första, omtalade nationella försöket med tvåårig förskola i Finland. Vi besökte det ena av de två daghemmen i Helsingfors som är med i försöket, Domus på Brändö, för att se hur det hela kommit igång. Förskolläraren...

Artikel

Äntligen fest igen!

Lahtis svenska skola har, precis som alla andra, tvingats tänka om då det gäller fysiska evenemang i och kring skolan. För en språkö är det speciellt viktigt att de svenskspråkiga får träffa andra, därför är glädjen stor när man återigen får ställa till fest. En dryg timme norrut från Helsingfors...

Artikel

Hur ska vi prata med barnen om klimatet?

Klimatoro och bristande framtidstro påverkar ungas välmående. Åtta av tio oroar sig för hur jorden mår, visar undersökningar. Klimatångesten i sig är inte farlig, men vi behöver kunna bemöta den, säger specialister. Klimatångest eller miljöångest används ofta som ett paraplybegrepp för olika obehagliga eller obekväma känslor som har att göra...

Artikel

Närsynthet drabbar allt fler

Vid årsskiftet fick Förbundet Finlands Svenska Synskadade medel för ett projekt för svenskspråkiga barn och unga som organisationen snabbt beslöt att blir en bestående del av verksamheten.  Finlands Svenska Synskadade har nu grundat den sociala mötesplatsen Synligan med tematräffar och kamratstöd för hela familjen för barn och unga i Svenskfinland...

Artikel

Asko Järvinen är värd guld

Många vuxna har ställt upp under pandemin med att förklara, trösta och uppmuntra barn och unga. Överläkare Asko Järvinen är en av dem som axlat ett stor ansvar. Av alla medicinska experter som ställt upp i tv sedan coronapandemin var ett faktum vintern 2020, alltså snart två år sedan, är...

Artikel

”Jag slängde aldrig mat”

Ett av Jesper von Hertzens­ starkaste skolminnen är från matsalen. – Det hände att jag käkade kompisarnas portioner då maten annars­ skulle ha slängts. Skollunchen är kostnadsfri för eleverna. Skollunchen kostar ändå i medeltal cirka 2,80 euro per elev och skoldag. Uppemot 900 000 barn och ungdomar äter lunch i de...

Artikel

Att stå ut med det tråkiga

I en vardag fylld av distraktioner, fullspäckade scheman och oavbruten underhållning finns risken att barn inte hinner reflektera, planera eller sätta mål för sitt eget lärande. Samtidigt visar forskning att just förmågan till självreglering är en nyckel till skolframgång. I höst kommer Katarina Perander (bilden), socialpsykolog och sakkunnig vid Förbundet...

Artikel

Jennifer käld tog internet med storm

Var dig själv i alla lägen­, och lyssna inte på hatet. 19-åriga Jennifer Käld har visat att man kan vara genuin också på sociala medier. Med fem miljoner följare världen över kommer en viss press på att leverera. Följarna förväntar sig nytt innehåll flera gånger per dag. Men Jennifer Käld...

Artikel

Ponnyn som hobby och terapi

Det är dags för den första lektionen efter sommarlovet. Spänningen är påtaglig och den blir inte mindre av att det finns en ny elev i gruppen. Läraren tar fram ett litet mjukisdjur, en liten ponny som heter Tuisku. – Jag tänkte att vi skulle börja med att prata lite om...

Artikel

Många sätt att fira dagisbarnet

Inbjudningarna till de egna födelsedagskalasen för barn i dagisar och lågstadier ordnas just nu ofta ute och sköts i regel föräldrar emellan diskret via textare, whatsapp eller e-post. Därför är det fiffigt att samla in varandras kontaktuppgifter genast i början av hösten.   – Det klassiska kortet på hyllan i tidernas...

Artikel

Det här är för alla familjer

Nordsjö Rastis i östra Helsingfors är en av föräldraföreningarna som arbetar för att skapa en trevligare skola för elever och vårdnadshavare. Coronaåret har gjort allt lite svårare men inte omöjligt. Nordsjö är en stor stadsdel i huvudstaden. Också det svenskspråkiga inslaget syns och hörs. Nordsjö lågstadieskola till exempel har sex...

Artikel

Jag ser små under ske

Journalisten och Hem och skola-tidningens tidigare redaktör Tua Ranninen skrev om skolseniorer på hösten för sex år sedan. Då hade hon själv precis gått med i verksamheten. Vad hände sedan? Läs Tuas egen rapport. Det sker små underverk i skolan hela tiden. De är så små att man inte alltid...

Artikel

Föräldern får vara jobbig

Att barn bryr sig om hur de ser ut är ingenting konstigt, men som förälder gäller det ändå att ha känselspröten ute när det kommer till barnets förhållande till mat och den egna kroppen. När är det skäl att reagera på missade måltider, förändrat beteende och godisstrejk? – Ätstörningar utvecklas...

Artikel

Många söker vård onödigt sent

En ätstörning börjar oftast med långsamma förändringar. Det kan ändå vara svårt att lägga märke till dem och det kan kännas pinsamt för anhöriga att öppna en diskussion om saken. En hjälp kan vara Livslust-projektets rådgivningstelefon eller mottagning, där sjukskötare svarar på frågor kring ämnet. Livslust-projektet startade då den svenskspråkiga...

Artikel

Alla behöver digital kompetens

Diskussionen om digitalisering fokuserade tidigare­ på tekniken och inte på vad tekniken möjliggör. Att köpa datorer, program och system är att datorisera. Att digitalisera är att dra nytta av tekniken för att göra saker på nya sätt eller göra sådant som tidigare inte varit möjligt. – Digitaliseringen handlar inte så...

Artikel

Vad är det vi talar om?

Det är mycket som inte sägs när lärare och föräldrar talar med varandra. En orsak är lärar­utbildningen som inte ger lärarstuderande tillräckliga färdigheter i föräldrakommunikation, visar ny forskning. I sin färska doktorsavhandling i pedagogik vid Turun yliopisto fördjupade sig Miina Orell i lagar, läroplaner, statliga och kommunala direktiv som reglerade...

Artikel

”Grunda professur i Relationer i skolan”

Samtal mellan lärare och vårdnadshavare kan vara krävande. Micaela Romantschuk vänder blickarna mot lärarutbildningen. – Det ska vara viktigast för alla som jobbar i skolan att prioritera relationerna. Färdigheter i olika ämnen är också viktiga, men har man inte förmågan eller viljan att samtidigt också tänka på relationernas betydelse faller...

Artikel

”Placera barnet i mitten”

Också den bästa skolan kan vara ojämlik. Petra Högnäs och Linda Björkgård arbetar med bättre kommunikation och större delaktighet. Finland har en av världens bästa skolor. Men även forskning som Pisa-undersökningen visar på ökad polarisering. Bäst gäller inte alla. Projektet Varje förälder vill öka hemmens delaktighet i skolan. Enligt projektledare...

Artikel

”Föräldrar behöver engageras tidigare”

Tar mobbningen aldrig slut? är rubriken för det nyaste avsnittet av Hem och Skolas podcast Vårdnadshavarens förklaring. Vi ställde fem frågor om mobbning till projektchef Heikki Turkka vid organisationen Stationens barn. Turkka leder projektet K-0 där målet är att lösa svåra fall av mobbning och trakasserier. Kommer mobbningen att ta...

Artikel

Så mycket måste göras på distans

Det bästa är ändå att få gå i skolan igen. Det säger­ elever, lärare och forskare som tidningen Hem och Skola talat med. Ett år av undantag och regler som inte bara begränsar utan stänger av skola, hobbyer och socialt umgänge har helt klart påverkat alla. Tröttheten är påtaglig. Eleverna...

Artikel

"Bara rösten är vänlig och ögonen tillmötesgående"

När den här tidningen går i tryck gäller Institutet för hälsa och välfärd THL rekommendation att munskydd används av personer över 12 år. Munskydd används i högskolor, läroanstalter på andra stadiet och grundskolor från och med årskurs sex. Linda Felixson Enligt Linda Felixson, vice ordförande vid Finlands Svenska Lärarförbund FSL,...

Artikel

"Vi skulle gärna åka igen"

Dagsutflykter i närmiljön för en klass åt gången. Det hoppas skolledare 
på Åland att man ska kunna genomföra under våren trots pandemin. Men som flera ansvariga säger: – Det är svårt att planera när allt är så osäkert. Läget kan förändras snabbt. Just nu känns det allra viktigast att få...

Artikel

Normal vardag - ett hägrande mål

Det drog ihop sig till oväder i mars 2020, men att samhället skulle stänga ner nästan totalt kom som en chock. För familjer med barn med särskilda behov upphörde terapier, vård sköts upp, eftermiddagsverksamheten och avlastningen uteblev. Familjerna, vars vardag normalt är en balansgång på en skör lina, hade inte...

Artikel

Välkomna med till andra stadiet

– Vi vill slå hål på myten om att föräldrar inte behövs så mycket när ens barn börjar på andra stadiet. Också en 16-åring behöver stöd och uppmuntran från hemmet inför stadieväxlingen och i skolgången, säger Micaela Romantschuk. Övergången till andra stadiet är ett stort steg i en ung människas...

Artikel

"Mamman har en dominerande roll"

Var är pappa? I det andra avsnittet av Hem och Skolas podcast Vårdnadshavarens förklaring diskuteras pappors engagemang i skolfrågor. Vem ringer läraren eller kuratorn i första hand i frågor som berör barnet? Är papporna i minoritet i föräldraföreningarna? Vem hjälper med läxorna? Bland annat de här frågorna diskuteras av poddens...

Artikel

Uppsving för svenska skolan i Björneborg

Ett nytt kulturcentrum med nordisk prägel ska stärka intresset för den svenskspråkiga skolan i Björneborg. Om alla bitar faller på plats kommer det nya campuset för kultur och utbildning att öppna inför höstterminen 2023. Erik Rosenlew har inte bott i Björneborg sedan 1980-talet, men ingen kan tvivla på att han...

Artikel

Vem övervakar skolan?

Vilken myndighet ska övervaka skolan, och ingripa och ställa utbildningsanordnare till svars när lagar och styrdokument i skolan inte följs? Vi frågade undervisningsministern. Det är bråda tider om man är undervisningsminister och en del av regeringskvintetten, som partiordförande för Vänsterförbundet. Att få till en intervju med Li Andersson är inte...

Artikel

Uppdrag: Nå ut till alla föräldrar

Om föräldrarna känner varandra gynnas eleverna, och man får en bättre stämning i klassen. Det här har föräldraföreningen i Lagmans skola tagit fasta på. Utmaningen är att nå ut till alla – speciellt när många föräldrar pratar ett annat språk. I Lagmans skola i Jakobstad talas det 17 olika språk....

Artikel

Barn behöver se sig själv i böcker

Representation i barnlitteraturen lyfter fram diversitet och lär barnen att det också finns annorlunda familjer och barn samt olika omständigheter. Normkreativa barnböcker spelar också en viktig roll i att stärka barns självkänsla. Samhällspedagogen och språkvetaren Tove Nylund menar att varje barn behöver se sig själv positivt representerad i barnböcker för...

Artikel

Viktigt för barn att få prata om coronakrisen

Hur reagerar dagisbarn då vardagen förändras? Jo, de tar till sitt främsta verktyg, leken. Samtidigt har de frågor, funderingar och känner kanske oro. Därför är det viktigt att vuxna tar barns behov av att uttrycka sig kring coronakrisen på allvar, visar ny forskning. – Det intressanta är hur barnen kommer...

Artikel

En skola som tänkte om

Sannäs skola i Borgå har kallats Finlands lyckligaste skola med motiveringen att det är en skola där både lärare och elever mår bra. Bakom det här finns ett gediget utvecklingsarbete som berört alla från elever till lärare och föräldrar. Det är en gråmulen oktoberdag då vi besöker Sannäs skola. Trots...

Artikel

Pargasföräldrar aktiva när nytt skolcentrum planeras

I Pargas står man inför en stor omställning när en del av de gamla skolbyggnaderna i centrum snart rivs och ett nytt skolcentrum byggs. Det ska inrymma fem skolor: svensk- och finskspråkiga högstadier och gymnasier samt yrkesskolan Axxell. Jörgen Hermansson, som lotsar högstadiet Sarlinska skolans och Pargas svenska gymnasiums gemensamma...

Artikel

Hem och skolas nya podcast tar sig an brännande ämnen

Ifall frågor som ”Vem övervakar skolan?” och ”Mobbning, tar det aldrig slut?” intresserar dig ska du ta på dig hörlurarna och lyssna på förbundet Hem och Skolas nya podcast, där poddvärdarna Micaela Romantschuk och Christian ”Kike” Bertell diskuterar brännande frågor inom skolvärlden tillsammans med inbjudna gäster. Podden Vårdnadshavarens förklaring vill...

Artikel

Skola med säkerhetsavstånd

Ovissheten inför höstens coronaläge tynger både elever och lärare. Men alla kan redan vårens läxa: tvätta händerna, håll distans och var flexibel. Och nästan alla är väldigt glada över att få vara fysiskt tillbaka i skolan efter den tunga distansvåren. Solen skiner och Grundskolan Norsens gård i Helsingfors står tom,...

Artikel

Coronapandemin rörde om småbarnspedagogiken

Våren 2020 slungade coronapandemin in barnfamiljerna i en ny vardag då föräldrar uppmanades hålla sina barn hemma. Experterna kommer ändå med lugnande besked inför den osäkra hösten. I och med vårens erfarenheter är både småbarnspedagogiken och familjerna bättre förberedda för en andra våg. Den 16 mars utlystes undantagstillstånd i Finland....

Artikel

Inför hösten står man beredd

Förberedelserna inför hösten började under andra veckan i maj, och redan före det, i mars, jobbade Utbildningsstyrelsen utgående från olika scenarier för hur situationen kunde 
utveckla sig. Olli-Pekka Heinonen är Utbildningsstyrelsens generaldirektör. – Vi har haft tre huvudsakliga scenarier som vi har levt med, och närmare hösten hade vi nio...

Artikel

Hon ska hjälpa oss att hitta skrivlusten

Det bor en skribent i oss alla. Det säger skrivpedagogen Annette Kronholm-Cederberg. För vissa kommer det naturligt, medan andra måste kämpa för att hitta glädjen i skrivandet. – Min målsättning är att få alla med på tåget. Annette Kronholm-Cederberg är projektledare för Skrivande skola. Det skrivs alldeles för lite i...

Artikel

Nu ska skolbarnen få chans att sjunga i kör

Alla barn ska ha rätt till en meningsfull hobby. Nu startas körklubbar i hela Svenskfinland för att uppmuntra barn till att sjunga. Sång är hälsosamt, helande och gemenskapsbringande, och något som alla kan syssla med – redan från tidiga år. Finlands svenska sång- och musikförbund satsar nu i samarbete med...

Artikel

Marthorna visar vägen mot giftfritt dagis

Marthaförbundets projekt Giftfritt dagis ska hjälpa daghem i Svenskfinland att lära sig plastbanta och rensa bort leksaker och köksredskap som kan innehålla skadliga ämnen. Under hösten ordnas fortbildningar runtom i Svenskfinland. Plastleksaker, plastmuggar och plasttallrikar…Vi är så vana vid mängden plast att många av oss inte ens reflekterar över hur...

Artikel

Hemligt eller inte?

Det finns många missförstånd och feltolkningar kring vad som ska hållas hemligt i skolor och på daghem. – Tystnadsplikten behövs, men ibland är personalen så rädd att bryta mot den att den inte delar med sig av information föräldrarna har rätt att ta del av, säger juristen Ulrika Krook. Juristen...

Artikel

”Samarbete och kommunikation a och o”

Ett sällsynt aktivt samarbete med staden och en satsning på god kommunikation är framgångsreceptet för den tvåspråkiga takorganisationen Borgånejdens föräldraföreningar.– Samarbetet mellan den finska och den svenska sidan är också viktigt och något vi vill satsa ännu mer på, säger föreningens ordförande Marika Salomaa.Porvoon vanhempainyhdistykset, Föräldraföreningar i Borgå är en...

Artikel

Hur sover din tonåring?

En tonåring som sover tillräckligt klarar bättre av stress och påfrestningar under dagen. För lite sömn försvårar inlärningen och ökar risken för depression. – Sömn är en naturlig och viktig del av kroppens och hjärnans funktioner. Det är mycket som kan gå snett när vi inte sover tillräckligt, särskilt för...

Artikel

Rasismen fick Jasmine att flytta till USA

Den tuffa uppväxten i Helsingfors är orsaken till att Jasmine Kelekay i dag bor i USA. Hon valde bort den finlandssvenska kretsen och Finland för att slippa rasismen och utanförskapet. Nu forskar hon i rasism och kriminologi. Jasmine Kelekay siktar på att bli klar med sina studier 2021 eller 2022....

Artikel

”Beröm engagemang, inte prestationer”

Barn ska få känna att de är värdefulla, oberoende av hur bra eller dåligt de presterar. Föräldrar måste sträva till att släppa sina egna förväntningar, se sina barn och älska dem villkorslöst, säger coachen Christoph Treier. Christoph Treier ingår i Förbundet Hem och Skolas föreläsarnätverk. I sitt arbete som coach...

Artikel

Hjälper barn i utsatta familjer

Stiftelsen Bensow har startat en ny kostnadsfri stödverksamhet för svenskspråkiga barn och unga som växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa, Min Stig. – Vår mission är att bryta tystnaden, säger chefen för barnskyddsverksamheten, Maj Estlander. Emelie Hindsberg-Lipponen och Maj Estlander jobbar med Min Stig. Min Stig-verksamheten drog...

Artikel

Dagis och föräldrar fostrar tillsammans

Hur ska barnet lära sig att sova inne när dagis börjar? Och vem ansvarar för potträningen? Även om det är föräldrarna som har huvudansvaret för barnets fostran sker det i samarbete med dagispersonalen. Alexandra Blomqvist arbetar vid Haikobrinkens daghem i Borgå. Det är få som inte minns känslan av att...

Artikel

Sundom skola satsar på läsning

En egen bok till alla ettor att läsa tillsammans med föräldrarna är bara början. I Sundom skola satsar man extra mycket på läsning, vilket syns genom många både större och mindre projekt i de olika årskurserna. Sophie Skagersten, Moa Wulff och Signe Rönnlund går alla på årskurs fem i Sundom...

Artikel

En bra verksamhetsplan gör föreningsarbetet lätt

I Ytternäs skola i Mariehamn satsar Hem och Skola-föreningen på återkommande verksamhet. – En fungerande verksamhetsplan är nyckeln till en självgående förening, säger ordförande Markus Åkerfelt. Markus Åkerfelt ordförande i Ytternäs Hem och Skola Ytternäs skola i Mariehamn är en av tre lågstadieskolor i staden och är en skola med...

Artikel

”Föräldrar ska intressera sig för barnens spelande”

I fjol startade Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete, Ehyt, projektet Spelkunskap för att öka kunskapen om digitalt spelande. Målgruppen är svenskspråkiga barn och deras föräldrar, samt pedagoger. Spelfostran sker i form av lektioner i skolan och under föräldramöten. På föräldramötena tar man bland annat upp varför barnen spelar, vad det är...

Artikel

Spelfostran engagerar elever

I klassrummet sitter arton femmor och väntar. Gula gungande pallar och sadelstolar med fjädring knarrar och rör sig i takt med eleverna. Stämningen är lätt förväntansfull, en aning rastlös. Det är dags för en lektion i spelkunskap. När klockan blir 10 stiger Anni in i klassrummet i Åshöjdens grundskola i...

Artikel

Föreläsare tipsar om skärmfria zoner

Hem och Skolas föreläsare vill inspirera föräldrar att själva sätta sig in i och hitta sätt att stödja sina barn i den digitala världen. Anna Henning är socialpsykolog och jobbar till vardags vid Helsingfors universitet. Utöver det är hon också föreläsare i Hem och Skolas nätverk sedan mars i fjol....

Artikel

I Åbo jobbar psykiatriska sjukskötare i skolorna

I Åbo har köerna till ungdomspsykiatrin länge varit oroväckande långa. För att förkorta vårdtiden har Åbo stad anställt tio psykiatriska sjuk-skötare som arbetar där ungdomarna finns – i skolorna. Våren 2018 hade remisserna till ungdomspsykiatrin i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ökat illavarslande, de var nästan dubbelt fler än året innan. ‒...

Artikel

Föräldrarna är nöjda visar ny dagisundersökning

Dagisbarometern 2019 visar att föräldrar överlag är nöjda med småbarnspedagogiken. Den främsta orsaken till att de är missnöjda handlar om tillgången till personal. Barometern gjordes som en webbenkät under hösten 2019 som ett samarbete mellan Suomen Vanhempainliitto och Förbundet Hem och Skola. Undersökningen är den första i sitt slag. Av...

Artikel

”Givande att vara med i förbundets styrelse”

Ett verkligt stimulerande och lärorikt uppdrag! Det säger Johanna Häggblom och Katja Långvik om sin tid i styrelsen för Förbundet Hem och Skola. Som föräldrar till elever i grundskolan har de kunnat finslipa förbundets arbete med aktuella synpunkter från dagens skolvärld. Johanna Häggblom på Åland har tre barn i grundskolan...

Artikel

”Låt ditt barns intressen styra valet”

När ditt barn ska gå ut grundskolan och står inför valet av andra stadiets studier har rektor Mikael ”Misha” Eriksson i Kyrkslätts gymnasium ett huvudsakligt råd: lyssna, fråga och delta. Mikael Eriksson är rektor Kyrkslätts Gymnasium – I ett nötskal tycker jag föräldrarnas uppgift är att vara intresserade och engagerade,...

Artikel

Yrkesstudier kräver stort ansvar av den studerande

Precis som gymnasiestudier, innebär även studier på en yrkesläroanstalt mera ansvar för den studerande jämfört med grundskolan. – Det är också den stora utmaningen för oss som jobbar med det. Föräldrar med en yrkesutbildning från tjugo år tillbaka kan ha en viss bild av hur det är, men mycket inom...

Artikel

Föreningen bidrar med lusschampo

Skräbböle Hem och Skola-förening i Pargas vill gärna göra eleverna delaktiga. Föreningen har också trätt in för att få slut på en ond cirkel av lussmitta – och lyckats. Skräbböle skola ligger tre kilometer utanför Pargas centrum, och har drygt 90 elever i klasserna 1 till 6. Hem och Skola-föreningen...

Artikel

Ny bedömning ska ge klarhet och rättvisa

Betyg, vitsord, bedömning – alla tre är en oskiljbar del av skolan. Bedömningen baserar sig på otaliga bedömningskriterier. Nu uppdateras kriterierna för att bedömningen ska bli tydligare och rättvisare. Kapitlet om bedömning skrevs om och ändrades senast för den nuvarande läroplanen som trädde i kraft år 2016. Nu, endast några...

Artikel

Mångsidig syn på lärandet ska synas också i bedömningen

Mångsidighet lyfts allt oftare fram när man utvärderar bedömningen i skolor. Utvärderingsexpert Jan Hellgren poängterar att bedömningen inte längre ska grunda sig enbart på prov och vitsord. Mångsidighet innebär att också elevernas individuella styrkor och utvecklingsbehov beaktas. Jan Hellgren är expert på utvärdering. De senaste åren har bedömningskriterierna i läroplanen...

Artikel

Fem skolor blev en i Korsholm

Kvevlax lärcenter samlar elever och lärare från fem tidigare byskolor. Många är nöjda och tycker att övergången fungerat smidigt, till stor del tack vare att man satsade mycket på att redan på förhand förbereda eleverna för en gemensam skola. I Kvevlax lärcenter finns det många öppna lärmiljöer. Rasten är slut...

Artikel

Föräldrar – hjälp barnen med självreglering

Förbundet Hem och Skolas nya rådgivare, Katarina Perander-Norrgård, är också forskare i pedagogik. Ett av hennes forskningsområden är självreglering, något som kan minska stress. Katarina Perander-Norrgård Sedan augusti i år jobbar Katarina Perander-Norrgård på Hem och Skolas kansli i Helsingfors. Hon har studerat socialpsykologi och tidigare jobbat vid Helsingfors universitet,...

Artikel

”Bra tips om att börja dagis”

Liam Knip, ett år och fyra månader gammal, började på dagis i augusti. Allt har gått bra, men hans föräldrar hade gärna läst Hem och Skolas nya broschyr före dagisstarten. Hela familjen sitter runt köksbordet i hemmet i Köklax, Esbo. Till familjen hör, förutom Liam, mamma Tina Rehnström och pappa...

Artikel

Nätbaserat stöd för tonårsföräldrar

För att stödja tonårsföräldrar i deras föräldraskap erbjuder Barnavårdsföreningen i Finland en nätkurs för föräldrar till barn i åldern 11 till 17 år. Många föräldrar känner en viss vilsenhet när barnen kommer upp i tonåren. Det kan vara svårt att förstå att ett barn som tidigare betett sig på ett...

Artikel

Samverkan fungerar bäst mot mobbning

Enligt Patrik Söderberg, forskare vid Åbo Akademi, är de mest effektiva åtgärderna mot mobbning insatser på gruppnivå i stil med anti-mobbningsprogram, kombinerade med individuellt stöd för både mobbningsoffer och mobbare. Involverade föräldrar behövs också. Patrik Söderberg forskar vid Åbo Akademi Mobbning är ett maktspel där mobbaren ofta försöker berättiga sitt...

Artikel

Snippelisnopp – nytt material för yngre barn

Ett nytt material för sexualundervisning för årskurserna 1 till 6 ska dels ge trygghetsfostran, och dels svara mot behovet av att tala om sex och pubertet också med yngre barn. För äldre barn och unga i högstadiet och gymnasiet finns läromedel där sexualundervisning ingår, men för den yngre målgruppen har...

Artikel

Föreningen i Uleåborg tar nya tag

Fem frågor till föreningenFöräldraföreningen vid SPSU, Svenska Privatskolan i Uleåborg, har i flera år kämpat med att få ihop en styrelse. Föreningen har därför inte varit särskilt aktiv, men efter att en styrelse och en ny ordförande i Outi Toropainen (bilden) valdes på våren har man ny fart. – Tidigare...

Artikel

”Det är okej att be om hjälp”

Plötsligt är ingenting som förr. Det är kanske mamma eller pappa som flyttar hemifrån. Eller kanske det är en klasskompis pulpet som plötsligt är tom. ”Men jag visste ju inte ens att hon var sjuk!” Det finns saker i livet som ingen kan – eller ens borde behöva – förbereda...

Artikel

”Det finns inte bara ett rätt sätt att sörja på”

Det här är Camilla Paléns berättelse om livet med sjuka sonen Hannes. Och hur det varit att leva vidare utan honom. Hur ser Camilla tillbaka på händelserna idag? Vad vill hon att vi ska förstå och veta om familjer som drabbats av svåra kriser? Camilla Palén är trebarnsmor och aktiv...

Artikel

Sökes: Klasskamrater

Vi är säkra på att det finns barnfamiljer någonstans som skulle trivas här. Men vi behöver nå ut till dem. Att förlora skolan skulle vara en katastrof för vårt lilla samhälle, säger Rosalabon Hanna Vuorio-Wilson. Det första man lägger märke till när man kör längs de krokiga skogsvägarna ute på...

Artikel

Innovativa föräldramöten bygger upp förtroende

Föräldramöten är något alla lärare och föräldrar blir bekanta med. 
Hurdant är ett lyckat, innovativt föräldramöte? Med lite planering 
ger föräldramötet mycket, både till lärare och föräldrar. – Lyckade föräldramöten bygger upp ett förtroende mellan skolan och föräldrarna. Skolan känns tryggare när föräldrar lär känna lärarna och varandra. Föräldramöten är...

Artikel

Höstlovet blev läslov i Sverige

”Sedan 40-talet har vi haft ett sportlov på våren. Nu lanserar vi att höstlovet blir ett läslov, där kommuner och stat stöder läsning också utanför- skolan på samma sätt som vi stöder idrotten under sportlovet”, kungjorde svenska statsministern Stefan Löfvén i sitt sommartal 2016. Initiativet till läslovet kom ursprungligen från...

Artikel

Eftis är en viktig del av vardagen

Eftermiddagsverksamheten innebär en högklassig fritidsverksamhet för skolbarn på de lägsta klasserna med behöriga och kunniga ledare vars uppgift är att hitta barnens egen styrka samt stödja den. Inför skolstarten är det inte bara lärare och skolgångsbiträden som förbereder den kommande terminen. Även eftisledare har fullt upp med att göra upp...

Artikel

”Aldrig har talkoandan varit så stark”

Det är kanske så att när hjulen rullar och folk är entusiastiska så sprids entusiasmen. Det känns som om man kan föreslå nästan vad som helst, och det är alltid någon som nappar på idén, säger ordförande Rolle Träskelin. Föräldraföreningen i Solf i Korsholm har bra flyt. Föreningens arbete är...

Artikel

Frågorna är eviga

Det jäste och bubblade i samhället. Budskapet från de unga var: Demokrati, solidaritet och jämställdhet. Också i skolan växte kraven på mer delaktighet både från elev- och föräldrahåll. Året var 1969. Det år som Förbundet Hem och Skola grundades. Det fanns många aktiva föräldraföreningar i slutet av 1960-talet. De hade...

Artikel

Engagemang som går i arv

Far och dotter Nea och Stig Strandberg brinner för sitt engagemang i Hem och Skola-föreningen i Norra Paipis skola. Stig var styrelsemedlem då Neas syskon var skolelever. I dag är Neas barn elev i skolan. Norra-Paipis skola är en smältdegel där barn från landsbygden i norra Sibbo träffar stadsbarn från...

Artikel

Framtidens skola

I framtidens skola flyter undervisning och uppfostran samman En skola som hjälper varje barn att hitta sin passion, sin kreativitet och sina styrkor. En skola som lär barnen att leva med teknologi på ett ansvarsfullt sätt. Det är utbildningsexpert Pasi Sahlbergs vision av framtidens skola Finländska Pasi Sahlberg är sedan...

Artikel

"Tala också om positiva relationer"

Hem och Skolas nya föreläsare Liselott Lindén håller workshoppar om sex och kommunikation. Som föräldrar behöver vi bli bättre på att tala om den sociala biten av sex med våra unga, säger hon. Liselott Lindén Fair Sex kallas konceptet som Liselott Lindén, informatör och utbildare på Luckan föreläser om. Hon...

Artikel

”Alla är olika och det är okej”

Genussensitiv småbarnspedagogik behövs för att göra vardagen mera jämställd för barn på dagis. Det handlar inte om att göra om någon, utan om att bredda och lägga till, säger daghemsföreståndare Amelie Lund Ute är det blåsigt och grått men uppe på andra våningen på Smedsgatan 19 i Helsingfors är stämningen...

Artikel

Många ställer väldigt höga krav på sig själva

Emma Ahlroos är oroad över den ökande stressen i skolan. Jag tycker vi borde få mera hjälp i skolan med hur man hanterar skolarbete, i hur vi ska planera vår tid och vad vi ska prioritera. Det är jätteviktigt, säger 16-åriga Emma Ahlroos. I januari skrev hon en insändare om...

Artikel

Vuxna kan ge verktyg att hantera stress

Höga förväntningar på många olika områden i livet leder lätt till konstant stress och prestationsångest. Läs hur fyra sakkunniga tycker att föräldrar kan lätta på ungdomarnas börda. Och vad ungdomarna själva kan göra för att må bättre och lägga ribban på rätt nivå Enligt Hälsa i skolan-undersökningen (THL, 2017) känner...

Artikel

Talkoandan lever i Sunnanberg

Många aktiva barn och föräldrar i Sunnanberg i Pargas. Fem frågor till föreningen Frågar man barnen är det nog den årligen återkommande Halloweenfesten som är höjdpunkten. Föräldrarna fixar dekorationer, barnen klär ut sig, det bjuds på korv och pommes och så är det disco. Själv värdesätter jag den fina gemenskapen...

Artikel

Smakar det så kostar det – men hur mycket?

Många önskar att kommunerna hade mera pengar till skolmaten, men det är inte alltid realistiskt. I stället kan man fundera på hur pengarna används. Lunchdags i Svenska skolan i Hyvinge Varje skoldag äter uppemot 900 000 barn och ungdomar en gratis lunch i de finländska skolorna. I medeltal kostar skollunchen...

Artikel

I Kimitoön hjälper barnen till med matlagningen

Hygienen ska vara i skick i ett skolkök, det är alldeles klart, förklarar hon. Men det är inget hinder för att ta med barnen i matlagningen. De gemensamma stunderna i köket är helt och hållet kökspersonalens initiativ. I Silva kök i Kimitoön bjuder kökspersonalen in daghemsbarn och skolelever till skolköket...

Artikel

”Sociala medier spelar stor roll i ungas illamående”

Alexandra Finne, Marcus Sandås, Shehinaz Al-Rajab, Anna Lena Björklund, Nova Fagerström och Nanette Westergård-Sjölund. Under höstterminen har sjuorna i Borgaregatans skola i Vasa lärt sig mer om psykisk ohälsa genom projektet Mera Tillsammans. Borgaregatans skola är en av sex skolor som har deltagit i projektet Mera Tillsammans, som ordnats i...

Artikel

"Fråga hur ditt barn mår"

Barnneuropsykolog Åse Fagerlund Det som barn och unga framför allt behöver för att må psykiskt bra är tillitsfulla, nära relationer. När det brister i relationerna, till föräldrar eller kompisar, då mår de dåligt, säger barnneuropsykologen Åse Fagerlund. Det är inte alltid helt lätt att känna igen symptomen på psykisk ohälsa...

Artikel

”Vuxna måste ingripa i rasism”

Rebecka Holm Som barn var Rebecka Holms allra högsta önskan att vara vit. Hon önskade sig också en hundvalp och en Tamagotchi. Men mest av allt ville hon vara vit. Ljus och blond, som Lotta på Bråkmakargatan. Rebecka Holm är född i Finland och uppvuxen i Helsingfors. Hon är också...

Artikel

”Våga tala om sexuella kränkningar”

Nyheter om sexuella kränkningar får många föräldrar att fundera över hur de kan tala om trakasserier och övergrepp med sina barn. Hem och Skola har utarbetat ett material som ska hjälpa föräldrar diskutera kropp, makt och sexuella kränkningar därhemma. ‒ Vi lever i ett väldigt sexualiserat samhälle, fullt av bilder...

Artikel

Föräldrar får distansjobba i Borgåskola

För att göra föräldrarna mera delaktiga i barnens skolvardag ordnar Hem och Skola-föreningen vid Lyceiparkens skola i Borgå en möjlighet för föräldrar att distansjobba från skolan en dag. Att mammor och pappor kan hänga med en dag på barnens lektioner är inte en ny idé i sig, men möjligheten att...

Artikel

Hem och Skola-förening tveksam till mobilfritt i skolan

Kimberly Danielsson och Cajsa Kronström är aktiva i elevrådet i Övernäs skola Skolvardagen efter årets höstlov började med en stor förändring i grundskolorna i Mariehamn – inga mobiltelefoner tillåts under skoldagen. Åsikterna om beslutet är delade. Läraren Monica Johansson i Övernäs skola i Mariehamn har just avslutat en lektion i...

Artikel

Varierande praxis för mobilanvändning i skolan

Nicke Wulff är rektor i Cygnaeus skola i Åbo En del skolor har nolltolerans för mobilanvändning på rasterna, medan andra skolor tillåter viss skärmtid. Frågar man föräldrarna är många för ett totalförbud, men telefonerna är inte bara av ondo, säger rektorer. Många föräldrar är oroliga över att barnen tillbringar för...

Artikel

"Använd telefonen till mera än spel"

Jenni Utriainen känner till appar och spel Frilansjournalisten och apptestaren Jenni Utriainen har ett klart svar på frågan om hur man får ut det mesta av smarttelefoner och digitala pekplattor när det gäller barn. – Använd skärmen så mångsidigt som möjligt. Det är inte vettigt att en telefon som kostar...

Artikel

"Hellre dialog än förbud"

Johan Palmén ser att digital teknik kan hjälpa eleverna För datapedagogen Johan Palmén gäller det att tänka igenom grunderna om man vill använda de digitala skärmarna på bästa sätt. I sitt jobb på Folkhälsans Datateket i Helsingfors får Johan Palmén ofta frågor om hur man bäst nyttjar den nya digitala...

Artikel

Samarbetet mellan daghem och församling

Samarbetet mellan daghem och församling förnyas Tallberga daghem och Borgå svenska domkyrkoförsamling jobbar tillsammans för modernare åskådningsfostran på daghemmet. Förnyelsen bottnar i den nya lagen om småbarnspedagogik. Målet är att inkludera alla barn i verksamheten, oberoende av tro. På Tallberga daghem i Borgå sitter 13 barn på bänkar och väntar....

Artikel

"Där rök 44 timmar av mitt liv"

Marcus Rosenlund  och livet med skärmen En vuxen människas skärmdagbok Marcus Rosenlund förde dagbok över sin skärmtid under en veckas tid i oktober. Resultatet fick honom att må illa. Jag får en olustig känsla av att befinna mig i prologen till The Matrix. Det måste vara så här det börjar,...

Artikel

"Viktigt att tänka på barnens integritet"

Radioprofilerna Eva Frantz och Hannah Norrena är vana vid att vara väldigt öppna med sina liv i offentligheten, och i höst har de startat en relationspodd. Men hur resonerar de som föräldrar kring öppenhet, skärmtid och sociala medier?  Hannah Norrena ja Eva Frantz har en gemensam podd Eva Frantz är...

Artikel

Ingåförening satsar på läsning

Kyrkfjärdens skola ligger i Ingå kyrkby och har cirka 160 elever fördelade på förskolan och sex årskurser. Åsa Björne har varit ordförande i två år, och aktiv i styrelsen i ytterligare tre, och kommer nu att lämna över styrelsearbetet till nya krafter. – Idén till Sagornas natt kommer ursprungligen från...