Tillbaka

Dagis och föräldrar fostrar tillsammans

Hur ska barnet lära sig att sova inne när dagis börjar? Och vem ansvarar för potträningen? Även om det är föräldrarna som har huvudansvaret för barnets fostran sker det i samarbete med dagispersonalen.

Alexandra Blomqvist arbetar vid Haikobrinkens daghem i Borgå.

Det är få som inte minns känslan av att första gången lämna sitt barn på dagis. Alltför ofta grumlas ivern över att få gå tillbaka till arbetslivet med en osäkerhetskänsla över hur barnet skall klara av sin nya tillvaro.
– Jag hoppas att föräldrarna berättar för oss vad de oroar sig för. Det är mycket viktigt att man vågar ställa oss de svåra frågorna, säger Alexandra Blomqvist, barnträdgårdslärare vid Haikobrinkens daghem i Borgå.
Blomqvist arbetar med en småbarnsgrupp för barn i åldersklassen 0 till 3 år. I gruppen finns tolv barn och tre vårdare.
Hon råder föräldrar att sätta igång med förberedelserna i god tid innan barnets dagisstart. Den behövliga utrustningen måste exempelvis inhandlas och namnmärkas. För att få allt att löpa så smidigt som möjligt lönar det sig att bekanta sig med dagismiljön tillsammans med barnet så ofta det bara är möjligt.


Dagisstart vid ettårsåldern
Vanligtvis är barnen i ettårsåldern när de kommer till dagiset för första gången. Det innebär att barnet har en hel del att lära sig innan det hittar sin plats bland de andra barnen.
Ibland kan barnen vara så unga som tio månader.
– Det är kanske inte är så vanligt, men det händer, säger Blomqvist.
Men vem bär då ansvaret över att barnet klarar av det som krävs i den nya miljön?
– Föräldrarna har förstås huvudansvaret men barnet är ju största delen av veckan hos oss vilket leder till att vi fostrar barnet i samarbete med föräldrarna, säger Blomqvist.
Verksamheten förlitar sig stort på rutiner vilket underlättar vardagen för såväl barnet som de anställda. Om potträningen misslyckas i hemmet kan situationen i bästa fall lösa sig så smidigt att barnet i dagiset apar efter de andra barnen då de sätts på pottan.


Nappen blir lätt problem
– Det är bra om man i hemförhållanden åtminstone har bekantat barnet med pottan.
En stötesten för många barn är användningen av napp. I dagiset vill man av hygieniska skäl endast se nappen i bruk under barnens vilostund. Annars händer det lätt att ett barn tappar sin napp för att den plockas upp av ett annat barn som sätter den i sin mun.
– Om barnet inte klarar av att vara utan den bör den fästas med ett band i kläderna, säger Blomqvist.
Att sova inomhus kan vara en stor omställning för många småbarn om de från tidigare är vana att sova sin dagssömn utomhus.
– Här är det bra om föräldrarna redan innan dagisstarten har försökt vänja barnet vid att under dagen sova inomhus, då somnar barnet utan besvär tillsammans med de andra barnen i sovsalen.


Omväxlande program
Verksamheten inom småbarnspedagogiken är utvecklad för att optimalt stödja barnets utveckling. Dagen är uppdelad i olika aktiviteter som består av allt från vistelse utomhus, till vilostunder och lek.
Daghemmet skall vara en trygg miljö för barnet. Den skapas genom rutiner, gränser och en aktiv interaktion. För att verksamheten skall löpa så smidigt som möjligt är det viktigt att barnet snabbt kommer in rutinerna. Det innebär att man äter när de andra barnen äter och sover när de andra barnen gör det.
Men visst finns det möjlighet till undantag då det behövs.
– Om vi exempelvis märker att ett barn behöver en liten ”power nap” för att orka fram till lunch så får det ta en liten tupplur, säger Blomqvist.
Sedan är det nog möjligt att med gott humör fortsätta leken igen.

Tidningen Hem och Skola 2/2020. Text och foto: Marit Björkbacka