Tillbaka

Föreläsare tipsar om skärmfria zoner

Hem och Skolas föreläsare vill inspirera föräldrar att själva sätta sig in i och hitta sätt att stödja sina barn i den digitala världen.

Anna Henning är socialpsykolog och jobbar till vardags vid Helsingfors universitet. Utöver det är hon också föreläsare i Hem och Skolas nätverk sedan mars i fjol. Hon föreläser under rubriken Föräldraskap i en digital tid, och har sedan starten varit bokad för att hålla workshoppar för föräldrar.

Anna Henning ingår i Hem och Skolas föreläsarnätverk


– Jag har valt en väldigt bred rubrik med flit, för att få med olika aspekter. Det finns så mycket utmaningar med den digitala världen i och med att vi alla kan vara uppkopplade ständigt.
Anna Henning håller gärna föreläsningen som en workshop, eftersom hon vill ge föräldrarna en möjlighet att diskutera frågorna sinsemellan och fundera på hur de kan stödja varandra. Hon tar i första hand upp utmaningarna med skärmar.
– Jag uppfattar att vi vet ganska mycket om de positiva sidorna, jag vill hellre lyfta upp olika utmaningar med smarttelefonens ständiga närvaro, spelande och sociala medier och använder forskning som utgångspunkt.


Ge barnen goda vanor
När det gäller sociala medier och spelande är forskningen inte alltid entydig, men det finns forskning som man är väldigt enig om, exempelvis när det gäller behovet av sömn och gällande multitasking. Henning tar i sin föreläsning upp sådant som intresserar henne som socialpsykolog – hur intensiv användning av smarttelefoner påverkar det sociala samspelet, koncentrationsförmågan och de kognitiva förmågorna. Hon håller i första hand sin föreläsning i lågstadier.
– Jag riktar mig gärna till lågstadier eftersom föräldrarna till barn i den åldern har en chans att ge sina barn goda vanor. Äldre barn har redan kommit in i vissa mönster och är mera självgående. Där är det andra typer av frågor som aktualiseras, men liknande teman är förstås aktuella för barn och unga i olika åldrar.
Under föreläsningarna har Anna Henning till exempel fått frågor om hur man som förälder gör när ”alla andra barn får” och ibland vill föräldrarna ha konkreta tips. Ett tips är att hitta vissa skärmfria zoner, man kan exempelvis bestämma att bilfärder är en stimulansfri tid då man inte använder skärmar utan kan sitta och titta ut och låta de egna tankarna flyga fritt i stället.
– Jag fick en fråga om vad man som förälder ska göra när man tar ifrån barnen skärmarna och de inte vet vad de ska hitta på. Min erfarenhet är att efter den första frustrationen vänjer barnen sig och hittar på saker att göra. Det är viktigt att vi övar både oss själva och barnen på att stå ut med lite långtråkighet.

Fotnot: Förbundets medlemsföreningar har möjlighet att anlita en av förbundets föreläsare, till exempel Anna Henning, för en föräldrakväll för alla föräldrar i skolan eller dagiset en gång per läsår.

Tidningen Hem och Skola 1/2020. Malin Wikström, text • Janne Ekman, foto