Medlemskap och förmåner

Vill er förening bli medlem i förbundet Hem och Skola? Ansök om medlemskap här! Välkommen med!

Vi erbjuder våra medlemsföreningar följande förmåner:


Tidningen Hem och Skola

Tidningen Hem och Skola innehåller aktuellt inom skol- och daghemsvärlden. Den utkommer fyra gånger i året. Vi skickar dem till skolorna där de delas ut till eleverna. De tar sedan tidningen med hem.


Brev till föreningarna

Vi skickar regelbundet nyhetsbrev till medlemsföreningarna. Breven sänds till föreningens ordförande per e-post.


Föreläsare

Våra föreläsare talar på föräldrakvällar kring olika teman. Om ni bokar en av våra föreläsare – nämn i inbjudan att ni arrangerar föreläsningen i samarbete med Förbundet Hem och Skola.


Kurser och seminarier

Vi ordnar både riksomfattande och regionala kurser och seminarier om aktuella ämnen. Se evenemangskalendern.


Förbundets årsmöte

Medlemsföreningarna kallas årligen till förbundets årsmöte. Det sker i april och behandlar verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år samt verksamhetsplan och budget, medlemsavgiftens storlek för pågående år. Val av ordförande och styrelse sker också på årsmötet.

Föreningar har rätt att sända in motioner som behandlas på årsmötet. Medlemsföreningarna föreslår kandidater till posten som ordförande och styrelsemedlem.


Föreningens webbplats

Föreningarna kan gratis öppna en egen webbplats i Hem och Skola-portalen. Bilden uppe på sidan kan väljas från vår färdiga bildbank eller från en egen bild. Bilden skall vara 960*290 pixlar.


Försäkringar

Förbundet har en gruppansvarsförsäkring för medlemsföreningarna som verkar i skolor i Fennia Skadeförsäkring. Notera att föreningarna själva står för självriskandelen vid eventuella skadeersättningar. Försäkringen ersätter inte skada som uppstått vid en sådan tillställning som avses i lagen om sammankomster och som en myndighet krävt att det tecknas en ansvarsförsäkring för. Tyvärr omfattas inte daghemsföreningarna av försäkringen.


Medlemsavgift

Medlemsföreningarna betalar den medlemsavgift som årsmötet fastställt. För år 2023 är den 0,70 euro per elev eller daghemsbarn som är inskrivet. Vi tar ingen avgift för det första året.