Medlemskap och förmåner

Ansök om medlemskap

  • Är ni inte ännu medlem i förbundet Hem och Skola, så är det en bra tid nu. Kom med i Hem och Skola-gemenskapen, ansök här

Förbundet Hem och Skola i Finland rf erbjuder medlemsföreningarna följande förmåner:

Tidningen Hem och Skola

Hem och Skola är en informations- och debattidning, som innehåller aktuellt inom skolvärlden. Tidningen utkommer fyra gånger i året. Den distribueras till skolan för utdelning med elevpost.

Brev till föreningarna

Förbundet sänder ca fyra brev per år till medlemsföreningarna. Breven sänds till föreningens ordförande per e-post.

Föreläsare

Förbundets föreläsare talar vid föräldramöten kring olika teman. Ifall er förening anlitar en av våra föreläsare så nämn i inbjudan att föreningen arrangerar föreläsningen i samarbete med Förbundet Hem och Skola.

Kurser och seminarier

Förbundet ordnar både riksomfattande och regionala kurser och seminarier om aktuella ämnen. Se evenemangskalendern.

Föreningsmöte

Medlemsföreningarna kallas årligen till årsmöte. Årsmötet hålls inom april och behandlar verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år samt verksamhetsplan och budget, medlemsavgiftens storlek för pågående år. Val av ordförande och styrelse hålls också på årsmötet.

Förening har rätt att sända in motioner som behandlas på årsmötet. Medlemsföreningarna föreslår kandidater till posten som ordförande och styrelsemedlem.

Föreningens webbplats

Föreningarna kan gratis öppna en egen webbplats i Hem och Skola-portalen. Bilden uppe på sidan kan väljas från vår färdiga bildbankeller från en egen bild. Bilden skall vara 960*290 pixlar.

Stipendier och bokpaket (samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd)

Förbundet har ett långvarigt samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd kring lägerskolstipendier och bokpaket. Föreningarna och de skolor de verkar i informeras om aktuella ansökningstider. Du kan läsa mera om lägerskolstipendier här och bokpaket här.

Försäkringar

Förbundet har en gruppansvarsförsäkring för medlemsföreningarna som verkar i skolor i Fennia Skadeförsäkring. Notera att föreningarna själva står för självriskandelen vid eventuella skadeersättningar. Försäkringen ersätter inte skada som uppstått vid en sådan tillställning som avses i lagen om sammankomster och som en myndighet krävt att det tecknas en ansvarsförsäkring för. Tyvärr omfattas inte dagisföreningarna av försäkringen.

Medlemsavgift

Medlemsföreningarna erlägger till förbundet den medlemsavgift som årsmötet fastställt. För år 2022 är den 0,70 euro per i skola inskriven elev/barn i dagis. Ingen avgift uppbärs under det första året.