Samarbete med hemmen

Hemmet och skolan har samma målsättning: att barnen ska må bra och lära sig i skolan. Vi anser att en skola som ser samarbetet med hemmen som viktigt är en familjevänlig skola.

Här kan du läsa mera om vad en familjevänlig skola är.

FAMILJEVÄNLIG SKOLA – DIGITAL FORTBILDNING
Hepp alla rektorer och lärare! Hur samarbetar din skola med hemmet? Hur kommunicerar ni med föräldrarna? Hur lyckas ni föra en konstruktiv dialog med föräldrarna?

Vi är övertygade om att en god dialog mellan föräldrarna och skolan skapar trygghet och minskar oro både hos elever och föräldrar. Målet för all kommunikation är att stödja elevens välbefinnande och lärande i skolan.

Nu har du chans att helt gratis gå den digitala fortbildningen Familjevänlig skola! Under fyra träffar går vi igenom hur just din skola kan bli ännu mera familjevänlig!

Träffarna är främst riktade till lärare. Eftersom de fyra delarna utgör en helhet önskar vi att man deltar i alla fyra träffar.

Datum och tema:
16.3.2023 kl. 15-16.30: Öppen och välkomnande verksamhetskultur
30.3.2023 kl. 15-16.30: Delaktighet och inkluderande verksamhet
13.4.2023 kl. 15-16.30: Kommunikation
27.4.2023 kl. 15-16.30: Goda relationer, välbefinnande och gemenskap


Boka din plats till fortbildningen här!


Har du frågor? Kontakta:
Specialsakkunnig Katarina Perander: katarina.perander@hemochskola.fi, 040 736 27 67
Sakkunnig Petra Högnäs, petra@hemochskola.fi, 040 090 57 15

Du hittar idéer, inspiration, övningar och liknande som relaterar till materialet under flikarna till vänster. OBS! Sidorna är under arbete och mera material läggs in inom kort.