Samarbete med hemmen

Hemmet och skolan har samma målsättning: att barnen ska må bra och lära sig i skolan. Vi anser att en skola som ser samarbetet med hemmen som viktigt är en familjevänlig skola.

Underflikarna Öppen och välkomnande verksamhetskultur – Delaktighet och inkluderande verksamhet – Kommunikation – Goda relationer mellan hemmet och skolan följer strukturen och rubrikerna i vårt material Familjevänlig skola. Bekanta dig gärna med innehållet i flikarna. Där finns idéer, inspiration, övningar och liknande som relaterar till materialet.

Videoserie om andra stadiet

Du hittar Suomen Vanhempainliitos videoserie “Toinen Aste Suomi” (sv. Andra stadiet Finland) på vår Youtube-kanal (på finska med svensk textning).

I Videoserien “Toinen Aste Suomi” berättar skolpersonal och sakkunniga i korta videoklipp varför det är lönsamt för andra stadiets läroanstalter att samarbeta med hemmen, hur samarbetet kan göras och utvecklas, och hur det stöder den unga i hens studier. Videoklippen behandlar bl.a. teman som: “Hur kan man utveckla kommunikationen och samarbetet mellan hemmet och skolan?” och “Därför är stöd under studietiden från föräldrar viktigt för den unga”.

Sidorna är under arbete och mera material läggs in inom kort.