Samtal om lärande

Samtal om lärande utgör en viktig del av samarbetet mellan hemmet och skolan. I bästa fall är det ett samtal då tilliten för skolan stärks och vårdnadshavare görs delaktiga i sitt barns lärande. Målet med samtalet skall vara att tillsammans med vårdnadshavarna stödja elevens lärande.

Vad säger läroplanen om samtal och bedömning

 • Gemensamma samtal mellan läraren, eleven och vårdnadshavaren ökar det ömsesidiga förtroendet och förmedlar information om elevens situation.
 • Syftet med bedömningen är att handleda och sporra eleven i studierna. 
 • Bedömningen skall vara mångsidig och uppmuntrande.
 • Läraren skall se till att eleverna känner till målen och bedömningsgrunderna.


Det finns inget facit för hur ett samtal blir bra, men det finns en hel del metoder och knep som kan vara till hjälp och som kan hjälpa oss att strukturera samtalet i olika professionella situationer. 

Klargör syftet med samtalet

Är samtalet ett…?

 • Bedömningssamtal, dvs ett samtal under vilket vårdnadshavarna informeras om elevens framsteg
 • Lärandesamtal, dvs ett samtal med syftet att göra vårdnadshavarna delaktiga i sitt barns lärande
 • Lära känna samtal, dvs ett samtal vars syfte är att lära känna elevens vårdnadshavare och stärka förtroendet mellan hemmet och skolan

Att tänka på i kollegiet

 • Har vi en gemensam modell för samtalen som vi kan följa?
 • Hur stödjer och förbereder vi (nya) lärare inför samtalen?
 • Vilka förutsättningar finns det för ett lyckat samtal?
  • Är tiderna vi erbjuder sådana att alla föräldrar har möjlighet att delta?
  • Hur lång tid erbjuds för varje samtal?
 • Hur informeras föräldrarna om samtalets syfte? Hur kan föräldrarna förbereda sig?
 • Hur får eleven förbereda sig för sitt samtal?
 • Hur ska eleven och föräldrarna känna sig efter samtalet?
 • Hur utvärderar vi hur eleverna och föräldrarna upplever samtalen?