En kvart om dagen

  • är en lästräningsmetod där din medverkan som vuxen är viktig
  • är en metod där skolan eller daghemmet och hemmet samarbetar
  • handlar om högläsning. Högläsning ökar barns intresse för läsning och
  • utvecklar språket. Metoden passar alla barn oberoende av i vilket skede av
    läsinlärningen de är.
  • poängterar att alla ska få utvecklas i egen takt och få känna glädjen av att
    lyckas.

Läs gärna guiden som är riktad till dig som är pedagog.