Förbundsstyrelsen

Bilder på Anders: Bild 1) Anders.jpg Bild 2) Anders.jpg Bild 3) Anders.jpg

Regional kontaktperson i Helsingfors:
Åse Fagerlund, Helsingfors
asefagerlund@gmail.com, 044-788 37 10

Regional kontaktperson i Mellannyland:
Jenny Snellman, Kyrkslätt
jennycsnellman@gmail.com, tfn 040 567 51 83

Mikaela Wiik, Esbo
mikaelawiik@hotmail.com, tfn 044 788 10 62

Regionala kontaktpersoner i Norra Österbotten:
Patrik Flöjt, Jakobstad
patrik.flojt@multi.fi, 0500-83 61 30

Jonny Kronqvist, Nykarleby
jonny.kronqvist@agrolink.fi, 050 596 64 76

Regionala kontaktpersoner i Södra Österbotten:
Anna Stenman, Korsholm
annastenman1@gmail.com, 044-554 97 52

Björn Helsing, Vörå
bjorn.helsing@gmail.com, tfn 050 385 08 36

Regional kontaktperson i Västra Nyland:
Towe Andersson, Raseborg
towe.andersson@me.com, 040-555 93 88

Regional kontaktperson i Åboland:
Anders Vahtola, Pargas
anders@venekeskus.com, 050-463 13 51

Linda Mannila, Pargas
linda.mannila@gmail.com, 040-721 87 47

Regional kontaktperson på Åland:
Cecilia Ekholm, Mariehamn
ceciliab75@hotmail.com, 040-701 18 53

Regional kontaktperson i Östra Nyland:
Camilla Hansson, Borgå
camilla.hansson@pbe.fi, 040-534 55 92