Förbundsstyrelsen

Bilder på Anders: Bild 1) Anders.jpg Bild 2) Anders.jpg Bild 3) Anders.jpg

Regional kontaktperson i Helsingfors:
Åse Fagerlund, Helsingfors
asefagerlund@gmail.com, 044-788 37 10

Regional kontaktperson i Mellannyland:
Jenny Snellman, Kyrkslätt
jennycsnellman@gmail.com, tfn 040 567 51 83

Mikaela Wiik, Esbo
mikaelawiik@hotmail.com, tfn 044 788 10 62

Regionala kontaktpersoner i Norra Österbotten:
Patrik Flöjt, Jakobstad
patrik.flojt@multi.fi, 0500-83 61 30

Jonny Kronqvist, Nykarleby
jonny.kronqvist@agrolink.fi, 050 596 64 76

Regionala kontaktpersoner i Södra Österbotten:
Petra Autio, Korsholm
petraautio73@gmail.com, tfn 050 588 64 20

Björn Helsing, Vörå
bjorn.helsing@gmail.com, tfn 050 385 08 36

Regional kontaktperson i Västra Nyland:
Katja Långvik, Raseborg
katja.langvik@abo.fi, 040 526 93 69

Regional kontaktperson i Åboland:
Anders Vahtola, Pargas
anders.vahtola@turunkonekeskus.fi, 050-463 13 51

Regional kontaktperson på Åland:
Johanna Häggblom, Lemland
jfsolhem@aland.net, tfn 040 595 46 95

Regional kontaktperson i Östra Nyland:
Katinka von Kraemer, Borgå
katinka.vkraemer@gmail.com, tfn 050 538 88 29

Anneli Lindblad, Sibbo
anneli.lindblad@gmail.com, tfn 040 521 11 70