Förbundsstyrelsen

Bilder på Anders: Bild 1) Anders.jpg Bild 2) Anders.jpg Bild 3) Anders.jpg

Regional kontaktperson i Helsingfors:
Harry Lunabba, Helsingfors
harry.lunabba@helsinki.fi, tfn 041 539 91 05

Regional kontaktperson i Mellannyland:
Jenny Snellman, Kyrkslätt
jennycsnellman@gmail.com, tfn 040 567 51 83

Mikaela Wiik, Esbo
mikaelawiik@hotmail.com, tfn 044 788 10 62

Regionala kontaktpersoner i Norra Österbotten:
Jonny Kronqvist, Nykarleby
jonny.kronqvist@agrolink.fi, 050 596 64 76

Camilla Palén, Pedersöre
camilla.palen@netikka.fi, 050 084 56 58

Regionala kontaktpersoner i Södra Österbotten:
Petra Autio, Korsholm
petraautio73@gmail.com, tfn 050 588 64 20

Björn Helsing, Vörå
bjorn.helsing@gmail.com, tfn 050 385 08 36

Regional kontaktperson i Västra Nyland:
Katja Långvik, Raseborg
katja.langvik@abo.fi, 040 526 93 69

Regional kontaktperson i Åboland:
Annette Palanen, Åbo
annette.palanen@gmail.com, tfn 040 094 30 63

Regional kontaktperson på Åland:
Johanna Häggblom, Lemland
jfsolhem@aland.net, tfn 040 595 46 95

Regional kontaktperson i Östra Nyland:
Katinka von Kraemer, Borgå
katinka.vkraemer@gmail.com, tfn 050 538 88 29

Anneli Lindblad, Sibbo
anneli.lindblad@gmail.com, tfn 040 521 11 70