Tillbaka

Föräldrarna fixade valborgsfesten

I Nagu har daghemmet, förskolan och årskurserna 1–9 en gemensam föräldraförening. Föreningen har ordnat flera lyckade evenemang, och genom dem har föräldrarna hittat en gemenskap.

Hallå Anna Gråhn, ordförande i Nagu Hem och Skola! Vilka är ni?
– Vår förening är kanske lite unik på det sättet att vi inte är någon renodlad lågstadie- eller högstadieföräldraförening utan en för-äldraförening för dagis, förskola och skola här på ön, ända upp till nionde årskursen. Skolan är ingen jättestor skola och vi är heller ingen jättestor förening.
– Dagiset kom rätt nyligen med i föräldraföreningen, initiativet kom från föräldrarna själva. Det gick överraskande smärtfritt att ordna med en enkel ändring i föreningens stadgar.

I Nagu Hem och Skola-förening finns föräldrar med barn i daghem, förskola och skola. 

Hur jobbar ni?
– Det mesta vi gör tangerar sådant som händer i skolan. Kyrkbackens skola i Nagu vill till exempel satsa extra på utomhuspedago-gik och planerar att anlägga ett uteklassrum i ett hörn av skolgården, och där kommer Hem och Skola absolut att bidra. Sen brukar vi stödja till exempel teaterresor eller simresor och dela ut påsar med godsaker till alla elever vid jul. Och dagiset fick nyligen nya verktyg för snickeriarbeten som även barn kan använda!

Ni hade en lyckad satsning för att rekrytera nya styrelsemedlemmar nyligen, hur gjorde ni?
– Det är flera i styrelsen som varit med länge och känner att det börjar vara dags att lämna plats för nya krafter. Vi har i många år närmat oss föräldrar lite försiktigt och sagt att de gärna får bolla tankar och idéer med oss utan att behöva vara rädda för att genast rekryteras till styrelsen. Men nyligen bestämde vi oss för att lägga om vår taktik.

– Skolan ordnade ett föräldramöte i början av hösten där föräldrarna i klassvisa grupper besökte infopunkter där de fick informat-ion om olika teman. Hem och Skola hade en infopunkt där vi berättade om vår verksamhet och förklarade att nya styrelsemedlem-mar behövs. Vi bad föräldrarna komma med helt enkelt. Och fyra nya föräldrar anmälde sitt intresse!

Vad är svårt med att upprätthålla en föräldraförening?
– Det är ju tidsbristen. Vårt samhälle snurrar ganska hastigt just nu och det är svårt att engagera folk i föreningsverksamhet. Sam-tidigt vill jag framhålla att det är väldigt belönande, det är ju därför jag är med själv!

Vad är roligt då?
– Det är både givande och roligt att få en större förståelse för vad skolan gör, och få större insyn i hur våra barn tillbringar en stor del av sin vardag.
– Att bidra till gemenskapen mellan skolans familjer känns också givande. Förra valborgsmässoaftonen testade vi en helt ny grej: Hem och Skola ordnade en valborgsfest på skolgården. Vi hade ballonger och stora ark med papper på väggen som barnen fick rita på – inget märkvärdigt. Föräldrarna fick prata med varandra och barnen spelade och lekte på skolgården. Jag vet inte om det var för att det var en lördag eller för att solen strålade den eftermiddagen, men det var hur lyckat som helst. Det var väldigt roligt.

Text: Pamela Friström
Foto: privat