Tillbaka

Nätbaserat stöd för tonårsföräldrar

För att stödja tonårsföräldrar i deras föräldraskap erbjuder Barnavårdsföreningen i Finland en nätkurs för föräldrar till barn i åldern 11 till 17 år.

Många föräldrar känner en viss vilsenhet när barnen kommer upp i tonåren. Det kan vara svårt att förstå att ett barn som tidigare betett sig på ett visst sätt plötsligt uppträder helt annorlunda.
– Där försöker vi hjälpa till med att skapa förståelse mellan tonåringar och tonårsföräldrar, säger Pia Graniittiaho, som jobbar med stöd till familjer vid Barnavårdsföreningen.
För att stödja tonårsföräldrarna i deras föräldraskap erbjuder Barnavårdsföreningen i Finland en nätkurs för föräldrar till barn i åldern 11 till 17 år. Föräldrawebben, som programmet heter, är ett kunskapspaket bestående av fem avsnitt med tillhörande övningar där föräldrar får handledning i hur de kan förbättra kommunikationen med sin tonåring och bemöta typiska utmaningar i tonårsfamiljer.
‒ Målet är framför allt att utveckla en god relation mellan förälder och tonåring, och skapa ett lugn i hemmet.
‒ Det kräver ibland att man förändrar någonting i familjekulturen. Vår erfarenhet är att det inte nödvändigtvis handlar om att ändra på tonåringen, utan att vi föräldrar i stället behöver lära oss att reagera annorlunda. Sedan händer det att också tonåringarna börjar uppföra sig annorlunda, men förändringen går via föräldern.


En omvälvande period
Det är inte lätt att vara tonåring, framhåller Pia Graniittiaho, och efterlyser tolerans gentemot tonåringar som går igenom en av de mest omvälvande och utmanande utvecklingsperioderna i sitt liv.
Men det är inte lätt att vara tonårsförälder heller. Enligt Graniittiaho upplever många föräldrar att det är någonting som förändras i familjedynamiken när barnen kommer upp i tonåren.
‒ Många föräldrar kan känna sig vilsna och misslyckade och nästan tappa tron på att de kan uppfostra sina barn. Där vill vi hjälpa till med att skapa en förståelse för tonåringens reaktioner, att det är mycket som helt enkelt hör till tonåren.
Många föräldrar funderar också över gränsdragningar. Som förälder är det inte alltid helt lätt att veta vad som är okej, och vad som inte är okej, säger Graniittiaho.
‒ I Föräldrawebben har föräldrarna möjlighet att reflektera över spelregler i familjen ‒ hur kommer man överens om dem, vad man kan ignorera, vad man måste man ta tag i.


Forskningsbaserat material
Programmet kommer ursprungligen från Sverige. Det är utvecklat av forskare och psykologer vid Karolinska Institutet i Stockholm och grundar sig på forskning och etablerade teorier inom psykologin.
Det var en tidigare kollega till Pia Graniittiaho som jobbade i Stockholm några år och bekantade sig med Föräldrawebben där. När hon kom tillbaka Finland berättade hon om programmet, och det lät så pass intressant att Barnavårdsföreningen tog kontakt med Karolinska Institutet och psykolog Martin Forster som är en av forskarna bakom programmet och inledde samarbetet 2017.
‒ Materialet ligger på en svensk webbplats, men Barnavårdsföreningen håller i trådarna för den finländska versionen av programmet. Materialet är uppdaterat så att det passar finländska förhållanden, och deltagarna har dessutom tillgång till en egen sakkunnig familjeguide från Barnavårdsföreningen som stöd under kursen om de så önskar.
Behöver det finnas problem i familjen för att man ska ha nytta av kursen?
‒ Nej, den lämpar sig också i förebyggande syfte. Det finns alltid orsak att fundera kring sitt föräldraskap. Särskilt de första avsnitten brukar upplevas som väldigt givande.
‒ De senare avsnitten går närmare in på problemlösning och konflikthantering. Känner man sig väldigt lugn och säker i sitt föräldraskap och inte alls känner igen de här situationerna kanske man inte behöver Föräldrawebben lika mycket. Bra tips och idéer får man oberoende. Och någon form av konflikter brukar det uppstå i de flesta familjer i alla fall.

Tidningen Hem och Skola 4/2019
Pamela Friström, text • Stock, foto