Tillbaka

Mångsidiga samarbeten berikar

Listan på idéer hos Pargas Malms Hem och Skola-förening är lång och brokig. Föreningens ordförande Linda Mannila hämtar idéer och inspiration bland annat från vänner och bekanta i andra föreningar.

Hur har er förening arbetat under pandemitiden?
– Då vi insåg att pandemin skulle bli långvarig fick vi tänka om helt. Som tur är vi är en väldigt aktiv styrelse som gärna hittar på nya idéer och tar intryck av andra. Bland annat har vi ordnat en sorts escape room för eleverna där de fick lösa uppgifter i klassen för att hitta Sur-Nisse. Med hjälp av en kod kunde eleverna öppna en kappsäck där det fanns en liten skatt. Det var omtyckt!

Linda Mannila, ordförande för föreningen vid Pargas Malms skola. Foto: Pressbild


Hur ser ert samarbete med andra föreningar ut?
– Vi samarbetar mycket med andra, också över språkgränsen, vilket gjort att vi kunnat ordna roliga aktiviteter genom att planera tillsammans och sedan översätta från finska till svenska, och vice versa. Det här ett koncept vi gärna vill utveckla och bredda i framtiden. Till exempel kommer vi senare i år att ordna en tvåspråkig föreningskarneval där alla stadens fritidsföreningar för barn och unga får presentera sin verksamhet. Vi kommer också att ordna en flerspråkig äggjakt på stan i påsk som alla stadens skolor kan ta del av. Pargas är en tvåspråkig ort och vi upplever att det är bra om eleverna får möjlighet komma i kontakt med barn från den andra språkgruppen på ett naturligt sätt.


Hur tycker du att vi ska tänka kring barnens skärmtid?
– Jag tror att man får se till sig själv som vuxen som den viktigaste förebilden och den som ska stiga in och sätta gränser för sitt barn, och för sig själv. Alla behöver vi variation och balans i det vi gör oberoende av vad det handlar om och alla har olika behov. Det finns ingen ”one size fits all”-modell, man känner själv sitt barn bäst. Jag tror också att det är viktigt att engagera sig i vad barnet gör på sin skärm och komma ihåg att skärmen är till för så mycket. Det är inte bara spel, utan kan likväl handla om att de gör läxorna och umgås med vänner.


Hur tänker ni i er förening kring att ordna lägerskola och hur ska man finansiera dem?
– Det är en mycket aktuell fråga som vi diskuterar både inom föreningen och i samråd med skola, föräldrar och andra föreningar. Traditionellt har vår skola åkt ut till en lägergård i skärgården och övernattat där, men det är öppet hur de här vistelserna ska finansieras i framtiden. För tillfället får vi in pengar exempelvis genom att ordna lotterier och vi utreder också samarbetsmöjligheter med staden och lokala företag. Det är viktigt för oss att kunna erbjuda mångsidiga aktiviteter som är gratis för alla.


Vilka frågor eller teman kommer ni att arbeta med under våren?
– Vårt största hopp och fokus just nu är att vi ska kunna träffas fysiskt igen. Många föräldrar har gått miste om att delta julfester, avslutningar och roliga saker som discon och känner kanske inte en anknytning till den fysiska skolan. Vi hoppas också att vi ska kunna börja ordna informella träffar för både elever och föräldrar där vi kan diskutera aktuella och angelägna frågor.

Text: Catrin Sandvik