Tillbaka

En liten skola med stort hjärta

Lågstadiet i Vårdö på Åland har tre klasser, 19 elever i årskurs 1–6, en stark sammanhållning och god talkoanda. Lotta Angergård har varit ordförande i föräldraföreningens styrelse sedan verksamhetsåret 2020–2021.

Berätta lite om er skärgårdsskola! 
– Skolan byggdes på 1950-talet och fick i samband med senaste renovering en stor idrottshall som även kan användas för andra aktiviteter på kvällarna. Det finns en liten matsal i skolan men kommunens storkök finns i samhällets äldreboende som ligger nära till, så barnen går dit och äter. Det ger dem en kort promenad, miljöombyte och är samtidigt uppskattat av de boende.  
– Fördelar med en liten skola och ett litet samhälle är till exempel att många av barnen leker tillsammans oberoende av vilken årskurs de går på. Det ger en bra sammanhållning och gemenskap.

Hurdana aktiviteter har ni ordnat under de senaste åren?  
– Föreningen ordnar en återkommande bowling och pizzakväll i Mariehamn på fasta Åland som är mycket omtyckt. Vi deltar också i en frukosttradition som kallas Kura gryning, där vi bjuder elever och vårdnadshavare på frukost och högläsning i samband med nordiska litteraturveckan. Vi har också ordnat en läsnatt där alla som vill får övernatta i skolan. Under senaste läsnatt fick de barn som ville läsa högt på sina egna modersmål. Det blev läsning på svenska, finska, lettiska, ungerska och spanska. Alla elever visade en sådan hänsyn och lyssnade! 
– Förutom det här gör vi många små insatser, till exempel serverar föreningen kaffe på julfesten vilket är lite av ett hedersuppdrag. Vi har också en tradition att ge alla elever som går ut sexan en tänkvärd avskedsgåva eller en blomma.

Har ni många engagerade föräldrar?  
– Ja, i och med att det är ett litet samhälle försöker vi hitta lösningar så att alla barn ska kunna vara med på de aktiviteter som erbjuds. Några konkreta exempel på föräldrainsatser är den skridskois som spolats upp utanför skolan där också barnen hjälpt till och skottat snö. Här har vi även ordnat skridskodisco. Vi har också föräldrar som byggt basketställningar och fotbollsmål till skolgården. 

Några tips till andra föreningar?  
– Ett roligt projekt som gjordes för ungefär tio år sedan och som nuvarande styrelse funderar på att göra igen är att producera en kokbok. I boken hade alla skolans elever tillsammans med sina mor- och farföräldrar eller annan närstående plockat ut sina två favoritrecept. Kokboken såldes sedan inför julen och gav föreningen en viktig grund i kassan.

Hur har du själv upplevt styrelsearbetet?  
– Främst är det roligt att träffa de andra föräldrarna och göra något tillsammans för barnen, men det är också intressant att få insyn i förbundets verksamhet och kunna ta del av kunskap via det. Jag upplever att förbundet har en viktig roll som språkrör för barns rättigheter.

Text: Catrin Sandvik