Tillbaka

Föreningen bidrar med lusschampo

Skräbböle Hem och Skola-förening i Pargas vill gärna göra eleverna delaktiga. Föreningen har också trätt in för att få slut på en ond cirkel av lussmitta – och lyckats.

Skräbböle skola ligger tre kilometer utanför Pargas centrum, och har drygt 90 elever i klasserna 1 till 6. Hem och Skola-föreningen leds för fjärde året i rad av Michaela Lindström.

Skräbböle skola finns i Pargas.

– Vi satsar mycket på klubbverksamhet. Vi har till exempel startat pysselklubbar som har blivit väldigt populära och vi har samarbetat med frivilliga brandkåren och ordnat en första hjälpen-kurs, där barnen har lärt sig grundläggande saker som att ringa 112 och släcka en eld.

Under ett år då en ihärdig lussmitta inte gick att få stopp på, tog föreningen initiativet att bekosta lusschampo.

– Det är meningen för dem som kanske inte annars har råd att köpa lusschampo, som är en stor kostnad för en familj med flera barn. Jag satte upp ett konto på apoteket och där kunde man i november och december månad köpa lusschampo anonymt på föreningens bekostnad, om man sade att man är från Skräbböle Hem och Skola-förening. Det hjälpte, flera använde möjligheten och de återkommande lössen försvann.

Förråd till multiarenan

En storsatsning i byn Skräbböle har varit bygget av en multiarena, som bland annat har konstgräs, basketkorgar och fotbollsmål.

– Skolan har ingen gymnastiksal, och multiarenan har därför varit mycket använd. Den är också populär utanför skoltid och vår förening har varit med och byggt ett förråd bredvid arenan. Skräbböle skola består i dagsläget av två skolor som slagits ihop, och det har utmynnat i ett nytt evenemang.

– Tidigare hade Skräbböle skola en trekamp, men efter att skolan slogs ihop med Vånö skola ordnar vi i dag en mångkamp. Där finns inte bara de traditionella grenarna, utan också stövelkastning och liknande. Det är ett trevligt evenemang och föräldrar och barn får umgås.

Föreningen har också involverat elevkåren då man planerat skolans t-skjortor inför Stafettkarnevalen.

– Vi har försökt involvera eleverna och frågar vad de vill att föreningen ska hjälpa till med. Föreningen har också tagit initiativ till två diskussionskvällar om barns digitala spelande.

– Vi funderade bland annat på gemensamma spelregler och har uppmärksammat föräldrarna på vad barnen har tillgång till på nätet.

Varje år vid jul och våravslutningen bjuder föreningen skolans personal på kaffe med tårta.

– Vi tackar personalen på föräldrarnas vägnar, det har varit uppskattat. Föreningens styrelse består av driftiga personer och alla har en uttalad uppgift. Det som ordförande Michaela Lindström saknar är talkoanda från föräldrahåll.

– Jag önskar att föräldrarna ställde upp i lite högre grad, till exempel som klassförälder. Den egna fritiden värderas högt, men alla har mycket att göra och bråttom nuförtiden, också de som är aktiva.Hon önskar också att flera skulle betala medlemsavgiften.

– Vi har funderat på vad vi kunde göra för att få in mer pengar via den. Michaela Lindström är med i styrelsen och verksamheten för att hon tycker att det hör till.

– Om jag har ett barn i skolan vill jag vara delaktig och göra något och inte bara stå och se på. Det är roligt och man lär känna andra föräldrar, man får också vara med och påverka och hjälpa till.

Tidningen Hem och Skola 1/2020 Malin Wikström, text • Kajsa Laurén, foto