Föreningar

Varför finns föräldraföreningar?

Föreningens syfte är att verka för en uppväxtmiljö som stöder välmående och lärande för alla barn och unga. Till uppdraget hör att föra fram föräldrarnas åsikter kring fostran och lärande i skolan eller daghemmet. Föreningen är ett samarbetsforum för föräldrar och pedagoger där barnens intresse står i fokus. Syftet med en föräldraförening är också att sammanföra föräldrar så att de kan ge varandra kamratstöd i föräldraskapet.

Filmen nedan kan visas t.ex. under föräldramöten för att presentera idén.

I Svenskfinland har de flesta grundskolor, många daghem och några gymnasier en föräldraförening som är medlem i Förbundet Hem och Skola. Medlemsföreningar är självständiga föreningar där medlemmarna är föräldrar som har barn i skolan eller daghemmet som har valt att bli medlemmar i föreningen. En föräldraförening verkar för alla barn och familjer på lika villkor oberoende av om föräldrarna betalat föreningens medlemsavgift eller inte. En del föreningar kallar sig Hem och Skola-föreningar medan andra har ordet “föräldraförening” i sitt namn.

En fråga som föräldraföreningar ofta är i kontakt med förbundet är vilka ändamål föreningen eventuellt kan understöda ekonomiskt. Principen om den avgiftsfria grundskolan är viktig och den skall man inte tumma på. Till förbundets information om avgifter i skolan.