Föreningar

Förbundet Hem och Skola är en takorganisation för de svenskspråkiga föräldraföreningarna vid daghem och skolor. De flesta grundskolor,  många daghem och en del gymnasier har en föräldraförening som är medlem hos oss. Föräldraföreningens uppgift är att stärka gemenskapen mellan föräldrar barn och pedagoger och att verka för att alla barn skall ha det bra på dagis och i skolan.

NY STYRELSE

  • HÅLL ERA UPPGIFTER UPPDATERADE!
  • Här kan ni uppdatera uppgifterna om er förening efter varje årsmöte