Föreningar

Förbundet Hem och Skolas medlemsföreningar är självständiga föreningar som fungerar i anslutning till en skola eller ett daghem. Föräldrar med barn på skolan eller daghemmet är medlemmar i föreningen. Föräldraföreningarnas syfte är att stödja interaktionen och samarbetet mellan daghemmets/skolans föräldrar och personalen.

Föreningen jobbar för en hälsosam och trygg uppväxtmiljö och välmående hos alla barn på det egna daghemmet/den egna skolan. Till uppdraget hör att föra fram föräldrarnas åsikter kring fostran och lärande och vara ett forum för kamratstöd mellan barnens föräldrar.

I Svenskfinland har de flesta grundskolor, många daghem och en del gymnasier en föräldraförening som är medlem i Förbundet Hem och Skola. En del föreningar kallar sig Hem och Skola-föreningar medan andra har ordet “föräldraförening” i sitt namn.

NY STYRELSE

  • HÅLL ERA UPPGIFTER UPPDATERADE!
  • Här kan ni uppdatera uppgifterna om er förening efter varje årsmöte