Föreningar

De flesta grundskolor, många daghem och en del gymnasier i Svenskfinland har en föräldraförening (Hem och Skola-förening) som är medlem i Förbundet Hem och Skola.

Förbundet Hem och Skolas medlemsföreningar är självständiga föreningar som fungerar i anslutning till den skola eller det daghem som de är kopplade till. Daghemmets/skolans föräldrar är medlemmar i föreningen.

Föräldraföreningarnas syfte är att stödja interaktionen och samarbetet mellan daghemmets/skolans föräldrar och personalen. Föreningen ska jobba för en hälsosam och trygg uppväxtmiljö och välmående hos alla barn på det egna daghemmet/den egna skolan.

Föreningens har även som uppgift att föra fram föräldrarnas åsikter kring fostran och lärande i förhållandet till daghemmet/skolan och vara ett forum för kamratstöd mellan barnens föräldrar.

Dessa syften uppnår föreningen genom att ta del av daghemmet/skolans verksamhet och genom att samarbeta med ledningen och personalen. Föreningens ska ordna verksamhet som stärker en god relation och ett fungerade samarbete mellan elever, föräldrar och personal.


NY STYRELSE

  • HÅLL ERA UPPGIFTER UPPDATERADE!
  • Här kan ni uppdatera uppgifterna om er förening efter varje årsmöte