Föreningar

Nyvald styrelse?

Har ni bytt styrelse? Uppdatera i så fall era uppgifter via det här formuläret. Det är viktigt att vi vet vart vi ska skicka vår information.

Föräldraföreningarna är ett stöd

Föreningarna jobbar för att alla barn och unga ska må bra på daghemmet eller i skolan. Föreningarna fungerar som en länk mellan föräldrarna och pedagogerna och för samman föräldrar så att de kan stödja varandra i föräldraskapet.

Här finns en film som ni kan visa till exempel på föräldramöten:

I Svenskfinland har många grundskolor, daghem, gymnasier och yrkesinstitut en föräldraförening som är medlem i Förbundet Hem och Skola. Medlemsföreningar är självständiga föreningar där medlemmarna är föräldrar som har barn i skolan eller daghemmet.

En föräldraförening jobbar för alla barn och familjer oberoende av om föräldrarna betalat föreningens medlemsavgift eller inte.