Föreningar

Varför finns föräldraföreningar?

Föreningens syfte är att stödja välbefinnandet och lärandet hos alla barn och unga. Föreningen ska föra fram föräldrarnas åsikter om fostran och lärande i skolan eller daghemmet. Föreningen är ett samarbetsforum för föräldrar och pedagoger där barnens intresse står i fokus. Syftet med en föräldraförening är också att föra samman föräldrar så att de kan ge varandra kamratstöd i föräldraskapet.

Här finns en film som ni kan visa till exempel på föräldramöten.

I Svenskfinland har de flesta grundskolor, många daghem och några gymnasier en föräldraförening som är medlem i Förbundet Hem och Skola. Medlemsföreningar är självständiga föreningar där medlemmarna är föräldrar som har barn i skolan eller daghemmet, som har valt att bli medlemmar i föreningen. En föräldraförening verkar för alla barn och familjer på lika villkor oberoende av om föräldrarna betalat föreningens medlemsavgift eller inte. En del föreningar kallar sig Hem och Skola-föreningar medan andra har ordet “föräldraförening” i sitt namn.

En vanlig fråga som föräldraföreningarna ställer förbundet är vilka ändamål föreningen kan understöda ekonomiskt. Principen om den avgiftsfria grundskolan är viktig och den skall man inte tumma på.

Till förbundets information om avgifter i skolan.