5

Föreningar

Föräldraföreningarna är ett stöd

Föreningarna jobbar för att alla barn och unga ska må bra på daghemmet eller i skolan. Föreningarna fungerar som en länk mellan föräldrarna och pedagogerna, och för samman föräldrar så att de kan stödja varandra i föräldraskapet.

Här finns en film som ni kan visa till exempel på föräldramöten.

I Svenskfinland har många grundskolor, daghem, gymnasier och yrkesinstitut en föräldraförening som är medlem i Förbundet Hem och Skola. Medlemsföreningar är självständiga föreningar där medlemmarna är föräldrar som har barn i skolan eller daghemmet.

En föräldraförening jobbar för alla barn och familjer oberoende av om föräldrarna betalat föreningens medlemsavgift eller inte.