Tillbaka

Hem och skolas nya podcast tar sig an brännande ämnen

Ifall frågor som ”Vem övervakar skolan?” och ”Mobbning, tar det aldrig slut?” intresserar dig ska du ta på dig hörlurarna och lyssna på förbundet Hem och Skolas nya podcast, där poddvärdarna Micaela Romantschuk och Christian ”Kike” Bertell diskuterar brännande frågor inom skolvärlden tillsammans med inbjudna gäster.

Podden Vårdnadshavarens förklaring vill nyansera diskussionen om skolan.
– I skolvärlden finns det frågor som är lite tabubelagda och eldfängda och då beslöt vi oss för att lägga fingret på dem, säger Hem och Skolas verksamhetsledare Micaela Romantschuk.
Hon hade lagt märke till många intressanta diskussioner som fördes i privata rum, på diskussionsforum och på fester. Eftersom det var intressanta frågor ville hon dels gräva ner sig i ämnena djupare, men också göra diskussionerna tillgängliga för alla.
– Jag ville diskutera de här ämnena mera systematiskt och tillsammans med människor som har åsikter och kunskap om ämnena, säger Romantschuk.
I podden öppnar Micaela Romantschuk upp det som just nu diskuteras i skolorna tillsammans med journalisten Christian ”Kike” Bertell.
– Jag har jobbat med de här frågorna i femton år, så jag kommer att vara Hem och Skola-rösten i avsnitten och tar upp till exempel föräldrarnas perspektiv, säger Romantschuk.


Når föräldrar som har ont om tid
Ett mål med den nya podden är också att nå den nya generationen av föräldrar.
– Vi har insett att det är ett bra sätt att nå yngre föräldrar. Speciellt föräldrar i 30-årsåldern lyssnar mycket på poddar. De har ofta ont om tid, och en podd kan man ju lyssna på när man går ut med hunden eller så, säger Romantschuk.
Hon hoppas också att podden når ut till lärarstuderande, så att de ska ha ett hum om vad vilka diskussioner som förs.
– Avsnitten lyfter upp frågor som annars inte tas upp i lärarutbildningen, så det här är ett bra sätt att göra lärarstudenterna bekanta med den diskussion som förs bland föräldrar.
Eftersom det är frågan om en ny podd tar poddmakarna gärna emot ris, ros och önskemål.
– Föräldrar får gärna ge feedback på avsnitten och förslag på teman som de önskar att vi skulle ta upp. De kan till exempel kontakta oss per mejl eller via Facebook, säger Micaela Romantschuk.

– Tanken är inte att vi ska komma till något absolut svar, utan det handlar om att öppna diskussioner och ta fram olika perspektiv, säger Bertell.

De första två avsnitten av Vårdnadshavarens förklaring handlar om mobbning och om hur övervakning av skolorna sker.
– Det finns ingen myndighet som självmant kan utöva tillsyn i grundskolan, utan det är självövervakning som gäller. Det är alltså oklart vem som övervakar skolan, säger Bertell.
I avsnittet om övervakning deltar också juristen Thomas Sundell och Winellska skolans rektor Kristiina Koli.

Text: Björn Udd • Foto: Karin Lindroos

Tidningen Hem och Skola 4/2020