Mediekort

Tidningen Hem och Skolas målgrupp är föräldrar med barn i svenskspråkig skola eller dagis där det finns en föräldraförening som är medlem i förbundet. Upplagan är 38.000 ex och genom att annonsera i tidningen nås läsare i hela Svenskfinland

Gällande redaktionella frågor så ta kontakt med tidningens redaktör Malin Wikström redaktor@hemochskola.fi, tfn 044-783 58 88. Då det gäller annonsering så kolla in uppgifterna i vårt mediekort nedan.

Tidtabeller 2020

Hem och Skola 1/2020 utkommer v. 8. Materialdag för annonsörer 27.1.

Hem och Skola 2/2020 utkommer v.18. Materialdag för annonsörer 6.4.

Hem och Skola 3/2020 utkommer v.40. Materialdag för annonsörer 7.9.

Hem och Skola 4/2020 utkommer v.48. Materialdag för annonsörer 2.11.