Mediekort

Tidningen Hem och Skolas målgrupp är föräldrar med barn i svenskspråkig skola eller svenskspråkigt daghem där det finns en föräldraförening som är medlem i förbundet. Upplagan är 37 500. Med en annons i tidningen når man därmed läsare i hela Svenskfinland.

Har du redaktionella frågor? Kontakta redaktör Charlotta Svenskberg redaktor@hemochskola.fi, tfn 040-595 08 24. I vårt mediekort finns information om annonsering.

Tidtabeller 2022

Nr 1 utkommer v.7, annonsörernas materialdag är 18.1

Nr 2 utkommer v.17, annonsörernas materialdag är 13.4

Nr 3 utkommer v.39, annonsörernas materialdag är 30.8

Nr 4 utkommer v.47, annonsörernas materialdag är 25.10

Anvisningar om annonsernas storlekar och priser hittar du i mediekortet nedan.