Mediekort

Tidningen Hem och Skolas målgrupp är föräldrar med barn i svenskspråkig skola eller dagis där det finns en föräldraförening som är medlem i förbundet. Upplagan är 39.000 ex och genom att annonsera i tidningen nås läsare i hela Svenskfinland

Gällande redaktionella frågor så ta kontakt med tidningens redaktör Malin Wikström redaktor@hemochskola.fi, tfn 044-783 58 88. Då det gäller annonsering så kolla in uppgifterna i vårt mediekort nedan.

Tidtabeller 2019

Hem och Skola 1/2019 utkommer v. 9. Materialdag för annonsörer 5.2.

Hem och Skola 2/2019 utkommer v.18. Materialdag för annonsörer 3.4.

Hem och Skola 3/2019 utkommer v.40. Materialdag för annonsörer 9.9.

Hem och Skola 4/2019 utkommer v.48. Materialdag för annonsörer 4.11.