Mediekort

Tidningen Hem och Skolas målgrupp är föräldrar med barn i svenskspråkig skola eller dagis där det finns en föräldraförening som är medlem i förbundet. Upplagan är 37.500 ex och genom att annonsera i tidningen nås läsare i hela Svenskfinland

Gällande redaktionella frågor kontakta redaktör Tommy Pohjola redaktor@hemochskola.fi, tfn 050-300 3510. Då det gäller annonsering så kolla in uppgifterna i vårt mediekort nedan.

Tidtabeller 2021

Hem och Skola 1/2021 utkommer v. 7. Materialdag för annonsörer 25.1.

Hem och Skola 2/2021 utkommer v. 17. Materialdag för annonsörer 6.4.

Hem och Skola 3/2021 utkommer v. 39. Materialdag för annonsörer 6.9.

Hem och Skola 4/2021 utkommer v. 47. Materialdag för annonsörer 1.11.