Mediekort

Tidningen Hem och Skolas målgrupp är föräldrar med barn i svenskspråkig skola eller dagis där det finns en föräldraförening som är medlem i förbundet. Upplagan är 37.500 ex och genom att annonsera i tidningen nås läsare i hela Svenskfinland

Gällande redaktionella frågor kontakta redaktör Tommy Pohjola redaktor@hemochskola.fi, tfn 050-300 3510. Då det gäller annonsering så kolla in uppgifterna i vårt mediekort nedan.

Tidtabeller 2022

Nr 1 utkommer v.7, annonsörernas materialdag är 18.1

Nr 2 utkommer v.17, annonsörernas materialdag är 13.4

Nr 3 utkommer v.39, annonsörernas materialdag är 30.8

Nr 4 utkommer v.47, annonsörernas materialdag är 25.10

Anvisningar om annonsernas storlekar och priser hittar du i mediekortet nedan.