Mediekort

Tidningen Hem och Skolas målgrupp: föräldrar med barn i svenskspråkig skola eller svenskspråkigt daghem där det finns en föräldraförening som är medlem i förbundet.
Upplaga: 37 500
Spridning: Svenskfinland

Mera information: redaktör Charlotta Svenskberg redaktor@hemochskola.fi, tfn 040-595 08 24.
I mediekortet finns information om annonsering.


Tidtabeller 2023

Nummer 1 utkommer v. 7. Deadline för annonser 17.1.2023.

Nummer 2 utkommer v. 17. Deadline för annonser 28.3.2023.

Nummer 3 utkommer v. 39. Deadline för annonser 29.8.2023.

Nummer 4 utkommer v. 47. Deadline för annonser 24.10.2023.

Anvisningar om annonsernas storlekar och priser hittar du i mediekortet nedan.