Mediekort

Tidningen Hem och Skolas målgrupp: föräldrar med barn i svenskspråkig skola eller svenskspråkigt daghem där det finns en föräldraförening som är medlem i förbundet.
Upplaga: 37 500
Spridning: Svenskfinland

Kontakt: redaktor@hemochskola.fi
I mediekortet finns information om annonsering.


Tidtabeller 2024

Nummer 1 utkommer v. 7. Deadline för annonser 16.1.2024.

Nummer 2 utkommer v. 17. Deadline för annonser 25.3.2024.

Nummer 3 utkommer v. 39. Deadline för annonser 26.8.2024.

Nummer 4 utkommer v. 47. Deadline för annonser 21.10.2024.

Anvisningar om annonsernas storlekar och priser hittar du i mediekortet nedan.