Kommunikation

Vad är viktigt före föreningar att tänka på när det gäller kommunikation?

Vår kommunikatör Charlotta Svenskberg har samlat sina bästa tips för hur föräldraföreningar effektivt kan nå ut till föräldrar.

 • Har ni en webbplats? Se till att informationen är uppdaterad! Ha gärna en kommunikationsansvarig i styrelsen.
 • Använder ni sociala medier? Publicera något regelbundet!

 • Tänk på hur ni formulerar er! Krångla inte till det! Skriv lättillgängligt.

  a) Använd aktiva verb!
  Inte: Informationen hittas på webbsidan.
  Hellre: Du hittar informationen på webbsidan.
  Inte: Informationen ges av sekreteraren.
  Hellre: Sekreteraren ger mera information

  b) Använd gärna du!
  Inte: Ni är hjärtligt välkomna!  Vi ser gärna att Du kommer!
  Hellre: Du är hjärtligt välkommen!

  c) Använd ett neutralt språk! 
  Inte: Du behöv int ta me nåt. 
  Hellre: Du behöver inte ta med något.

  d) Använd enkla ord – exempel:
  motta -> ta emot
  inbjuda -> bjuda in
  inköpa -> köpa
  inhandla -> handla
  erhålla -> få
  målsättning -> mål
  gällande, beträffande, angående -> om 

 • Bilder är bra! Ange fotografen eller källan.

 • Använd beskrivande mellanrubriker när ni skriver ett längre meddelande.

 • Markera den viktigaste informationen med fet stil.

 • Läs igenom, bearbeta, be någon läsa igenom om det finns tid, förbättra – publicera!


Lycka till!