Samarbete med hemmen

Hemmet och daghemmet har samma målsättning: att barnen ska må bra och lära sig på daghemmet. Vi anser att ett daghem som ser samarbetet med hemmen som viktigt är ett familjevänligt daghem.

Underflikarna Öppen och välkomnande verksamhetskultur – Delaktighet och inkluderande verksamhet – Kommunikation – Goda relationer mellan hemmet och skolan följer strukturen och rubrikerna i vårt material Familjevänligt daghem. Bekanta dig gärna med innehållet i flikarna. Där finns idéer, inspiration, övningar och liknande som relaterar till materialet.

Sidorna är under arbete och mera material läggs in inom kort.