Aktuellt

Pressmeddelande

16.6 Anders Adlercreutz omvald till ordförande

Förbundet Hem och Skola höll sitt årsmöte i Helsingfors måndagen den 15 juni. Under mötet omvaldes riksdagsledamot Anders Adlercreutz till förbundsordförande för en två års period. Årsmöte valde fyra nya styrelsemedlemmar till förbundsstyrelsen. De är Towe Andersson från Raseborg, Cecilia Ekholm från Mariehamn, Anna Stenman från Korsholm och Camilla Hansson...

Pressmeddelande

25.5 Nykter – Solklart!

Pressmeddelande för kampanjen Nykter – Solklart 2020. Viktigt med sunda levnadsvanor under undantagsförhållandena. Alla aktörer som står bakom kampanjen Nykter – Solklart! uppmanar den vuxna befolkningen i vårt land att tillsammans ta hand om våra barn och unga och säkerställa att de får leva i en sund och trygg miljö....

Nyheter

15.5 Förbundets årsmöte hålls 15.6

Kallelse till Förbundet Hem och Skolas årsmöte måndagen den 15 juni kl.18. Förbundet Hem och Skolas årsmöte var ursprungligen inprickat i april. På grund av coronaepidemin så sköts årsmötet framåt. Nu har riksdagen fattat beslut om att det undantagsvis kommer att vara möjligt att delta i t.ex. föreningars årsmöten på...

Föreningsnyheter

8.5 Senarelägga föreningens årsmöte

En del Hem och Skola-föreningar skall enligt sina stadgar hålla sitt föreningsmöte (ofta kallat årsmöte) under våren. Coronarestriktionerna har lett till att möten inte har kunnat hållas i vanlig ordning. Riksdagen har godkänt ett undantagsförfarande i den här frågan. Den lättaste lösningen är att skjuta upp föreningsmötet till hösten, men...

Nyheter

30.4 Skolor och dagis öppnar igen 14.5

Skolor och daghem öppnar igen – tips till föräldrar.Regeringen har fattat beslut om att upphäva begränsningarna som gäller småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen och hänvisar till hälsomyndigheternas bedömning. Den 14 maj kommer verksamheten inom småbarnspedagogik och den grundläggande undervisningen att gradvis återgå till närundervisning så att tryggheten särskilt beaktas. Suomen...

Nyheter

24.4 Resultat i enkäten "Distansundervisning i coronatider"

Förbundet Hem och Skola samlade i början av april under en dryg veckas tid in föräldrars åsikter om distansundervisningen under coronaläget. I medierna har det på senaste tiden lyfts upp många utmaningar, men också lyckade exempel på distansundervisning. Vi ville fråga föräldrarna direkt i ett anonymt frågeformulär hur de uppfattat...

Pressmeddelande

23.4 Hem och Skola hoppas att skolorna skall kunna öppnas före sommaren

Förbundet Hem och Skola hoppas att statsrådets helhetsbedömning av coronaläget nästa vecka möjliggör att vi stegvis kan öppna upp skolor och daghem. När det gäller skolelever skulle en återgång till närundervisning vara önskvärd speciellt för lågstadieelever och niondeklassister.  När det gäller epidemiläget skall beslutsfattarna lyssna till experterna inom området men...

Pressmeddelande

7.4 Jämnare kvalitet för distansundervisning

Hem och Skola: Jämnare kvalitet för distansundervisningen!Vi på Hem och Skola har samlat in feedback av föräldrar om hur distansundervisningen hittills utfallit. Det är glädjande många föräldrar som har positiva erfarenheter av hur de tre första veckorna fungerat. Majoriteten av lärare och elever har varit väl förberedda på övergången till...

Nyheter

26.3 Håll kontakten under distansundervisningen

Samarbete mellan hemmet och skolan i tider för distansundervisning. Distansundervisningen har kommit väl i gång i landet. Tack till alla involverade lärare! Ett varmt tack riktas också till alla föräldrar som i den här krävande situationen stöder sina barns lärande i hemmen. Samarbete mellan skolan och hemmen behövs alldeles särskilt...