Aktuellt

Nyheter

27.4 Tidningen Hem och Skola 2/2021 är här

Den här veckan delas tidningen Hem och Skola 2/2021 ut i skolor och på daghem där det finns en föräldraförening som är medlem i Förbundet Hem och Skola. Tidningen finns till just för dig som är förälder, så håll utkik efter den tryckta tidningen. Här kan du bekanta dig med...

Nyheter

26.4 Idag öppnas anmälan till Hem och Skola-dagen

Nu kan du som är rektor eller daghemsföreståndare anmäla att ni är med och uppmärksammar den nationella Hem och Skola-dagen i höst. Dagen firas officiellt fredagen den 24 september, men det passar bra att uppmärksamma samarbetet med vårdnadshavarna ett annat datum. Vi har utvecklat en modell som vi kallar trafikljusmodellen...

Nyheter

24.4 Förbundets årsmöte

Förbundet Hem och Skola kallar sina medlemmar till årsmöte lördagen den 24 april kl.11.30. Anmälningstiden är slut, men önskar du delta så kan du sända en e-post till maarit@hemochskola.fi Under årsmötet lanserar Hem och Skolas Temaår Fokus Må bra. Efter årsmötet, ca kl.13-14, kommer Arcadas prorektor Henrika Franck att föreläsa...

Nyheter

15.4 Slutseminarium Varje förälder

Välkommen med på projektet Varje förälders slutseminarium to 15.4 kl.17.30-19.00! Under kvällen presenterar vi modeller och material som projektet arbetat fram. Vi kommer också att diskutera med lärare och föräldrar om varför det är så viktigt att hemmen och skolan samarbetar. Anmälningstiden för att delta i seminariet via Zoom är...

Nyheter

31.3 Hem och Skolas blogg

Följer du med Hem och Skolas blogg på hemochskola.fi/bloggen? I bloggen tar vi upp aktuella ämnen antingen via inbjudna gästbloggare eller så är det någon av oss som jobbar på Förbundet Hem och Skola som vässer pennan.

Nyheter

5.3 Fem tips till föräldrar för distansskola

Skolan ansvarar för undervisningen. Skolorna har nu mera utvecklade stödformer och processer än de hade våren 2020. Det finns flexibilitet i frågan om distans/närundervisning på ett annat sätt än senaste år. En elev som inte klarar sig hemma av olika orsaker har rätt till närundervisning. Kontakta läraren om du har frågor.  Struktur och trivsel i vardag Försök...

Pressmeddelande

18.2 Tretusen "Att mötas i samtal" ges lärare

Hem och Skola ger lärare tretusen exemplar av ”Att mötas i samtal” ”Att mötas i samtal” är skriven för lärarstuderande och för fortbildning av redan yrkesverksamma pedagoger om temat att möta föräldrar. Texten är skriven av Lilian Rönnqvist och ger läraren redskap att skapa ett möte där pedagogen har en...

Nyheter

15.2 Tidningen Hem och Skola 1/2021 är här

Hur ser vardagen ut i skolor och daghem efter ett år i coronapandemins skugga? Artiklar om temat ingår i Tidningen Hem och Skola 1/2021. Det är det första nummer vår nya redaktör, Tommy Pohjola, basar för. Numret delas ut i tryckt form före sportlovet i skolor och daghem som har...

Pressmeddelande

5.2 Föräldrabarometern 2021 öppnas

Nu efterlyses föräldrars erfarenheter av coronatiden. Hur fungerar skolgången läsåret under läsåret 2020-2021 ur föräldrasynpunkt? I den nationella undersökningen Föräldrabarometern efterlyser Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto erfarenheter av föräldrar som har barn i grundskolan. Varje familjs upplevelse är unik och därför behövs så många svar som möjligt för...