Aktuellt

Pressmeddelande

8.10 Asko Järvinen - Du är guld värd

Hem och Skola premierar överläkare Asko Järvinen med utmärkelsen ”Du är guld värd” Förbundet Hem och Skola premierar personer som på ett positivt sätt bidragit till barn och ungas välbefinnande under den pågående coronapandemin. En som gjort skillnad är överläkare i infektionssjukdomar Asko Järvinen vid HUS. Han har på sitt...

Nyheter

5.10 Stipendium för lägerskola 2022

Är du kontaktperson för en grupp eller klass som planerar en lägerskola för 2022? Klasser och grupper i svenskspråkiga skolor i Finland har möjlighet att ansöka om ett stipendium från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd senast 15.10: Ansökan görs elektroniskt http://lisiwahlsstiftelse.rimbert.fi/home Observera att lägerskolstipendier endast kan sökas när du väljer...

Nyheter

27.9 Tidningen Hem och Skola 3/2021 är här

Den här veckan delas tidningen ut i skolor och daghem där det finns en föräldraförening som är medlem i Förbundet Hem och Skola. Tidningen riktar sig just till dig som är förälder. I numret ingår bl.a. artiklar om ponnyn som hobby och terapi, att bli känd på Tik Tok och...

Nyheter

20.9 Välbefinnande i familjen - KURSEN FULLSATT

Tack för intresset! Båda kurserna är nu fullsatta. Alla föräldrar upplever utmaningar i vardagen. Ibland är det bra att stanna upp och reflektera över hurdan förälder man själv vill vara. Det finns sätt att öka den egna känslan av tillräcklighet och möjlighet att påverka hela familjens välbefinnande. Nu erbjuder Förbundet...

Nyheter

8.9 Hem och Skola-dagens spel

Till dig som är rektor/kontaktperson från skolans sida NYTT: Nu lanseras Hem och Skola-dagens spel. Spelet är ett online-spel för föräldrar och elever där spelaren får följa med en skolklass i Mammutbackens skola. Det lekfulla spelet skapar engagemang och samhörighet t.ex. i samband med den nationella Hem och Skola-dagen fredagen...

Nyheter

7.9 Inspiration för klassföräldrar

Vad är en klassförälder? En klassförälder är en eller fler föräldrar som frivilligt ställer upp för att tillsammansmed klassens lärare/klassföreståndare jobba för ett gott klimat och en gemenskap iklassen. Uppdraget har olika namn i olika skolor, benämningar som används är t.ex.klassmamma/klasspappa, klassombud, föräldraråd. I många skolor önskar Hem ochSkola-föreningen att...

Pressmeddelande

17.8 Vaccinering - unga ska få bestämma

De unga ska själva få bestämma om sin vaccinering. Finlands svenska lärarförbund och Förbundet Hem och Skola anser att det är bra att skolhälsovården i många kommuner nu erbjuder ungdomar möjligheten att vaccinera sig mot Covid-19. På det här sättet når hälsovården snabbt ut till yngre åldersgrupper och kan erbjuda...

Nyheter

9.8 Snart börjar skolan!

Har du ett barn som inleder sin skolgång i åk 1 eller en ungdom som börjar i högstadiet eller andra stadiet? Hem och Skola har broschyrer som riktar sig just till familjer där ett nytt skede börjar. Ditt stöd som förälder behövs i allt det nya spännande som nu tar...

Nyheter

5.8 Ny på dagis?

Börjar ditt barn i småbarnspedagogiken nu i augusti? Hem och Skola har en broschyr som handlar om hur du som förälder kan förbereda dig inför allt det nya. I broschyren presenteras hur daghemmen idag samverkar med föräldrar. Broschyren har skrivits i samarbete med Suomen Vanhempainliitto och den finns förutom på...