Aktuellt

Nyheter

20.1 Quiz om "Hemligt eller inte?"

Är dina kunskaper på nybörjar- eller på gurunivå? Hem och Skola har skapat ett kort Quiz som baserar sig på materialet: Hemligt eller inte? - Offentlighet och sekretess inom småbarnspedagogik och skola. Svara på om fem vanliga påståenden är sanna eller falska: Testa dina kunskaper: Hemligt eller inte? https://www.hemochskola.fi/material/hemligt-eller-inte/

Pressmeddelande

7.1 Nytänk om samarbetet med hemmen

Utvidgningen av läroplikten förutsätter nytänk om samarbetet med hemmen Hittills har föräldrarnas lagstadgade ansvar för att sköta om barnets och den ungas skolgång upphört när barnet fått ett avgångsbetyg från grundskolan. När läroplikten utvidgas, utsträcker sig föräldrarnas ansvar fram till dess att den unga fyller 18 år eller har fått...

Pressmeddelande

21.12 Insändare: Att köpa ut alkohol till barn

Alkohollangning till barn är fortfarande ett förekommande problem. Vi bör komma ihåg att det är de vuxna som ska ansvara för att skydda barn från alkoholens skadliga effekter och inte utsätta barn för fara. Då man gör sig skyldig till köp av alkohol åt barn gör man sig skyldig till...

Nyheter

21.12 Podden: Var är pappa?

Vårdnadshavarens förklaring ställer frågan: Var är pappa? Åtminstone tidigare är det främst mamma som tagit ansvaret för barnen och allt som berör dem, också skolan. Är det så längre? Är det pappa som allt oftare håller kontakten till skolan? Hjälper pappa med läxorna där hemma? Hjälper pappa med alla läxor,...

Nyheter

18.12 Föräldrapanel om coronavåren

Föräldrapanelen ordnades i november av tankesmedjan Agenda och Förbundet Hem och Skola för att ge föräldrar en chans att diskutera hur familjen mår, i sviterna av ett år med både distansskola och undantagstillstånd. Diskussionen spelades in och resulterade i fyra videoklipp som publiceras i december via Hem och Skolas webbplats...

Pressmeddelande

17.12 Föräldrar hjältar i coronavardagen

Föräldraskap under pandemin: Föräldrarna var hjältar i vardagen då dagis och skola stängdes Tankesmedjan Agenda och Förbundet Hem och Skola vill lyfta upp frågan om föräldrars välmående under coronapandemins första fas i våras. Forskare Harry Lunabba vid Helsingfors universitet har synat hur vårens skol- och dagisstängningar påverkat föräldrar i tankesmedjan...

Nyheter

1.12 Julkalender på Instagram

Hem och Skolas julkalender finns på Instagram. Följ oss där och se vad som ger oss glädje i december. https://www.instagram.com/hemochskolaifinland/

Pressmeddelande

1.12 En nykter jul för barnens skull

Kampanjen En nykter jul för barnens skull 2020. Balanserade festhögtider är viktiga mitt i den exceptionella vardagen COVID-19-pandemin har förändrat de finländska barnfamiljernas vardag på många sätt. Undantagsförfarandena, distansarbetet, fruktan för arbetslöshet och den osäkra framtiden tär på både barnens och de vuxnas krafter. Ett barn har inte alltid de...

Nyheter

23.11 Tidningen Hem och Skola 4/2020 ute

Nu delas den tryckta Tidningen Hem och Skola 4/2020 ut i skolor och på daghem som har en föräldraförening som är medlem i Förbundet Hem och Skola. - Håll utkik! Enskilda artiklar kan läsas på Hem och Skolas webbplats. Våra rubriker är: Uppdrag: Nå ut till alla föräldrar. Dags att...