Aktuellt

Nyheter

5.3 Fem tips till föräldrar för distansskola

Skolan ansvarar för undervisningen. Skolorna har nu mera utvecklade stödformer och processer än de hade våren 2020. Det finns flexibilitet i frågan om distans/närundervisning på ett annat sätt än senaste år. En elev som inte klarar sig hemma av olika orsaker har rätt till närundervisning. Kontakta läraren om du har frågor.  Struktur och trivsel i vardag Försök...

Pressmeddelande

18.2 Tretusen "Att mötas i samtal" ges lärare

Hem och Skola ger lärare tretusen exemplar av ”Att mötas i samtal” ”Att mötas i samtal” är skriven för lärarstuderande och för fortbildning av redan yrkesverksamma pedagoger om temat att möta föräldrar. Texten är skriven av Lilian Rönnqvist och ger läraren redskap att skapa ett möte där pedagogen har en...

Nyheter

15.2 Tidningen Hem och Skola 1/2021 är här

Hur ser vardagen ut i skolor och daghem efter ett år i coronapandemins skugga? Artiklar om temat ingår i Tidningen Hem och Skola 1/2021. Det är det första nummer vår nya redaktör, Tommy Pohjola, basar för. Numret delas ut i tryckt form före sportlovet i skolor och daghem som har...

Pressmeddelande

5.2 Föräldrabarometern 2021 öppnas

Nu efterlyses föräldrars erfarenheter av coronatiden. Hur fungerar skolgången läsåret under läsåret 2020-2021 ur föräldrasynpunkt? I den nationella undersökningen Föräldrabarometern efterlyser Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto erfarenheter av föräldrar som har barn i grundskolan. Varje familjs upplevelse är unik och därför behövs så många svar som möjligt för...

Pressmeddelande

21.1 Bokpaket till åk 5: Tidsresor och vänskap

Bokpaket till åk 5: Tidsresor, vänskap, miljöhot och zombier. Sammanlagt 170 femteklasser i Svenskfinland har i dagarna fått ett nytt bokpaket. Gåvan innehåller tio nya böcker särskilt utvalda för läsare i femman tillsammans med ett tillhörande pedagogiskt material. Inspirationsmaterialet ska främja läsintresset bland skoleleverna och locka till fördjupning med diskussionsfrågor...

Nyheter

20.1 Quiz om "Hemligt eller inte?"

Är dina kunskaper på nybörjar- eller på gurunivå? Hem och Skola har skapat ett kort Quiz som baserar sig på materialet: Hemligt eller inte? - Offentlighet och sekretess inom småbarnspedagogik och skola. Svara på om fem vanliga påståenden är sanna eller falska: Testa dina kunskaper: Hemligt eller inte? https://www.hemochskola.fi/material/hemligt-eller-inte/

Pressmeddelande

7.1 Nytänk om samarbetet med hemmen

Utvidgningen av läroplikten förutsätter nytänk om samarbetet med hemmen Hittills har föräldrarnas lagstadgade ansvar för att sköta om barnets och den ungas skolgång upphört när barnet fått ett avgångsbetyg från grundskolan. När läroplikten utvidgas, utsträcker sig föräldrarnas ansvar fram till dess att den unga fyller 18 år eller har fått...

Pressmeddelande

19.2 Debatt: Samarbete behövs mer än någonsin

Förbundet Hem och Skola oroar sig över föräldrarnas och familjernas ork under coronatiden och har kontaktats av både enskilda föräldrar och av föräldraföreningar med signalen om att samarbete mellan föräldrar men också mellan hem och skola avmattats under pandemin. Det är naturligt att fysiska möten och evenemang inte kan ordnas...

Pressmeddelande

21.12 Insändare: Att köpa ut alkohol till barn

Alkohollangning till barn är fortfarande ett förekommande problem. Vi bör komma ihåg att det är de vuxna som ska ansvara för att skydda barn från alkoholens skadliga effekter och inte utsätta barn för fara. Då man gör sig skyldig till köp av alkohol åt barn gör man sig skyldig till...