Aktuellt

Nyheter

26.11 Tidningen Hem och Skola 4/21 är här

Barns och ungas klimatoro är temat vårt senaste nummer. Tidningen riktar sig till föräldrar och tar upp frågor som berör och engagerar. Den tryckta tidningen delas ut i skolor och daghem där det finns en föräldraförening som är medlem i förbundet. Här kan du läsa enskilda artiklar och här finns...

Medlemsbrev

Till föreningar, november 2021

Att satsa på välbefinnade – Temaåret Fokus Må braEn föräldraförening kan verka på många sätt för att stärka välbefinnande i skolan eller på dagis. Många föreningar har hakat på temaåret och satsar på verksamhet som stöder välbefinnandet. Välkommen på online-Föreningsfika tisdagen den 11 januari kl.18-19.30 som kickar igång vårterminens Fokus...

Nyheter

19.11 Nyanlända familjer i skolan

Hem och Skola har medverkat till att skriva i Bildningsalliansens handbok: Föräldrar i fokus - handbok och lektionsplanering. Det är viktigt att föräldrar som flyttat till Finland kan få stöd av andra föräldrar. Hemlandets skolsystem kan vara mycket annorlunda än det finländska. Därför behövs information och insikter, dels om hur...

Nyheter

15.11 Veckan för barnets rättigheter

Under veckan för barnets rättigheter (15-21.11) lyfts FN:s konvention om barnets rättigheter upp i många sammanhang. Känner du som är förälder till vad som står i barnkonventionen?

Nyheter

29.10 Ny ordförande i föreningen?

Grattis! Du har säkert många frågor och mycket nytt på gång. Vi inbjuder dig till ett Föreningsfika 17.11 kl.18-19.30 under vilket vi går igenom grunder i föreningskunskap och svarar på frågor om verksamhet i en föräldraförening. Anmäl dig till evenemanget via vår evenemangskalender. Kom ihåg att uppdatera föreningens information till...

Nyheter

25.10 Lillemor -Du är guld värd!

De tio personer som får Hem och Skolas utmärkelse Du är guld värd är valda. De som redan premierats är: 8.10 Överläkare Asko Järvinen, Helsingfors 12.10 Skolkurator Moa Martin, Gymnasiet Grankulla samskola och Hagelstamska skolan, Grankulla 12.10 Biträdande rektor, klasslärare Mikaela Kokko, Nummela skola, Vichtis 13.10 Föreningsordförande Ulrika Krook, Föräldraföreningen...

Pressmeddelande

8.10 Asko Järvinen - Du är guld värd

Hem och Skola premierar överläkare Asko Järvinen med utmärkelsen ”Du är guld värd” Förbundet Hem och Skola premierar personer som på ett positivt sätt bidragit till barn och ungas välbefinnande under den pågående coronapandemin. En som gjort skillnad är överläkare i infektionssjukdomar Asko Järvinen vid HUS. Han har på sitt...

Nyheter

5.10 Stipendium för lägerskola 2022

Är du kontaktperson för en grupp eller klass som planerar en lägerskola för 2022? Klasser och grupper i svenskspråkiga skolor i Finland har möjlighet att ansöka om ett stipendium från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd senast 15.10: Ansökan görs elektroniskt http://lisiwahlsstiftelse.rimbert.fi/home Observera att lägerskolstipendier endast kan sökas när du väljer...

Nyheter

27.9 Tidningen Hem och Skola 3/2021 är här

Den här veckan delas tidningen ut i skolor och daghem där det finns en föräldraförening som är medlem i Förbundet Hem och Skola. Tidningen riktar sig just till dig som är förälder. I numret ingår bl.a. artiklar om ponnyn som hobby och terapi, att bli känd på Tik Tok och...