Aktuellt

Nyheter

10.9 Kurs för föräldrar: Välbefinnande i familjen

Alla föräldrar upplever utmaningar i vardagen. Ibland är det bra att stanna upp och reflektera över hurdan förälder man själv vill vara. Det finns sätt att öka den egna känslan av tillräcklighet och möjlighet att påverka hela familjens välbefinnande. Nu erbjuder Förbundet Hem och Skola möjligheten att ta del av...

Nyheter

8.9 Hem och Skola-dagens spel

Till dig som är rektor/kontaktperson från skolans sida NYTT: Nu lanseras Hem och Skola-dagens spel. Spelet är ett online-spel för föräldrar och elever där spelaren får följa med en skolklass i Mammutbackens skola. Det lekfulla spelet skapar engagemang och samhörighet t.ex. i samband med den nationella Hem och Skola-dagen fredagen...

Nyheter

7.9 Inspiration för klassföräldrar

Vad är en klassförälder? En klassförälder är en eller fler föräldrar som frivilligt ställer upp för att tillsammansmed klassens lärare/klassföreståndare jobba för ett gott klimat och en gemenskap iklassen. Uppdraget har olika namn i olika skolor, benämningar som används är t.ex.klassmamma/klasspappa, klassombud, föräldraråd. I många skolor önskar Hem ochSkola-föreningen att...

Nyheter

31.8 Hem och Skolas utmaning: Du är guld värd

Nominera en vuxen som är värd ett tack för sin insats senast 29.9. Förbundet Hem och Skola vill synliggöra vuxna som gör goda gärningar som bidrar till vardagen i skolan eller på daghemmet under den pågående coronapandemin. – Känner du en person som konkret bidrar till att barn och vuxna...

Pressmeddelande

17.8 Vaccinering - unga ska få bestämma

De unga ska själva få bestämma om sin vaccinering. Finlands svenska lärarförbund och Förbundet Hem och Skola anser att det är bra att skolhälsovården i många kommuner nu erbjuder ungdomar möjligheten att vaccinera sig mot Covid-19. På det här sättet når hälsovården snabbt ut till yngre åldersgrupper och kan erbjuda...

Nyheter

9.8 Snart börjar skolan!

Har du ett barn som inleder sin skolgång i åk 1 eller en ungdom som börjar i högstadiet eller andra stadiet? Hem och Skola har broschyrer som riktar sig just till familjer där ett nytt skede börjar. Ditt stöd som förälder behövs i allt det nya spännande som nu tar...

Nyheter

5.8 Ny på dagis?

Börjar ditt barn i småbarnspedagogiken nu i augusti? Hem och Skola har en broschyr som handlar om hur du som förälder kan förbereda dig inför allt det nya. I broschyren presenteras hur daghemmen idag samverkar med föräldrar. Broschyren har skrivits i samarbete med Suomen Vanhempainliitto och den finns förutom på...

Nyheter

18.6 Välkommen till andra stadiet

Har du en ungdom som kommer börjar på andra stadiet i höst? Ditt stöd som förälder kommer att behövas också i framtiden. Broschyren Välkommen till andra stadiet är skriven just för dig som är förälder.

Nyheter

2.6 Diplom till varje skolelev, skriv ut!

Hej förälder! Ett annorlunda och rätt tungt skolår tar nu slut. Tack till dig som förälder för det stöd du har givit ditt barn i en situation där coronarestriktioner och distansskola har blivit vardag. En sits som varit tuff för alla. Barnets skolgång har krävt mycket av hemmafronten och givit...