Aktuellt

Nyheter

10.9 Förälder till barn på dagis? Din åsikt behövs!

Dagisbarometern – en enkät för dig som är förälder! Vilken åsikt har du om ditt barns dagis och om småbarnspedagogiken? Har samarbetet med daghemmet varit smidigt? Hur genomförs föräldrarnas delaktighet i småbarnspedagogiken? Svara på Dagisbarometern och berätta vad du tycker. Din åsikt är viktig för oss. Det tar högst 15...

Nyheter

4.9 Lägerskolstipendium att söka senast 1.11

Lisi Wahls lägerskolstipendium att söka senast 1.11 Har ni en klass eller en grupp som planerar en lägerskola för kalenderåret 2020? Nu är det dags att ansöka om understöd! Det kan vara en kontaktperson från lägerskolgruppen som är den som skriver ansökan eller så kan läraren göra det. Sprid informationen...

Pressmeddelande

28.8 Katarina Perander-Norrgård ny på Hem och Skola

Katarina Perander-Norrgård nyanställd rådgivare på Hem och Skola. Förbundet Hem och Skola har en ny medarbetare i Katarina Perander-Norrgård som började på sitt nya jobb i augusti. Perander-Norrgård är själv tvåbarnsmamma och har varit föreningsaktiv i Staffansby Hem och Skola i Helsingfors. Till sin utbildning är hon socialpsykolog och håller...

Pressmeddelande

14.8 Pressmedd. Dagis börjar - Välkommen!

Dagis börjar, välkommen! 14.8 Då ett barn börjar på dagis är det en stor omställning för barnet och påverkar hela familjens vardag. Hur kan man som förälder förbereda sig på det här och vad är bra att veta på förhand? Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto har tillsammans utarbetat...

Nyheter

8.8 Skolan börjar - Välkommen

Vi har material som riktar sig till dig som förälder om hur du kan stöda ditt barn då det börjar sin skolgång. Det heter "Skolan börjar - Välkommen". Det finns också ett material för dig som har ett barn som börjar i åk 7 "Välkommen till högstadiet".

Pressmeddelande

6.8 Pressmedd. Reagera på smygavgifter

Hem och Skola: Reagera på smygavgifter i grundskolan Förbundet Hem och Skola vill inför terminsstarten uppmana alla som jobbar inom den grundläggande utbildningen att påminna sig om att aktiviteter som knyter an till skolarbetet skall vara avgiftsfria. Avgiftsfriheten är en grundprincip som skolor inte skall ge avkall på. Den garanterar...

Nyheter

2.7 Innovationer från förbundet & föreningar

I början av året gjorde vi ett upprop till våra medlemsföreningar och bad dem berätta vad de gärna skulle dela med sig av med andra föräldraföreningar. Vi efterlyste innovationer, tips och beskrivningar över lyckade giv. Nu finns en del av de inkomna tipsen publicerade tillsammans med nedslag i Förbundet Hem...

Nyheter

27.6 Hem och Skola firar i höst

Förbundet Hem och Skola fyller 50 år. Det firar vi genom att arrangera regionala träffar med temat "Kraft och glädje i att vara förälder". Alla intresserade föräldrar är välkomna att delta i våra festligheter. Inför varje träff kommer vi att ta emot anmälningar och platserna fylls i anmälningsordning. Kolla i...

Pressmeddelande

14.5 Nykter - solklart!

Pressmeddelande för kampanjen Nykter – Solklart 2019. Se unga som har missbruksproblem och hjälp dem Användningen av berusningsmedel bland unga i Finland fortsätter att förändras. I fjol publicerade Institutet för hälsa och välfärd THL rapporten Näin Suomi juo (Så här dricker Finland). Rapporten konstaterar att alkoholbruket och berusningsdrickandet minskat bland...