Aktuellt

Nyheter

23.11 Tidningen Hem och Skola 4/2020 ute

Nu delas den tryckta Tidningen Hem och Skola 4/2020 ut i skolor och på daghem som har en föräldraförening som är medlem i Förbundet Hem och Skola. - Håll utkik! Enskilda artiklar kan läsas på Hem och Skolas webbplats. Våra rubriker är: Uppdrag: Nå ut till alla föräldrar. Dags att...

Pressmeddelande

20.11 ”Vårdnadshavarens förklaring” - ny Podcast

Förbundet Hem och Skola lanserar podden ”Vårdnadshavarens förklaring” som riktar sig till föräldrar. Tanken är att ta upp olika brännande frågor från skolvärlden, säger redaktör Christian ”Kike” Bertell som är poddvärd tillsammans med förbundets verksamhetsledare Micaela Romantschuk. Till studion inbjuder de sakkunniga som har kunskap och åsikter i poddens aktuella...

Nyheter

11.11 Välkommen till andra stadiet!

Har du ett barn som går i åk 9? Nu finns det ett material som är skrivet just för dig som är förälder. Förbundet Hem och Skola har ett nytt material som riktar sig till föräldrar till nionde klassister. Materialet handlar om studievalet och studierna på andra stadiet. Välkommen till...

Nyheter

20.10 Dags att uppdatera info om ny styrelse

Ifall ni har haft årsmöte och har en nyvald ordförande eller sekreterare så kom ihåg att uppdatera uppgifterna till Förbundet så att vi i fortsättningen når rätt personer. Kom ihåg att informationen om föreningens namntecknare ändras separat skall också uppdateras till Patent- och registerstyrelsen.

Nyheter

29.9 Tidningen Hem och Skola 3/2020 är här

Den här veckan delas den tryckta tidningen ut i skolor och daghem där en föräldraförening verkar som är medlem i Förbundet Hem och Skola. Artiklar med temat: Coronan stöpte om skolan, Giftfritt dagis, Vad är hemligt i skolan? Till artiklarna

Nyheter

23.9 Regionala Hem och Skola-träffar i oktober

Förbundet Hem och Skola samlar föreningsaktiva och övriga intresserade till regionala träffar i oktober med temat "Meningen med föreningen i coronatider". Känns det som om luften gått ur föreningsverksamheten i coronatider? Kom och hitta ny inspiration under Hem och Skolas regionträff som sammanför nyckelpersoner från olika föreningar. Kolla i evenemangskalendern...

Nyheter

25.9 En annorlunda Hem och Skola-dag

Fredagen den 25 september firas den nationella Hem och Skola-dagen på många håll på ett annorlunda sätt än tidigare. Tanken med dagen är att lyfta fram föräldrarnas viktiga roll i barnets lärande och betona vikten av samarbetet mellan hemmet och skolan. Tidigare år har dagen ofta firats med öppet hus...

Pressmeddelande

2.9 Massiv bokdonation till skolor

I höst har 24 gymnasier fått ett bokpaket från Hem och Skola som innehåller totalt 630 böcker. Paketen innehåller böcker som finansierats av Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd. Gymnasieläraren har fått välja mellan tio olika boktitlar och klart mest efterfrågad var Axel Åhmans bok Klein. För högstadiernas del var höstens...

Pressmeddelande

25.8 Ny broschyr: "Hemligt eller inte?"

Hem och Skolas nya broschyr rätar ut missförstånd om vad tystnadsplikt och sekretess innebär i skola och på daghem. Det finns många felaktiga uppfattningar om vad tystnadsplikten innebär i skol- och daghemssammanhang. Därför har Förbundet Hem och Skola bett en sakkunnig, juristen Ulrika Krook, att sammanställa ett material som både...