Aktuellt

Nyheter

2.8 Dagis börjar - Välkommen!

Har du ett barn som börjar på dagis i augusti? Som förälder har man ofta då många frågor och tankar. Dagis börjar - Välkommen! är en broschyr som Hem och Skola skapat i samarbete med Suomen Vanhempainliitto för dig.

Nyheter

18.6 Välkommen till andra stadiet

Har du en ungdom som kommer börjar på andra stadiet i höst? Ditt stöd som förälder kommer att behövas också i framtiden. Broschyren Välkommen till andra stadiet är skriven just för dig som är förälder.

Nyheter

2.6 Diplom till varje skolelev, skriv ut!

Hej förälder! Ett annorlunda och rätt tungt skolår tar nu slut. Tack till dig som förälder för det stöd du har givit ditt barn i en situation där coronarestriktioner och distansskola har blivit vardag. En sits som varit tuff för alla. Barnets skolgång har krävt mycket av hemmafronten och givit...

Pressmeddelande

25.5 Kampanjen NYKTER – SOLKLART!

Problem hos barn och unga ska förebyggas i ett tidigare skede. Deltagarna i kampanjen Nykter – solklart kallar de vuxna i vårt land att med gemensamma krafter ta hand om alla barn och unga. Vuxna ska se till att barn och unga får växa upp i sunda och säkra förhållanden....

Nyheter

20.5 Föräldrabarometern 2021 publicerad

Hör du till de 26.357 föräldrar med barn i grundskolan som besvarat frågorna i Föräldrabarometern om hur coronapandemin påverkat det innevarande skolåret? Nu presenteras de mest centrala resultaten av undersökningen. Frågorna handlade om hur arrangemangen kring skolgången förlöpt och hur samarbetet med hemmen fungerat under läsåret. Undersökningen är ett samarbete...

Nyheter

19.5 Temaåret Fokus Må bra lanseras

Till Förbundets medlemsföreningar: Nu om någonsin behövs en satsning på välbefinnande då alla familjer på ett eller annat sätt har påverkats av coronan. Tillsammans kan vi stödja varandra, dela kunskap och erfarenheter. Haka på medlemsföreningarnas temaår Fokus Må bra för 2021-2022. Förbundet erbjuder träffar, föreläsningar och nätverkande för föräldraföreningar under hela...

Föreningsnyheter

15.5 Kör i skolan får en fortsättning!

Ansök om finansiering för din körklubb från och med den 15 maj. Projektet Kör i skolan får elever i årskurs 3-6 möjlighet att gratis delta i en körklubb. Projektet som inleddes hösten 2020 får nu en fortsättning och nu har det blivit dags att ansöka om finansiering för det kommande...

Nyheter

10.5 Vårdnadshavarens förklaring, nytt avsnitt

I podden Vårdnadshavarens ställs frågan: Är skolan för självupptagen? I studion tillsammans med Christian Bertell och Micaela Romantschuk: rektor Mikael "Misha" Ericsson och forskare och lektor Harry Lunabba. Hittas på Soundcloud och många olika poddplattformar. Till podden Vårdnadshavarens förklaring.

Nyheter

27.4 Tidningen Hem och Skola 2/2021 är här

Den här veckan delas tidningen Hem och Skola 2/2021 ut i skolor och på daghem där det finns en föräldraförening som är medlem i Förbundet Hem och Skola. Tidningen finns till just för dig som är förälder, så håll utkik efter den tryckta tidningen. Här kan du bekanta dig med...