Tillbaka

Bättre tänk, bättre humör

I Sarlinska skolan i Pargas arbetas systematiskt för en trygg och trevlig samlingsplats för alla. Det lönar sig, säger lärare och elever.

Skolhuset är klart slitet och byggnaden ska rivas. Det berättar klassföreståndare Anita Ahtiainen som också är lärare i religion och hälsokunskap. Det är lite sorgligt. Samtidigt får jag veta att det ska byggas ett nytt skolhus.

– Visst är det skoj att veta vad man är duktig på, säger Rebecca Nyberg och Engla Lehtinen. Linda Karrento-Gers, Christian Enkvist och Anita Ahtiainen är några av lärarna
vid Sarlinska skolan som arbetar med positiv pedagogik.

Det en bra nyhet, gamla strukturer ska bort, nya och förhoppningsvis bättre skapas.

Trevligare och smartare är också ledord i det projekt som Sarlinska skolan och egentligen hela samhället startat. Alla i skolan ska må bättre, känna att de kan och är viktiga och att de behövs.

– Det här är ett lagarbete, säger Anita Ahtiainen.

Med ”alla” menar hon elever, lärare och hela den personal som finns i skolan. Fastighetsskötare, kökspersonal och sjukvårdare. Och naturligtvis hemmen.

– Det handlar inte bara om en lektion positiv psykologi, utan tankesättet lyfts fram i många ämnen och sammanhang, säger Linda Karrento-Gers, som är lärare i huslig ekonomi och hälsokunskap.

Välmående består av många element. Det som påverkar fysiskt välmående känner de flesta av oss till, men minst lika viktig är psykisk välmående. Föräldrar kan på många sätt bid­ra till att göra skolan till en plattform för gemenskap och välmående. Ofta sker det här via föräldrars medverkan i olika evenemang, vilket bland annat stärker samhörighetskänslan. På Förbundet Hem och Skolas nätplats finns flera tips och även en handlingsplan som kan laddas ned.

Alla har styrkor

Skolan har alltid strävat till att vara en trygg plats.

– Vi har alltid tänkt på elevernas välmående på sätt eller annat. Men nu har vi en plan och ett system som är genomgående, det genomsyrar hela skolan, hur vi lärare agerar och tänker. Det är en del av vår läroplan. Det visar att här är någonting vi verkligen ska satsa på.

Det som görs vid Sarlinska skolan, en högstadieskola med nästan 300 elever, är en del av vardagen också i lågstadierna i Pargas.

Så vad är det där tänket? Hur kan alla må bättre, bra?

En bra början är att kartlägga var och ens styrkor.

– Människan har fem kärnstyrkor. Använder man sig av dem varje dag så upplever man att det känns meningsfullt, säger Anita Ahtiainen.

Rebecca Nyberg och Engla Lehtinen har gjort den enkät eleverna får delta i och vars syfte är att peka på personens styrkor. Det är 96 frågor i utvärderingen. En hel lektion kan användas till att svara på allt. Klassen kan också plocka i en kortpacke. Idén är den samma som i enkäten – det gäller att hitta lämpliga kort.

– Det gick bra att göra utvärderingen då det förklarades för oss vad vi gör och varför, säger Engla Lehtinen.

Utvärderingen som skolan gör är utvecklad av ett icke vinstdrivande institut i USA som heter VIA Character. Testet görs i många finländska skolor. Frågan som forskarna försökte besvara var hur man i olika kulturer genom tiderna har beskrivit vad det innebär att vara en bra människa. Det blev ett omfattande projekt. Forskarna kom till en lista på 24 styrkor.

Rebecca Nyberg och Engla Lehtinen går i åttan. Testet gjordes på sjuan så de får leta i mobilen en stund för att hitta allt som de är bra på.

– Jo, här är den! Enligt utvärderingen har jag humor och är lekfull. Jag är vänlig, tacksam och kan förlåta. Det var intressant att få veta vilka egenskaper man själv har, säger Engla Lehtinen.

– Enligt mitt test är jag bland annat kreativ, kärleksfull och uthållig, säger Rebecca Nyberg och fortsätter:

– Sedan får man också mera noggrant veta vad som menas. I mitt test står att kreativitet ”är att tänka ut nya sätt att genomföra saker och ting, du är aldrig nöjd med att göra saker på ett visst sätt om det är möjligt att göra det på ett bättre sätt.”

Var och en gör en egen utvärdering. Mycket kan också göras tillsammans i klassen.

– Jo, vi gör allt möjligt! En gång skrev vi saker vi tycker mest om på tavlan och så fick man se vad alla andra hade skrivit, säger Rebecca Nyberg.

– Det var sådant som man mår bra av, säger Engla Lehtinen.

– Precis. Som familj, vänner, natur och idrott, säger Rebecca Nyberg.

Text och foto: Tommy Pohjola

Tidningen Hem och Skola 4/2021

FAKTA

  • Fokus Må bra
  • I det senaste numret av tidningen Hem och Skola som utkom i september ingick ett uppslag om positiv psykologi. Materialet hittas fortfarande på nätet.
  • Ämnet tas också upp av Petra Högnäs i bloggen (20.8) på hemochskola.fi. På nätplatsen finns även massor med annan relaterad läsning som kan intressera.
  • ”Kort kan man säga att positiv psykologi handlar om faktorer som påverkar vårt välbefinnande och att vi själva faktiskt kan påverka många av dessa faktorer. Det handlar inte om att blunda för svårigheter, utan om konkreta tips på hur vi kan göra för att må bättre”, skriver Petra Högnäs och fortsätter: ”Genom att ofta lyfta de positiva inslagen blir det enklare för oss att lägga märkte till det goda som ju trots allt också finns. Det kan handla om vad vi gör för att stärka och lyfta fram det positiva i samarbetet med skolan eller hur vi gör för att alla föräldrar ska känna sig sedda i vår verksamhet. Vi kan också börja med oss själva och fundera på vad jag kan göra för mig och min familj, för mina barns klass eller för min förening.”