Tillbaka

Nu ska skolbarnen få chans att sjunga i kör

Alla barn ska ha rätt till en meningsfull hobby. Nu startas körklubbar i hela Svenskfinland för att uppmuntra barn till att sjunga.

end tidn 3_2020

Sång är hälsosamt, helande och gemenskapsbringande, och något som alla kan syssla med – redan från tidiga år. Finlands svenska sång- och musikförbund satsar nu i samarbete med Hem och Skola-föreningar och De ungas musikförbund på barnkörer i skolor över hela Svenskfinland.
– Vårt främsta mål är att ge skolbarn möjlighet att få sjunga och märka att det är roligt att sjunga tillsammans, och skapa ett intresse för körsång i ett tidigt skede av livet, säger Patrik Karlsson, ordförande för Finlands svenska sång- och musikförbund.
Målet är att starta nya körklubbar i upp till 30 skolor för elever i årskurs 3–6. Det ett-åriga projektet startar i höst och pågår alltså både höst- och vårterminen.
– Det här är ett pilotprojekt, efter det får vi fundera hur det kan stödjas vidare. Det finns till exempel statliga klubbpengar, och den vägen möjlighet att få stöd. Vi har redan fått önskemål om att i framtiden stödja körklubbar också i högstadiet och gymnasier.
Körklubbar har redan länge funnits på vissa håll i Svenskfinland, medan de på andra håll lyst med sin frånvaro.
– Det här är ett sätt att sporra dem som inte haft möjligheten till körklubbar. Nu hjälper vi både ekonomiskt och med att hitta ledare för dem som har svårt att hitta dem själva. Tröskeln ska vara så låg så möjligt, säger Karlsson.
Finlands svenska sång- och musikförbund har beviljats 80 000 euro av Kulturfonden för att stödja körklubbar i skolor i hela Svenskfinland.
– Vi vill ge alla barn en meningsfull fritidssysselsättning. Idrott är en jättebra hobby, men passar kanske inte alla. Musiken är minst lika social och hälsosam. Körklubbarna innebär inga extra kostnader för familjerna, alla som vill ska ha möjlighet att delta.
Klubbarna kör igång i september men blir det lediga platser hindrar inget att man hoppar på också i ett senare skede, säger Karlsson som hoppas på att varken en andra eller tredje våg av coronapandemin sätter käppar i hjulet.
I slutet av vårterminen har körerna också en chans att delta gratis i den stora sång- och musikfesten som ordnas den 10–13 juni 2021 i Helsingfors, där barnkörerna får en egen konsert. Under sångfesten ordnas en stor barnkörskonsert, där körklubbarna får uppträda själva och tillsammans med Arne Alligator utanför Ode.
– Vi räknar med omkring 300 barn som uppträder. Speciellt är också att alla daghemmen i huvudstadsregionen är inbjudna till konserten.


Text: Jenny Jägerhorn
Tidningen Hem och Skola 3/2020