Skola

För att eleverna ska trivas och må bra i skolan måste det finnas ett fungerande samarbete mellan skolan och hemmet. När det finns ett gott samarbete och en förtroendefull relation mellan föräldrarna och skolan mår eleverna bättre och det stödjer även inlärningen.

Vi har mycket material och tips som kan hjälpa dig att få ett fungerande samarbete och förtroendefulla relationer med föräldrarna.

Projekt och stipender