Skola

Hej alla rektorer och lärare! De här sidorna är riktade till er.

För att eleverna ska trivas och må bra i skolan måste det finnas ett fungerande samarbete mellan hemmet och skolan. När det finns ett gott samarbete och en förtroendefull relation mellan föräldrarna och skolan mår eleverna bättre och har lättare att lära sig.

Vi har mycket material och tips som kan hjälpa dig som lärare att få ett gott samarbete och goda relationer med föräldrarna.

När skolan ordnar något slag av evenemang är det viktigt att göra det så tillgängligt som möjligt för alla föräldrar. Suomen Vanhempainliitto har en checklista på hur man kan ordna tillgängliga evenemang.