Skola

För att eleverna ska trivas och må bra i skolan måste det finnas ett fungerande samarbete mellan hemmet och skolan. När det finns ett gott samarbete och en förtroendefull relation mellan föräldrarna och skolan mår eleverna bättre och har lättare att lära sig.

Vi har mycket material och tips som kan hjälpa dig att få ett fungerande samarbete och förtroendefulla relationer med föräldrarna.

En fråga som är viktig att ställa när man ordnar till exempel ett evenemang är om det är tillgängligt för alla som man önskar välkomna till det. Här är en länk till Suomen Vanhempainliittos checklista på svenska om tillgängliga evenemang. (Tipslistan finns först på finska och sedan på svenska.)

Projekt och stipender