Tillbaka

”Våga tala om sexuella kränkningar”


Nyheter om sexuella kränkningar får många föräldrar att fundera över hur de kan tala om trakasserier och övergrepp med sina barn. Hem och Skola har utarbetat ett material som ska hjälpa föräldrar diskutera kropp, makt och sexuella kränkningar därhemma.

‒ Vi lever i ett väldigt sexualiserat samhälle, fullt av bilder och berättelser och förväntningar kring kön och sexualitet och där våldet också finns närvarande. Samtidigt är det fortfarande tabu att prata om sexualiserat våld. Det kan vara väldigt förvirrande för barn och unga, säger Malin Gustavsson, likabehandlingskonsult vid Ekvalita.

Malin Gustavsson

‒ När vi talar med unga om sexuella trakasserier och sexuella övergrepp visar vi att det är okej att prata om de här sakerna. Samtidigt ger vi dem ord och begrepp som hjälper dem att tolka och förstå sin omvärld. Med yngre barn är fokus på barnets rätt till sin egen kropp och hur viktigt det är med samtycke då vi tar i varandras kroppar.

Material hjälper på traven
För att hjälpa föräldrar att tala om sexuella trakasserier med sina barn har Förbundet Hem och Skola tillsammans med Gustavsson utarbetat ett material som lyfter fram viktiga begrepp kring kropp, makt och sexuella kränkningar och hur man kan diskutera dem med barnen.
‒ Med yngre barn kan man till exempel tala om baddräktsregeln, att de kroppsdelar som är täckta av baddräkt eller badbyxor får ingen någonsin röra utan samtycke. I dessa diskussioner berör vi frågor om sexuella övergrepp, pedofili eller incest, men utan att använda de orden, förklarar Gustavsson.
Hon betonar att barn och unga behöver veta var gränserna går för samtycke och våld. De behöver veta att ingen annan har rätt att bestämma över deras kropp och ta i den. Inte mamma eller pappa, inte tränare, inte lärare, inte klasskamrater. Men att det också gäller för dem själva att respektera andras kroppar.
‒ Deras förståelse för kroppslig integritet behöver vara självklar, säger hon.


Viktigt vuxna kan prata
Gustavsson säger att det är viktigt att också de vuxna känner sig trygga i att prata om sexuella kränkningar.
‒ Vi har vuxit upp under en tid då synen på kropp och sexuell integritet har förändrats ganska mycket, och särskilt många kvinnor har erfarenheter av att ha blivit sexuellt kränkta. Om jag som förälder har svårt att dra mina gränser, hur ska jag kunna lära mina barn att säga stopp? Eller om jag är en förälder som stiger över andras gränser, hur ska jag lära mina barn att respektera andras kroppar?
‒ Jag vill uppmana föräldrar att först tala om sina egna erfarenheter och tankar med sin partner eller med en vän. När vi vuxna känner oss trygga i att reflektera kring de här sakerna kan vi bättre hjälpa barnen att bli trygga i sig själva, säger Gustavsson.

Pamela Friström, text

Tidningen Hem och Skola 1/2019


Broschyren ”Tala med ditt barn – om sexuella trakasserier” hittas på Hem och Skolas webbplats.