Träffpunkt föräldrar

Föräldraledda träffar i skolan och på daghem

Responsen efter föräldramöten är ofta att det borde ha funnits mera tid för att diskutera och reflektera tillsammans. Föräldrar vill ofta diskutera frågor som berör deras barn och vardag. Vi har tillsammans med Folkhälsan utvecklat konceptet ”Träffpunkt föräldrar” där det finns utrymme för diskussioner.

Diskussioner i mindre grupper

Konceptet Träffpunkt föräldrar är planerat för mindre grupper, till exempel föräldrarna i en klass. Träffen kan ske fysiskt eller digitalt.

En klass kan skapa en föräldrakväll på egen hand. Syftet är att lyssna på varandra och skapa en dialog, inte att överbevisa varandra om att den ena synpunkten är bättre än den andra. Tanken är inte att skapa en gemensam ståndpunkt, utan att lyssna på andras erfarenheter och synsätt.

Temakvällar

Under en Träffpunkt föräldrar-kväll kan föräldrarna diskutera kring ett visst tema.

Vi har färdigt förberedda introduktioner med några bilder i Powerpoint, och en separat videointroduktion till varje tema. En sakkunnig har skapat introduktionen.

Efter den korta videointroduktionen finns det några förberedda frågor som föräldrarna kan diskutera kring. En kväll är planerad att ta två timmar.

Vi har skapat några färdiga mallar ni kan använda:

Inled alltid med att gå igenom vissa principer. De handlar om att föra en respektfull dialog. Genom att klargöra kvällens spelregler blir ramarna för träffen tydliga.

1. Inbjudan till en Träffpunkt föräldrar-kväll2. Tips för ett diskussionsvänligt klimat3. SpelreglerValfria temahelheter

Notera att videon inte är inbäddad i själva Powerpoint-presentationen utan den finns uppladdad på Youtube.

Träffpunkt föräldrar i skolan

1. Att stöda barnens vänskapsrelationer (för föräldrar i åk 1-6) och separat video. Folkhälsan

2. Digitalt spelande i barns och ungas vardag (för föräldrar i åk 1-9) och separat video + tilläggsinformation, EHYT. Extra: Ritad kort film “Digitalt spelande är en hemsk hobby”

3. Förbättra samspelet med din tonåring och separat video (för föräldrar i åk 7-9) Barnavårdsföreningen i Finland

4. Hur stödja din ungdoms studievanor och separat video (för föräldrar i åk 7-9) Förbundet Hem och Skola


Träffpunkt föräldrar på daghem

1. Natur och rörelse -kraftkälla i vardagen och separat video. FolkhälsanMera information
Micaela Romantschuk, Förbundet Hem och Skolas verksamhetsledare
micaela@hemochskola.fi, tfn 050 336 20 16