Träffpunkt föräldrar

Nytt koncept för föräldraledda träffar i grundskolan

Varför?

Responsen efter större föräldramöten och samlingar är ofta att det borde ha funnit mera tid för att diskutera och reflektera tillsammans. Då många människor är samlade på en gång så går det inte att höra alla och betrakta frågor ur många synvinklar. Föräldrar är intresserade av viktiga frågor som berör deras barn och vardag och därför har Folkhälsan och Förbundet Hem och Skola tillsammans utvecklat ”Träffpunkt föräldrar” där det finns utrymme för dialog.

Hur?

Konceptet Träffpunkt föräldrar är planerat för mindre grupper, t.ex. föräldrar i en klass. En Träffpunkt föräldrar kan förverkligas som en fysisk träff eller digitalt. En klass kan skapa en Träffpunkt föräldrakväll på egen hand. Tanken är att konceptet skall vara lätt att hantera för en förälder som introducerar kvällens tema och fördelar ordet. Syftet är att lyssna på varandra och skapa en dialog, inte att överbevisa varandra om att den ena synpunkten är bättre än den andra. Tanken är inte att skapa en gemensam ståndpunkt, konsensus, utan att lyssna på andras erfarenheter och synsätt.

Dialog är ett konstruktivt sätt att diskutera, och går ut på att förstå den andra, men inte att uppnå enighet. I bästa fall leder dialog till att man når oanade insikter och får ett nytt tänkande.

Vad?

Träffpunkt föräldrar är en ”lätt-version” av en föräldrakväll kring ett givet tema som intresserar deltagarna. Vi har färdigt förberedda introduktioner som består av några få bilder i Powerpoint och en separat videointroduktion till kvällens tema. Introduktionen har skapats av en sakkunnig som arbetar professionellt med kvällens tematik. Efter den korta videointroduktionen finns det några förberedda frågor som föräldragruppen kan diskutera. En Träffpunkt föräldrar-kväll är planerad att ta två timmar.

Valfria temahelheter:

Notera att videon inte är inbäddad i själva Powerpoint-presentationen utan den finns uppladdad antingen Youtube eller Vimeo.


1. Att stöda barnens vänskapsrelationer (för föräldrar i åk 1-6) och separat video. Folkhälsan

2. Digitalt spelande i barns och ungas vardag (för föräldrar i åk 1-9) och separat video + tilläggsinformation Spelkunskap-projektet, EHYT. Extra: Ritad kort film “Digitalt spelande är en hemsk hobby”

3. Förbättra samspelet med din tonåring och separat video (för föräldrar i åk 7-9) Barnavårdsföreningen i Finland

4. Hur stödja din ungdoms studievanor och separat video (för föräldrar i åk 7-9) Förbundet Hem och Skola

Vi kommer senare att skapa material som lämpar sig för en Träffpunkt föräldrar på dagis.

En Träffpunkt föräldrar inleds alltid med en genomgång av vissa centrala principer. De handlar om att enas om att föra en respektfull dialog. Då man klargör kvällens spelregler så ger det tydliga ramar för träffen.

Folkhälsan och Förbundet Hem och Skola utvecklat konceptet Träffpunkt föräldrar tillsammans. Vi är tacksamma för samarbete med sakkunniga i övriga organisationer!

Mera information om Träffpunkt föräldrar ger Hem och Skolas verksamhetsledare Micaela Romantschuk, micaela@hemochskola.fi Tfn 050-336 20 16