team-spirit-2447163_1920

Träffpunkt föräldrar

Föräldraledda träffar i skolan och på daghem

Responsen efter föräldramöten är ofta att det borde ha funnits mera tid för att diskutera och reflektera tillsammans. Föräldrar vill ofta diskutera frågor som berör deras barn och vardag. Folkhälsan och vi har därför utvecklat ”Träffpunkt föräldrar” där det finns utrymme för dialog.

Diskussioner i mindre grupper

Konceptet Träffpunkt föräldrar är planerat för mindre grupper, till exempel föräldrarna i en klass. Träffen kan ske fysiskt eller digitalt. En klass kan skapa en föräldrakväll på egen hand. Syftet är att lyssna på varandra och skapa en dialog, inte att överbevisa varandra om att den ena synpunkten är bättre än den andra. Tanken är inte att skapa en gemensam ståndpunkt, utan att lyssna på andras erfarenheter och synsätt.

Dialog är ett konstruktivt sätt att diskutera, och går ut på att förstå den andra, men inte att uppnå enighet. I bästa fall leder dialog till att man når oanade insikter och får ett nytt tänkande.

Temakvällar

Träffpunkt föräldrar är en föräldrakväll i dialog kring ett givet tema som intresserar deltagarna. Vi har färdigt förberedda introduktioner med några bilder i Powerpoint, och en separat videointroduktion till varje tema. En sakkunnig har skapat introduktionen. Efter den korta videointroduktionen finns det några förberedda frågor som föräldragruppen kan diskutera. En Träffpunkt föräldrar-kväll är planerad att ta två timmar.

Valfria temahelheter:

Notera att videon inte är inbäddad i själva Powerpoint-presentationen utan den finns uppladdad antingen på Youtube eller Vimeo.

Träffpunkt föräldrar i skolan
1. Att stöda barnens vänskapsrelationer (för föräldrar i åk 1-6) och separat video. Folkhälsan

2. Digitalt spelande i barns och ungas vardag (för föräldrar i åk 1-9) och separat video + tilläggsinformation, EHYT. Extra: Ritad kort film “Digitalt spelande är en hemsk hobby”

3. Förbättra samspelet med din tonåring och separat video (för föräldrar i åk 7-9) Barnavårdsföreningen i Finland

4. Hur stödja din ungdoms studievanor och separat video (för föräldrar i åk 7-9) Förbundet Hem och Skola

Träffpunkt föräldrar på daghem

1. Natur och rörelse -kraftkälla i vardagen och separat video. Folkhälsan

Kvällen inleds alltid med en genomgång av vissa principer. De handlar om att föra en respektfull dialog. Genom att klargöra kvällens spelregler blir ramarna för träffen tydliga.

Mera information om Träffpunkt föräldrar ger Förbundet Hem och Skolas verksamhetsledare Micaela Romantschuk, micaela@hemochskola.fi , tfn 050 336 20 16