Tillbaka

Hjälper barn i utsatta familjer


Stiftelsen Bensow har startat en ny kostnadsfri stödverksamhet för svenskspråkiga barn och unga som växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa, Min Stig. – Vår mission är att bryta tystnaden, säger chefen för barnskyddsverksamheten, Maj Estlander.

Emelie Hindsberg-Lipponen och Maj Estlander jobbar med Min Stig.

Min Stig-verksamheten drog igång på allvar förra hösten och efter årsskiftet har Emelie Hindsberg-Lipponen, ansvarig för Min Stig, samt handledaren Julia Kilpelä och verksamhetschefen Maj Estlander besökt skolor för att berätta för barn och unga om vad det hela går ut på.
– Vi vill nå en målgrupp som hittills har varit ganska osynlig – barn och unga som växer upp i familjer där det finns missbruk eller psykisk ohälsa av något slag. Vi vet att det finns många barn som växer upp i familjer där man till exempel dricker för mycket. Barnen riskerar i sin tur att själva börja dricka eller få psykiska problem senare i livet, säger Maj Estlander.


Riktar sig till barnen
Det finns ingen liknande verksamhet i Nyland och därför ett tomrum att fylla. I Österbotten finns Understödsföreningen för svensk missbrukarvård, USM, som har verksamhet för barn och unga.
– Vi vet att det finns ett behov, men det är skamfyllt att tala om missbruk och psykisk ohälsa, och barn är väldigt lojala mot sina föräldrar, säger Maj Estlander.

Verksamheten riktar sig uttryckligen till barn och unga, inte till föräldrar. Tanken är att det är barnen som ska få komma till tals och få stöd.


Verksamheten riktar sig uttryckligen till barn och unga, inte till föräldrar. Tanken är att det är barnen som ska få komma till tals och få stöd. Därför pratar teamet direkt med dem.
– Det är problematiskt att exempelvis missbruk kan vara så normaliserat i familjen att barnen kanske inte förstår att de blir felbehandlade. Många gånger är det en stor hemlighet i familjen och föräldrarna kanske också säger att det här är saker som vi inte pratar om. Vi vuxna ska bära vårt ansvar och se de här barnen, säger Emelie Hindsberg-Lipponen.
När teamet åker runt i skolor har de sällskap av en erfarenhetsexpert, som själv har vuxit upp med missbruk och som berättar om sina upplevelser.
– Det är A och O att en erfarenhetsexpert är med. Det märks ute i skolorna – när hon pratar har barnen full fokus på henne. Vi är hela tiden på jakt efter sådana som kan prata om det här, eftersom det är så viktigt för barn och unga att se att problematiken finns i alla samhällsklasser, i alla språkgrupper och på alla orter, säger Maj Estlander.
Min Stig använder en evidensbaserad metod, den svenska Hela människan-hjulet. Teamet har hämtat inspiration från Sverige och besökt organisationer som upprätthåller liknande verksamhet, till exempel Maskrosbarn, Trygga barnen och Ersta vändpunkten.
– Organisationen Maskrosbarn har utvecklat ett projekt som heter Skolkurage, som riktar sig till lärare. Vi kommer att erbjuda fortbildning för lärare tillsammans med Regionförvaltningsverket i höst. Vi erbjuder verktyg för hur man kan jobba med det här i klassen och ta de upp här frågorna på ett åldersadvekat sätt, säger Maj Estlander.


Olika stödformer
Stödverksamheten ser lite olika ut, beroende på barnets behov.
– Det finns möjlighet att få individuellt stöd, då kan man komma och träffa mig eller min kollega Julia på tumanhand. Så småningom kan man komma med i en kamratstödsgrupp, säger Emelie Hindsberg-Lipponen.
Kamratstödsgrupperna är åldersanpassade och träffarna sker på Villa Solhaga i Grankulla. Om det finns behov kan Min Stig-teamet också ta sig till annan ort.
Meningen är att barnen och de unga ska få stöd i ett tidigt skede, föräldrarna behöver inte vara i behandling och man behöver inte ha kontakter med barnskyddet.
Genom metoden ska barnets skyddsfaktorer stärkas.
– Vi går igenom konkreta teman för att barnen ska klara av de mentala påfrestningar som finns i hemmen. Målet är att stärka barnen och de unga och inge dem framtidstro och hopp. Därför heter verksamheten Min Stig, vi ska hjälpa barnen att hitta sin egen stig i livet, och den behöver inte vara beroende av förälderns problematik. Barnen och de unga har möjlighet att hitta en annan väg, säger Maj Estlander.


Sommarläger och gemenskap
Min Stig ordnar också sommarläger på stiftelsens lägergård på en ö i Barösund, Ingå.
– Vi vill ge barnen sommarminnen och skapa skärgårdskänsla, vi grillar, simmar, spelar och går på skogspromenader, säger Emelie Hindsberg-Lipponen.
Och när barnen kommer till Villa Solhaga ska de få känna sig inbjudna.
– Min Stig är också fylld av glädje. Vi vill skapa en fin gemenskap och barnen får också komma med och komma med önskemål om verksamheten, vi leker och kan till exempel ordna filmkvällar.
– Vi vill gärna skämma bort dem med gott mellanmål, det ska kännas varmt och välkomnande att komma till Villa Solhaga, säger Maj Estlander.

Anonym via chatten
Det finns flera kanaler för att kontakta Min Stig-teamet.
– Man kan vara i direktkontakt med oss, ringa eller skicka e-post. Vi har också en chat och via den kan man vara i kontakt med oss anonymt. Den upprätthåller vi i samarbete med A-klinikstiftelsens Varjomaailma.
Barn och unga kan själva ta kontakt, eller personer i deras närhet. Om en kurator eller lärare tar kontakt, kan den första kontakten som barnet har med Min Stig arrangeras via skolan.
– Det har visat sig vara jättelyckat att man har haft första träffen tillsammans med lärare eller kuratorn och så har det rullar på därifrån, säger Emelie Hindsberg-Lipponen.
Vad vill ni att barnen ska få med sig när de har deltagit i verksamheten?
– Jag hoppas att barn och unga som har varit med i Min Stig får en känsla av att de klarar sig. Att de får ökad självkännedom, och har verktyg för att bemästra vardagen och ha hopp om att det är inte kört trots att föräldrarna har de här problemen, säger Emelie Hindsberg-Lipponen.
– Egenmakt, att barnen och de unga förstår att de inte är passiva offer, det är de sällan eftersom de har utarbetat olika strategier, säger Maj Estlander.
Hon poängterar att Min Stig inte är projektfinansierad verksamhet, verksamheten är kontinuerlig och de som träffar barnen har inte bråttom.
– När man pratar med sådana som vuxit upp med missbruk hemma, säger de att ”alla visste, men ingen hjälpte mig. Trots att mina släktingar visste, mina lärare och skolkuratorn fick jag inte hjälp”. Att känna att man inte är värd att få stöd, det skapar en känsla av total övergivenhet och värdelöshet. Vi vill verkligen få barnen att förstå att de är värdefulla.

Fakta
Min Stig riktar sig till barn och unga i åldern 7 till 18 år som lever i en familj där det finns missbruk eller psykisk ohälsa.
Verksamheten hör till Stiftelsen Bensows förebyggande barnskyddsarbete.
Genom individuellt stöd, kamratstöd, stöd på nätet, läger och chatten får barn och unga kontinuerligt stöd.
Chatten är öppen en gång i veckan, på onsdagar mellan 15 och 17.
Min Stig finns också på Snapchat: bensow_snap.
I år ordnas två sommarläger, ett för yngre barn och ett för unga.
De som jobbar med Min Stig har tystnadsplikt.
Om du vill veta mera, kontakta emelie.hindsberg-lipponen@bensow.fi

Tidningen Hem och Skola 2/2020. Text och foto: Malin Wikström