Tillbaka

Hem och Skola-förening tveksam till mobilfritt i skolan

Kimberly Danielsson och Cajsa Kronström är aktiva i elevrådet i Övernäs skola

Skolvardagen efter årets höstlov började med en stor förändring i grundskolorna i Mariehamn – inga mobiltelefoner tillåts under skoldagen. Åsikterna om beslutet är delade.

Läraren Monica Johansson i Övernäs skola i Mariehamn har just avslutat en lektion i finska för en grupp niondeklassare. Nu väntar en rast utan mobiltelefon. En enkel handuppräckning i den här elevgruppen ger ett klart svar – ingen tycker att det är ett bra beslut.
– Hur ska vi veta vad klockan är? Jag brukar skriva in läxan i min kalender på mobilen. Hur ska det gå nu? Ska vi ut och leka med kottar? undrar några av dem.
Ett motiv till beslutet var att det blir mer umgänge, mer prat på riktigt på rasterna.
– Nähä, säger några killar. Det blir mer härjande istället.
Monica Johansson säger att det system som skolan hittills haft – att mobilerna läggs i en låda i klassrummet inför varje lektion och att de får användas under rasterna – fungerat bra.
– Men eftersom bildningsnämnden bestämt att vi ska testa att ha en helt mobilfri skola ska vi göra det. Jag är inte säker på att förbud är den bästa metoden, men nu får vi se hur det fungerar, säger hon.

Det känns ovant att vara utan mobiler men det ska bli intressant att se hur det blir. I elevrådet har åsikterna varit delade. En del tycker att det är bra om vi blir mer sociala.

Ovant
Cajsa Kronström och Kimberly Danielsson är ordförande respektive medlem i skolans elevråd.
– Det känns ovant att vara utan mobiler men det ska bli intressant att se hur det blir. I elevrådet har åsikterna varit delade. En del tycker att det är bra om vi blir mer sociala. Andra tycker att vi umgås och pratar med varandra ändå fastän vi samtidigt kollar våra telefoner. För elever som känner sig ensamma i skolan kan det vara negativt, för dem är mobilen extra viktig, säger de.
Elevrådet ska nu fundera på vad de vill göra på rasterna för att ”glömma” mobilerna.
– Det är inte så lätt att hitta på något som passar alla, men kanske olika sällskapsspel. Vi har sedan tidigare bordtennis och det är populärt.


Säkert system behövs
Skolans rektor Anders Eriksson hoppas att testperioden ger nya perspektiv och svar på en del frågor. Märks förändringar och i så fall vilka? Umgås eleverna mer och på ett annat sätt?
– En del elever väljer säkert att lämna sina mobiler hemma. Andra tar dem med till skolan och då måste vi ha ett fungerande system för hur de ska förvaras på ett säkert sätt och se till att ingen tar fel telefon efter skoldagen.
Han säger att skolans uppgift är att verkställa det beslut som bildningsnämnden fattat.
– Det som kan undvikas är ljud- och filmupptagningar, som tagits på rasterna och lagts ut på sociala medier och som en del elever har upplevt som kränkande.


Mer konsekvent
Maria Pettersson är ordförande i Hem- och Skolaföreningen vid Strandnäs skola, en av stadens grundskolor med årskurserna 1 till 9. Enligt skolans policy har eleverna i årskurserna 1 till 5 fått ha mobilen med, men den har förvarats på ljudlöst läge i väskan under skoldagen och inte heller använts under rasterna. Men efter skoldagens slut har de kunnat kontakta sina föräldrar, vilket känts som en trygghet för båda parter.
I årskurserna 6 till 9 har eleverna fått använda mobilerna på rasterna. I matsalen har mobilförbud rått.
– Det har varit ett bra system som styrelsen understöder i stället för ett förbud. Vi anser dock att hanteringen i årskurserna 6 till 9 kunde blir mer konsekvent, att alla lärare följer samma regler och att det finns ett mobilhotell i alla klassrum där telefonerna kan lämnas under lektionerna. Där tycks det ha haltat lite, säger Maria Pettersson och fortsätter:
– Styrelsen anser inte att ett förbud är det mest effektiva i vår tid när digitaliseringen är en så självklar del av våra liv. Däremot kunde man fokusera mer på att diskutera angelägna frågor som nätetikett – vad är okej och vad är inte okej på sociala medier?


Fördelar överväger
Henrik Boström, tidigare gymnastiklärare vid Övernäs skola och ordförande i bildningsnämnden, talar för ett förbud och ser många fördelar med det. Han säger att eleverna kan koncentrera sig bättre på skolarbetet om de inte hela tiden har ett öga på sin telefon.
– De kan umgås mer med varandra på rasterna i stället för att sitta med näsan i varsin skärm. Det finns heller inga pedagogiska skäl till att tillåta mobiler i skolan. De datorer som skolan har räcker till för undervisningen och fler ska köpas enligt vår treårsplan, säger han.
Text och foto: Helena Forsgård, Tidningen Hem och Skola 4/2018

Fakta

  • Bildningsnämnden i Mariehamn beslöt i våras att införa mobilförbud på prov från höstlovet i år till sportlovet nästa år i stadens grundskolor. Nämnden efterlyste samtidigt förslag från elevråden på attraktiva rastaktiviteter som kunde införas.
  • I skolkansliets beredning av ärendet hördes rektorer, lärare, elevråd, kuratorer, psykologer och Hem- och Skolaföreningar.
  • Beslutet är en följd av en motion om mobilfri skola som lämnades in till stadsfullmäktige med ledamoten Igge Holmberg (S) som första undertecknare.
  • Hittills har det varit upp till varje skola att reglera mobilanvändningen i sina ordningsregler.
  • Efter sportlovet ska en extern utvärdering av mobilförbudet göras och på basis av den besluter bildningsnämnden om förbudet förlängs eller avslutas.