Kontakt

Micaela Romantschuk
Micaela Romantschuk Verksamhetsledare micaela@hemochskola.fi 050 336 20 16 "Som verksamhetsledare ansvarar jag för utvecklandet av verksamheten och personalärenden här på förbundet. Jag representerar förbundet i olika samarbetsgrupper och nätverk. "
Johanna Söderberg
Johanna Söderberg Sakkunnig inom föreningsverksamhet johanna.soderberg@hemochskola.fi 050 475 14 20 "Jag ansvarar för kontakten till medlemsföreningarna runtom i Svenskfinland. Till mina arbetsuppgifter hör också att stödja och inspirera de föreningsaktiva."
Katarina Michelsson
Katarina Michelsson Förbundsekonom katarina@hemochskola.fi 050 475 14 25 "Jag ansvarar för frågor kring ekonomin på förbundet. Om det är något du vill fråga gällande t.ex bokföring av ekonomin, löneräkning, fakturor eller liknande får du gärna vara i kontakt med mig."

Projektet "Föräldramentor i skolan"

Joakim Enegren
Joakim Enegren Sakkunnig jocke.enegren@hemochskola.fi 050 301 70 99 "Jag jobbar bland annat med förbundets nya program Föräldramentor i skolan."
Christian Joffs
Christian Joffs Sakkunnig christian.joffs@hemochskola.fi 044 317 34 74 "Jag jobbar på kansliet i Vasa och jobbar med förbundets program Föräldramentor i skolan."