Material Börja högstadiet

Kontakt

Personal vid centralkansliet i Helsingfors. E-post: hemochskola@hemochskola.fi

Micaela Romantschuk
Micaela Romantschuk Verksamhetsledare micaela@hemochskola.fi 050 336 20 16 "Som verksamhetsledare ansvarar jag för utvecklandet av verksamheten och personalärenden här på förbundet. Jag representerar förbundet i olika samarbetsgrupper och nätverk. "
Katarina Michelsson
Katarina Michelsson Förbundsekonom katarina@hemochskola.fi 050 475 14 25 (ti-to) "Jag ansvarar för frågor gällande ekonomin på förbundet. Om det är något du vill fråga gällande t.ex bokföring av ekonomin, löneräkning, fakturor eller liknande får du gärna vara i kontakt med mig."
Katarina Perander-Norrgård
Katarina Perander-Norrgård Sakkunnig katarina.perander@hemochskola.fi 040 736 27 67 "Jag planerar och genomför utbildningar för medlemsföreningar, pedagoger och blivande pedagoger. Till mina uppgifter hör också att utveckla nytt material för Förbundet Hem och Skola."
Charlotta Svenskberg
Charlotta Svenskberg Kommunikatör charlotta.svenskberg@hemochskola.fi 040 595 08 24 "Jag har hand om vår interna och externa kommunikation. Utöver det fungerar jag som redaktör för tidningen Hem och Skola."
Tove Lindqvist Administrativ assistent tove@hemochskola.fi 050 475 14 20 "Jag svarar på föreningars frågor om bl.a. föreningsteknik och föreläsningar. Jag är kontaktperson för bok- och lägerskolstipendier från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd."

Kansliet i Vasa

Petra Högnäs
Petra Högnäs Sakkunnig petra@hemochskola.fi 040 090 57 15 "Jag finns på kansliet i Vasa och jobbar bland annat med förbundets nya program Föräldramentor i skolan."
Christian Joffs Sakkunnig christian.joffs@hemochskola.fi 044 317 34 74 "Jag jobbar på kansliet i Vasa och jobbar med förbundets program Föräldramentor i skolan."