Kontakt

Personal vid centralkansliet i Helsingfors. E-post: hemochskola@hemochskola.fi

Micaela Romantschuk
Micaela Romantschuk Verksamhetsledare micaela@hemochskola.fi 050 336 20 16 "Som verksamhetsledare ansvarar jag för utvecklandet av verksamheten och personalärenden här på förbundet. Jag representerar förbundet i olika samarbetsgrupper och nätverk. "
Tove Lindqvist
Tove Lindqvist Administrativ assistent tove@hemochskola.fi 050 475 14 20 "Jag svarar på föreningars frågor om bl.a. föreningsteknik och föreläsningar. Jag är kontaktperson för bok- och lägerskolstipendier från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd."
Katarina Michelsson
Katarina Michelsson Förbundsekonom katarina@hemochskola.fi 050 475 14 25 (ti-to) "Jag ansvarar för frågor gällande ekonomin på förbundet. Om det är något du vill fråga gällande t.ex bokföring av ekonomin, löneräkning, fakturor eller liknande får du gärna vara i kontakt med mig."
Katarina Perander-Norrgård
Katarina Perander-Norrgård Sakkunnig katarina.perander@hemochskola.fi 040 736 27 67 "Jag planerar och genomför utbildningar för medlemsföreningar, pedagoger och blivande pedagoger. Till mina uppgifter hör också att utveckla nytt material för Förbundet Hem och Skola."
Maarit Westerén
Maarit Westerén Kommunikatör maarit@hemochskola.fi 050 305 59 49 "Jag ansvarar för förbundets information och externa kommunikation. Jag koordinerar förbundets närvaro i sociala medier och medverkar i Tidningen Hem och Skolas redaktionsråd."

Förbundet Hem och Skola i Finland rf

Nylandsgatan 17 B 27, 3 vån.
FI-00120 Helsingfors
E-post: hemochskola(at)hemochskola.fi

Kansliet i Vasa

Petra Högnäs
Petra Högnäs petra@hemochskola.fi 040 090 57 15 "Jag jobbar på förbundets kansli i Vasa och har bland annat hand om föreningarnas temaår Fokus Må Bra."

Kansliet i Vasa

Kansliet i Vasa finns i Hartmans hus vid torget. Ingång från Hartmansgränden, C-trappan, 4 vån.

Adress:
Förbundet Hem och Skola
Hovrättsesplanaden 15 C 30
65100 Vasa

Tidningen Hem och Skolas redaktör

Tommy Pohjola
Tommy Pohjola Redaktör redaktor@hemochskola.fi, 050-3003510 Mediekortet för annonsörer hittas i webbsidans footer