Klassförälder

Vad är en klassförälder?

En klassförälder jobbar tillsammans med klassens lärare eller klassföreståndare för ett gott klimat och en god gemenskap i klassen. Uppdraget har olika namn i olika skolor. Benämningar som används är klassmamma, klasspappa, klassombud, föräldraråd.

I många skolor önskar Hem och Skola-föreningen att alla klasser ska ha en kontaktperson till föreningen. Klassföräldern kan fungera som kontaktperson till skolans Hem och Skola-förening, men det kan också vara ett separat uppdrag.

Hem och Skola-föreningen jobbar för hela skolan, medan klassföräldrar jobbar för den egna klassen.

5 tips till klassföräldrar

  • Tillsammans med läraren kan ni bjuda in föräldrarna till en träff där alla får chansen att lära känna varandra bättre och prata om barnen och de egna förväntningarna på barnets skolgång.
  • Skapa en aktivitetsgrupp som hittar på aktiviteter för klassen under året. Uppmuntra de andra föräldrarna att komma med idéer för gemensamma aktiviteter.
  • Ta hand om kontakten också med de föräldrar som är svåra att nå. Finns det en språkbarriär? Hitta någon som kan hjälpa till.
  • Diskutera barnens hobbyer. Det kan hjälpa något barn att prova på en ny hobby. Fundera på om det finns möjligheter att dela på skjutsar och hjälpas åt?
  • Diskutera med klassföräldrar i de andra klasserna, byt idéer och stöd varandra.https://youtu.be/jN3NBclKBZo