Klassförälder

Vad är en klassförälder?

En klassförälder är en eller fler föräldrar som frivilligt ställer upp för att tillsammans med klassens lärare/klassföreståndare jobba för ett gott klimat och en gemenskap i klassen. Uppdraget har olika namn i olika skolor. Benämningar som används är t.ex. klassmamma/klasspappa, klassombud, föräldraråd. I många skolor önskar Hem och Skola-föreningen att alla klasser ska ha en kontaktperson till föreningen. Klassföräldern kan fungera som denna kontaktperson till skolans Hem och Skola-förening, men det kan också vara ett helt skilt uppdrag.

Hem och Skola-föreningen jobbar för hela skolan medan klassföräldrar jobbar för den egna klassen.

En kortfilm om syftet med ha klassföräldrar och hur det kan se ut i praktiken

5 tips till klassföräldrar

  • Tillsammans med läraren kan ni bjuda in föräldrarna till en informell träff där alla får chansen att lära känna varandra bättre och prata om barnen och de egna förväntningarna på barnets skolgång.
  • Skapa en aktivitetsgrupp som hittar på aktiviteter för klassen under året. Uppmuntra de andra föräldrarna att komma med idéer för gemensamma aktiviteter.
  • Sköt om kontakten också med de föräldrar som är svåra att nå. Finns det en språkbarriär? Hitta någon som kan hjälpa till.
  • Diskutera barnens hobbyer. Det kan hjälpa något barn att prova på en ny hobby. Fundera t.ex. på om det finns möjligheter att dela på skjutsar och hjälpas åt?
  • Diskutera med klassföräldrar i de andra klasserna, byt idéer och stöd varandra.