Tillbaka

Innovativa föräldramöten bygger upp förtroende

Föräldramöten är något alla lärare och föräldrar blir bekanta med. 
Hurdant är ett lyckat, innovativt föräldramöte? Med lite planering 
ger föräldramötet mycket, både till lärare och föräldrar.

– Lyckade föräldramöten bygger upp ett förtroende mellan skolan och föräldrarna. Skolan känns tryggare när föräldrar lär känna lärarna och varandra.

Föräldramöten är ett fungerande koncept när skola och lärare vill nå ut till flera föräldrar samtidigt. Mötena har en viktig roll när det gäller att engagera föräldrar i barnens skolgång. Micaela Romantschuk, verksamhetsledare för Hem och Skola, tycker att föräldramöten bidrar till att dela ansvaret mellan skola och föräldrar.


– Lyckade föräldramöten bygger upp ett förtroende mellan skolan och föräldrarna. Skolan känns tryggare när föräldrar lär känna lärarna och varandra. På sikt skapar det här en bättre gemenskap och det blir också enklare att ta itu med eventuella problem som uppstår i skolan, förklarar Romantschuk.


Delaktighet och interaktion
Numera talar man gärna om innovativa föräldramöten. Det innebär att man på föräldramötena strävar till att göra föräldrarna delaktiga. Hem och Skola utbildar lärare i hur man håller lyckade, innovativa föräldramöten. Dia-logen skapas genom interaktion.
– Vi på Hem och Skola ser ett behov av innovativa föräldramöten. Skolan har utvecklats väldigt mycket men trots det har föräldramötena stagnerat. Både lärare och föräldrar tycker att de traditionella mötena känns gans-ka tråkiga, säger Romantschuk.
Hem och Skolas senaste Föräldrabarometer från år 2018 visar ändå att föräldrar i regel är rätt nöjda med föräldramötena. Bland förbättringsförslagen och önskemålen finns till exempel mer tid för samtal och gemenskap. Många önskar också få information om mötenas innehåll på förhand.
– Det gäller att se värdet i att föräldrar kommer samman och diskuterar. Föräldramöten är utmärkta tillfällen att vädra åsikter och prata om till exempel värdegrunder, gemensamma spelregler och uppfostran, poängterar Romantschuk.
Det vanligaste är att skolan ordnar föräldramöten i början av hösten. Men så småningom landar också annorlunda modeller i skolornas vardag. I stället för ett enda långt möte på hösten kan det löna sig att ordna flera kortare möten med olika teman under läsåret.
– Det håller på att ske en positiv förändring beträffande föräldramöten och tänkesättet i lärarkollegiet. Den nya generationen av lärare är ivriga på att pröva också annorlunda sätt att möta föräldrarna. Men förstås kan nya sätt i början också väcka lite motstånd, förändring kräver tid och anpassning.
En utvecklingstrend som Micaela Romantschuk ser är att deltagarna aktiveras mer än tidigare.
– Lärare i dag är väldigt lyhörda för att föräldrar vill diskutera mycket. Informella möten ska inte heller ringaktas. Då vågar också den försiktigare föräldern närma sig läraren.


”Som att bjuda hem gäster”
Ett enkelt sätt att aktivera föräldrarna är arbete i smågrupper. Föräldrarna kan till exempel få i uppgift att diskutera konkreta problem. Den teknologiska utvecklingen medför dessutom att det är lätt att aktivera föräldrarna med hjälp av digitala verktyg. Att göra en snabb gallup som föräldrar deltar i via sin mobiltelefon behöver inte vara alls komplicerat.
– För läraren kan det i början vara lite spännande att ordna annorlunda möten. Läraren är tvungen att släppa kontrollen lite, i och med att det är omöjligt att på förhand veta hur diskussionen kommer att se ut, konstaterar Romantschuk.
A och o i att föräldramötet blir lyckat är att skapa en trivsam och positiv stämning. Klassföräldrarna får gärna inkluderas i planeringen och eleverna kan pyssla inbjudningskort.
‒ Försök att göra det lite trevligt. Bjud på något smått, tänk på det fysiska utrymmet, fundera på möbleras placering och på hur ni får människor att trivas. Ett föräldramöte är lite som att bjuda hem gäster, tipsar Romantschuk.

Tidningen Hem och Skola 3/2019 Text: Jenni von Frenckell

Tips

  • Skicka ut information om plats och tidpunkt för föräldramötet i god tid. Kom ihåg att alla föräldrar inte läser Wilma. Fundera på hur informationen säkert når alla föräldrar.
  • Fundera på syftet. Berätta i inbjudan vad idén med mötet är och vilka frågor som ska behandlas. En stor del av informationsärendena går bra att sköta till exempel via Wilma.
  • Aktivera föräldrarna och skapa en dia-log. Ofta fungerar mindre grupper med en liten uppgift bra. Utnyttja gärna digitala verktyg som hjälpmedel.
  • Kom ihåg att samla in feedback och utvärdera mötet efteråt. Ge föräldrarna en möjlighet att säga sin åsikt och visa att du är intresserad.
  • Testa nya sätt. Ordna till exempel speed dating där föräldrar får träffa olika lärare, temamöten, korta föreläsningar eller möten där barnen deltar.
  • Källa: Materialet finns på www.hemochskola.fi/skola/foraldramoten-2