Föreningskunskap

Här finns samlad information både om allmän föreningsverksamhet och om verksamhet i en föräldraförening. Det är föreningslagen som ger riktlinjerna för föreningsverksamhet i Finland. Gällande den egna föreningen så är det föreningens stadgar som styr upp föreningens verksamhet. I stadgarna finns formuleringar om syfte och hur föreningen kan verka för att uppnå dem. I en förening finns det stora möjligheter att satsa på meningsfull verksamhet och tänka i nya banor inom ramen för de egna stadgarna.

Vad tycker ni inom er förening att är viktigt?