Föreningskunskap

Här hittar du information om föreningsverksamhet överlag och om verksamheten i en föräldraförening. Föreningens stadgar styr den egna föreningens verksamhet.

Föreningens syfte och hur föreningen ska uppnå det ska stå i stadgarna. I en förening finns det stora möjligheter att satsa på meningsfull verksamhet som följer de egna stadgarna.