Föreningskunskap

Vi grundar en förening

Tips och praktiska råd. Läs mer.

Föreningen vill ändra sina stadgar

Det lättaste och billigaste sättet att ändra stadgarna är att använda Förbundet Hem och Skolas  modellstadgar. De har förhandsgranskats av Patent- och registerstyrelsen PRH. Då man använder dem är behandlingstiden kortare och priset som PRH debiterar märkbart lägre. Fördelen med att ha de förhandsgranskade modellstadgarna som grund då ni skriver om er förenings stadgar är att de är uppdaterade och förenliga med gällande Föreningslag.

Läs mera om modellstadgar och hur du använder dem

Läs i era egna gällande stadgar vad som skrivs om hur stadgeändringen formellt ska gå till i er förening.

Modellstadgar

Bekanta dig mer våra nyaste modellstadgar.

Modellprotokoll

Här hittar du exempel på ett protokoll från styrelsemöte.

Info för kassören

Här hittar du en massa information, praktiska tips och fakta gällande skötsel av föreningens ekonomi.

Arkivering

Alla Hem och Skola-föreningar kan anlita Svenska Centralarkivet som slutarkiv. Information om arkivering för Hem och Skola-föreningar. Svenska Centralarkivet video på Youtube “Hur man arkiverar lätt”.

Mera information: