Föreningskunskap

Här finns information både om allmän föreningsverksamhet och om verksamhet i en föräldraförening. Det är föreningslagen som ger riktlinjerna för föreningsverksamhet i Finland. Vad gäller den egna föreningen är det föreningens stadgar som styr föreningens verksamhet. I stadgarna finns formuleringar om syfte, och hur föreningen kan verka för att uppnå dem. I en förening finns det stora möjligheter att satsa på meningsfull verksamhet och tänka i nya banor inom ramen för de egna stadgarna.