Tillbaka

Läsning är roligt i Ingå

Den digitala utvecklingen har fört med sig nya produkter som till exempel lockar barn och unga att välja spelande framom läsning. Elever vid Kyrkfjärdens skola i Ingå anser ändå att läsning är viktigt och roligt.

Hem och Skola besöker Ingå en mörk januarimorgon för att träffa elever vid Kyrkfjärdens skola. Tidningens reporter och eleverna samlas utanför skolan för att diskutera läsning och dess betydelse. Eleverna i årskurs sex, Alf Vikström, Gustaf Westerholm, Ida Ollikainen och Linn Sjöström, alla 12 år gamla, berättar att de har ett stort läsintresse. 

Alf Vikström och Gustaf Westerholm läser ofta i skolan.

– Jag läser ändå mera i skolan är hemma, säger Alf Vikström och får medhåll av de andra.

Vikström berättar att han prioriterar annat än läsning på fritiden.

– Jag brukar sporta mycket på min fritid, säger han.

– Samma här, säger Gustaf Westerholm.

Trots att eleverna läser mera i skolan än hemma läser de ändå regelbundet böcker. Pojkarna berättar att de läser ungefär två böcker per månad, flickorna läser tre.

Vilken genre som intresserar varierar ändå bland eleverna. Gustaf Westerholm berättar att han läser oftast böcker ur kategorin fantasy.

– Mina favoritböcker är serien om Harry Potter.

– Min favoritbok är Kapten Kalsong, säger Alf Vikström och skrattar.

Flickorna kommer inte på någon särskild bok som de tycker bäst om. Ida Ollikainen berättar ändå att hon senast läste en bok om kaniner.

– Ibland läser jag också deckare, säger hon.

– Jag läste senast en av Till alla mina fans-böckerna, säger Linn Sjöström.

Till alla mina fans är en amerikansk bokserie skriven i dagboksform.

– Jag brukar oftast läsa skräckböcker, säger hon.

Alf Vikström säger att han läste senast fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovics självbiografi.

– Det är lätt att läsa böcker om idrott då jag själv tycker om det.

Tycker ni läsning är viktigt?

– Ja, bland annat när man ska hålla föredrag inför klassen är det bra att kunna läsa ordentligt, säger Alf Vikström.

Ida Ollikainen tycker att det finns flera positiva aspekter med läsning. 

– Samtidigt som man blir bättre på att läsa lär man sig något nytt, säger hon.

Förutom idrott finns det många andra aktiviteter som konkurrerar med läsningen om elevernas tid. Bland annat är tv- och datorspel populära, säger ele­verna vid Kyrkfjärdens skola.

– Det finns många olika spel att välja mellan. Det gör det lätt att hitta något som man själv gillar, säger Ida Ollikainen.

– I tv-spelen får man skapa själv sin egen värld, det kan man inte göra i böckerna, säger Alf Vikström.

Klassläraren Lisa Nylund och Eva Wickholm-Ekman konstaterar att vid Kyrkfjärdens skola finns ett stort intresse för läsning bland eleverna.

– Både bland flickorna och pojkarna har vi ivriga läsare, säger Lisa Nylund.

– Eleverna har ändå olika utgångslägen när det gäller läsning. Det är viktigt att de läser böcker som är skrivna på deras egen nivå, säger Eva Wickholm-Ekman.

Lisa Nylund tillägger att ha goda läskunskaper är något som man behöver hela livet.

– Ordförråd och förståelse för text behöver man till exempel redan vid sommarjobb.

Eva Wickholm-Ekman säger å sin sida att eleverna måste ständigt upprätthålla sina läskunskaper.

– Förr i tiden fortsatte eleverna att läsa böcker i samma takt efter att de hade knäckt den så kallade läskoden. I dag då spelen konkurrerar om elevernas tid så finns det en risk för att deras läskunskaper försvagas och inte når samma nivå som tidigare generationers.

Text: John Illman, foto: John Illman, Lisa Nylund

Tidningen Hem och Skola 1/2022