Tillbaka

Coronan gav nya former för föräldraträffar

Camilla Forsberg är en av tio personer som belönats med utmärkelsen Du är guld värd, bland annat för insatserna med att ordna pandemianpassade föräldraträffar.

För Camilla Forsberg kretsar det mesta kring skola och lärande. Till vardags arbetar hon som fortbildningschef på Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och på fritiden är hon ordförande i Hem och Skola-föreningen vid Norra Korsholms skola. Hon har två barn som går i årskurserna sex och nio.

Föreningsordförande Camilla Forsberg

Vilken betydelse har det för sammanhållningen i en klass att föräldrarna känner varandra?

– Det är oerhört viktigt att föräldrarna bygger upp en tillit inom gruppen och att det finns en öppen dialog mellan skola och föräldrar. När det finns ett etablerat föräldranätverk är det lätt att reda ut eventuella konflikter eller andra utmaningar. Det är inte lika lätt att ringa någon man inte känner från tidigare.

Hur har pandemins begränsningar påverkat de traditionella evenemangen, som julfester och föräldramöten?

– När jag tog över som ordförande hösten 2020 hade det mesta satts på undantag i ett halvår. Det fanns en anda av nytänkande i vår styrelse och tillsammans försökte vi hitta nya former för att göra det möjligt för föräldrar att träffa varandra. Vi bjöd in dem till ett kvälls­evenemang, där programmet bland annat innehöll en vandringsbana med frågor och vid målgången på skolgården bjöds på lite dryck och tilltugg. Vi fångade upp ett tema som eleverna jobbat med i skolan, nämligen hälsa och välbefinnande. Evenemanget pågick 17.30–19 och alla fick komma när det passade dem. Uppslutningen var mycket stor och bland föräldrarna uppskattades det att tiden var flexibel. Vi har sedan dess ordnat liknande föräldraträffar vår och höst, med lite varierande program. För klassföräldrar har vi oftast haft digitala möten, vilket underlättar för dem som har en hektisk vardag.

Har pandemin fört med sig något positivt i Hem och Skolas arbete?

– Ja, begränsningarna har satt fart på kreativiteten och det har varit bra att vi kunnat bryta vissa traditionella evenemang och skapa nya. Många har också upptäckt möjligheterna med digitaliseringen, som erbjuder utmärkta komplement till traditionella kontakter.

Du har också varit med om att dra i gång Vi läser tillsammans-projektet. Vad är det?

– Det är en bokcirkel där barn och föräldrar deltar tillsammans och läser högt ur en gemensam bok. Vi har medvetet valt böcker som inte är så kända, men som ger nya upplevelser. Nya boktitlar väljs för höst och vår. Läsecirkeln innefattar träffar med högläsning. Läsning är alltid viktigt och vi vill stödja det så gott vi kan.

Hur mycket schemalagda fritidsintressen ska skolbarn ha?

– Det är en fråga som man måste avgöra i varje familj och man ska vara uppmärksam på tecken som tyder på att det blir för mycket. Min egen erfarenhet som lärare säger ändå att barn som håller på med någon hobby i allmänhet lär sig att bli strukturerade och mår bra av sin fritidssysselsättning.

Text: Johan Svenlin, foto: Åbo Akademi

Tidningen Hem och Skola 1/2022