Tillbaka

Målet: att ha roligt

Juniorfotboll ska handla om rolig lek och gemenskap. Det säger Lina Lehtovaara, domare och klass­lärare, som tillbringat en stor del av sitt liv på fotbollsplanen. Hon vet att hårda ord från skällande föräldrar sällan ger utdelning.

Lina Lehtovaara behöver inte fundera länge på frågan vad hon önskar av föräldrarna som står bredvid fotbollsplanen: positivitet. Det finns inget bra att hämta i hårda ord, svordomar och skäll då barnen spelar.

– Vad det än gäller behöver vi vuxna försöka fundera över vad vi häver ur oss och försöka fokusera på det positiva. Står vuxna och skriker åt domaren eller skäller på spelande barn tycker också barnen sannolikt också att det är okej att bete sig så. Jag vill understryka den roll vi vuxna har som förebilder i alla sammanhang. Uppmuntra hellre än att skälla, det ger bättre resultat, säger Lina Lehtovaara.

Hon är själv uppvuxen på fotbollsplanen, först som spelare, sedan som domare. Just nu har hon paus i sitt arbete som klasslärare i Pargas och arbetar som resurslärare inför sin satsning på att nå damernas fotbolls-VM 2023 i Australien och Nya Zeeland.

Lina Lehtovaara, en av vårt lands mest framgångsrika internationella fotbollsdomare.

Under sin karriär har hon hunnit se en hel del olika typer av engagemang från föräldrar, och även om det är länge sedan hon själv dömt juniormatcher har hon minnen av föräldrar som bemött sina barn klumpigt när de misslyckats.

– Att se hur fel vissa föräldrar väljer att reagera då barnet inte presterar som de vill gör mig uppriktigt ledsen. Det är alldeles fruktansvärt för barnet att möta ett nedvärderande beteende, och jag skulle vilja påstå att vi får se följderna också i klassrummet. Barn som helt enkelt har jättedåligt självförtroende och mår dåligt, säger Lina Lehtovaara.

Behöver uppmärksamhet

Att barn inte får tillräckligt med uppmärksamhet hemma reflekteras ofta i deras beteende i skolan där de i stället söker bekräftelse hos skolans vuxna. Lina Lehtovaara poängterar hur viktigt det är att för barn att känna att föräldrarna tar sig tid för dem, inte bara genom hobbyer utan också genom vardagliga saker som att familjen äter tillsammans eller gör saker tillsammans under veckosluten.

– Man kan nästan tala om två ytterligheter: sådana föräldrar som inte engagerar sig alls och sådana som engagerar sig för mycket. Jag tycker att det är a och o att föräldrar ger sina barn förutsättningar att testa olika hobbyer på fritiden, men samtidigt är det föräldrarna som känner sina barn bäst och som måste sätta gränserna. Att hitta balansen är inte alltid lätt: läxorna ska göras, tidtabeller synkas och ibland kanske man behöver skippa en träning för att läsa inför morgondagens prov. Här är det föräldrarna som måste se till att barnet orkar. Som lärare ser man ibland hur skolarbetet lider då barnet har för många hobbyer, säger Lehtovaara.

Vilket är ditt råd till föräldrar som vill backa upp en hobby?

– Alla barn behöver få veta att de är bra som de är och att deras prestationer duger. Har man för stora förväntningar och pressar barnet för tidigt är det lätt att glädjen försvinner. Det viktiga är att vara stödjande, uppmuntra och visa att man tycker att barnets hobby är viktig. 

Text: Catrin Sandvik, foto: Lina Enlund

Tidningen Hem och Skola 4/2021

FAKTA

  • Folkhälsan har gett ut en guide till föräldrar och vårdnadshavare till barn som sysslar med idrott eller som funderat på att börja. Guiden Idrottsförälder – vad är det? kan laddas ner på www.folkhalsan.fi.