Tillbaka

”Wilma hjälper oss att ha koll”

För kuratorn Anna Backlund i Jakobstad är Wilma ett viktigt arbetsredskap. Här kan hon till exempel hålla koll på frånvaro och smidigt få kontakt med föräldrarna.

Varje morgon loggar Anna Backlund in i skolappen Wilma. Föräldrar med barn i lågstadieåldern skriver ofta av sig på kvällen när vardagsruljansen lugnat ner sig.
– Det här gör att vi snabbt får kontakt. Föräldern kanske oroar sig för något och ber mig ringa upp, och jag kan ta tag i det genast på morgonen.

Anna Backlund

Anna Backlund gillar Wilma som arbetsredskap. Här kan hon till exempel se om en elev har upprepade frånvaroanteckningar.
– Det kan till exempel vara så att eleven alltid är borta på torsdagar, eller första lektionen på fredagar. Om vi ser ett mönster kan vi tillsammans med eleven, vårdnadshavarna och övrig skolpersonal kolla upp vad frånvaron kan bero på. Det kan till exempel handla om att man har gymnastik på torsdagar eller ett svårt läsämne på fredag morgon. Frånvaron kan också bero på utmaningar i hemmet, till exempel att ett skilsmässobarn ofta kommer för sent till skolan varannan vecka för att det strular med skjutsarna.

Positiv feedback viktig
Medan Anna Backlund, som jobbar med årskurserna 1–6, kommunicerar enbart med föräldrarna har hennes kollega Camilla Lasén på årskurserna 7–9 kontakt också med eleverna via Wilma. Här har ele­verna en egen inloggning och kan se alla anteckningar.
– Eleverna hos oss använder Wima framför allt för att hålla koll på klassrum, läxor och prov, men de ser också alla anteckningar. En del påverkas förstås, både positivt och negativt, men överlag tycker jag att Wilma fungerar bra. Man märker till exempel hur gott en positiv anteckning gör, speciellt för elever med olika utmaningar i skolvardagen kan ett bravo på Wilma betyda mycket.

Camilla Lasén

Att eleverna ser vilka alla prov som är insatta den kommande månaden kan orsaka stress hos eleverna, vet Camilla Lasén. Vissa elever gillar det och kan planera, medan det för and­ra kan kännas övermäktigt.
– Visst har jag också märkt att det inte alltid är så roligt när det plingar till i telefonen. Både elever och föräldrar kan bli stressade, speciellt om man av någon anledning är inne i en period med mycket anmärkningar.

Både Anna Backlund och Camilla Lasén anser ändå att både positiva och negativa anteckningar har sin plats i Wilma, men att man samtidigt behöver se till att det inte går inflation i anteckningarna. Om verktyget används på rätt sätt det finns ingen orsak varken för föräldrar eller elever att vara rädda för Wilma. Och precis som personalen i Smedsby-Böle skola är både Anna Backlund och Camilla Lasén måna om att alltid ta svåra eller känsliga samtal öga mot öga.
– Wilma fungerar bra som informationskanal, men när det handlar om att diskutera med vårdnadshavare får jag ut mycket mera av ett riktigt samtal. Nyanser, kroppsspråk och känslor går ofta förlorade i skriftlig kommunikation, säger Anna Backlund.

Text: Sonja Finholm