Tillbaka

Pargasföräldrar aktiva när nytt skolcentrum planeras

I Pargas står man inför en stor omställning när en del av de gamla skolbyggnaderna i centrum snart rivs och ett nytt skolcentrum byggs. Det ska inrymma fem skolor: svensk- och finskspråkiga högstadier och gymnasier samt yrkesskolan Axxell.

Jörgen Hermansson, som lotsar högstadiet Sarlinska skolans och Pargas svenska gymnasiums gemensamma föräldraförening, säger att föreningen var aktiv redan i planeringsskedet. Bland annat riktade föräldraföreningen ett brev till beslutsfattarna, där man poängterade vikten av att hålla högstadiet och gymnasiet i samma byggnadskomplex även i framtiden.
– I brevet förde vi fram de åsikter som framkom i en elevenkät och även lärarnas åsikter, bland annat att det är viktigt att den goda synergin mellan svenskspråkiga högstadiet och gymnasiet fortsätter genom att skolorna ligger i anslutning till varann.
Föreningen ska också att ordna ett webbinarium för föräldrarna om det nya skolcentret.

– Jag ser det nya skolcentret som en intressant process också vad gäller tvåspråkigheten och samarbetet över språkgränserna.

Tidn Hem o Skola 4_20
Föräldrarnas engagemang behövs också i högstadiet och gymnasiet, menar Jörgen Hermansson. Bakom honom i ljust tegel skymtar högstadiet Sarlinska skolan, som snart ska rivas för att ge plats åt ett nytt skolcentrum som inhyser sammanlagt fem skolor.

Varför behövs en föräldraförening också i högstadiet och gymnasiet?
– Jag tror skolan och lärarna behöver det bollplank föräldrarna utgör också i högstadiet och gymnasiet. Dessutom kan föräldraföreningen erbjuda små extra resurser till exempel åt elevkårsverksamheten.

Vad mer har ni satsat på i er förening?
– Vi verkar i gränslandet där skolornas läroplan och resurser tar slut, för att erbjuda det lilla extra. Som exempel understöder vi utfärder och digitala licenser till det elektroniska biblio-teket Ebban. Vi har också länge haft en matklubb, som tar paus nu på grund av coronan. Trots att det finns mycket fritidsverksamhet i Pargas har matklubben erbjudit något till en viss grupp elever som inte haft något annat. Vi skulle gärna se fler fritidsaktiviteter direkt anslutna till skoldagen, som en utveckling och ett komplement till aktiviteterna utanför skolan.
Hermansson framhåller att föreningen är en ”traditionell” föräldraförening, som inte satsat på stora egna projekt.
– Dialogen med skolan och lärarrepresentanterna är vår viktigaste uppgift.

Hur väljer ni vad ni ska satsa på?
– Dels handlar det om tradition, till exempel när det gäller stipendier eller matklubben. Dels handlar det om att förnya sig, utgående från idéer, behov och önskemål och resurser.
Ett exempel på ny verksamhet är en föräldrasamarbetsgrupp tillsammans med Pargas stad och Folkhälsan, genom vilken man ordnar föreläsningar på olika teman. Med gemensamma resurser blir utbudet större och man når flera föräldrar.
– Här har vi kunnat utnyttja tillgången till Hem och Skolas föreläsarnätverk.

Hur engagerar ni föräldrarna i verksamheten?
– Vi ordnar inga stora evenemang, jag tror den tiden kanske är förbi. Själv tror jag på webbinarier och annan verksamhet med deltagande på distans, det kommer att leva kvar också efter coronatiden.

Varför är du själv med?
– Jag har alltid varit samhälleligt engagerad och föreningsaktiv. När min son började högstadiet för ett år sedan hoppade jag rakt in i föräldraföreningen som ordförande.

Text och foto: Anna Kujala

Tidningen Hem och Skola 4/2020