Förälder

Som förälder kan du på olika sätt vara aktiv i ditt barns lärande. Föräldrars positiva förväntningar och engagemang korrelerar starkt med hur ett barn lär sig och trivs på dagis och i skolan. Hur du själv klarade dig  är inte avgörande, det är din inställning just nu som har betydelse.

Vi på Hem och Skola vill stödja och uppmuntra både enskilda föräldrar och föräldraföreningar till att aktivt ta del i barnens vardag, dagistid och skolgång. Som enskild förälder handlar det om att visa ett positivt intresse för barnets vardag, att ställa frågor, diskutera och fram för allt att ge sig tid att vara tillsammans med sitt barn och ge barnet den uppmärksamhet hen behöver.

Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv
Astrid Lindgren