Föräldrar

Som förälder kan du på olika sätt vara aktiv i ditt barns lärande. Föräldrars positiva förväntningar och engagemang påverkar hur ditt barn lär sig och trivs på daghemmet och i skolan. Hur du själv klarade dig  är inte avgörande, det är din inställning just nu som har betydelse.

Vi vill stödja och uppmuntra både enskilda föräldrar och föräldraföreningar till att aktivt ta del i barnens vardag, dagistid och skolgång. Som förälder handlar det om att visa intresse för ditt barns vardag, att ställa frågor, diskutera och att ge dig tid att vara tillsammans med ditt barn och ge det uppmärksamhet.

Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv
Astrid Lindgren