Tillbaka

”Bra tips om att börja dagis”

Liam Knip, ett år och fyra månader gammal, började på dagis i augusti. Allt har gått bra, men hans föräldrar hade gärna läst Hem och Skolas nya broschyr före dagisstarten.

Hela familjen sitter runt köksbordet i hemmet i Köklax, Esbo. Till familjen hör, förutom Liam, mamma Tina Rehnström och pappa Marcus Knip. Framför dem ligger Hem och Skolas nya guide, som riktar sig precis till dem, det vill säga föräldrar vars barn börjar på dagis.
– Det var superbra material! Jag skulle gärna ha tagit del av det innan Liam började, säger Tina Rehnström.
Guiden hittade sin väg till familjen först i samband med att den här intervjun skulle göras, och de hade gärna haft tillgång till den tidigare.
– Alla frågor vi funderade på finns ju där, och där finns flera saker som vi inte egentligen hade tänkt på, säger Marcus Knip.

Det var bara instinkt, men det är bra att veta att det finns teorier bakom det där, en rekommendation.


Hur man lämnar på dagis
En av de sakerna är hur man lämnar sitt barn på dagis. Hos familjen Knip-Rehnström har man organiserat det så att pappa Marcus för Liam på morgonen, och mamma Tina hämtar på eftermiddagen.
– Om han skriker och är ledsen, borde man vara där en kvart och trösta honom, eller ska man bara göra det väldigt snabbt och lita på att det går om? I guiden står det väldigt klart och tydligt att man inte ska dra ut på det, säger Marcus.
Han syftar på ett stycke i guiden med rubriken ”Separation kan väcka ångest”, där det bland annat sägs att det är svårt för barnet att söka tröst hos en annan vuxen om du själv är på plats. Därför är det bra att inte dra ut på separationen på morgonen.
– Jag hann ju agera precis på det viset, men det var inte en medveten handling av mig. Det var bara instinkt, men det är bra att veta att det finns teorier bakom det där, en rekommendation.

Liam är Markus Knips och Tina Rehnströms första barn.


Kompisarnas namn
En annan detalj som Marcus och Tina inte hade tänkt på är hur man ska agera inför barnets vänner på dagis, hur man uppmuntrar till kamratskap. Guiden rekommenderar bland annat att man lär sig namnen på barnets kompisar och hälsar på dem med namn om morgnarna.
Dagisstarten har ändå gått rätt bra, för även om de inte fick tag i Hem och Skolas material i förväg så har Tina frågat runt bland vänner med barn och läst diverse artiklar för att förbereda sig. Hon frågade speciellt mycket om den så kallade mjuklandningen på dagis, hur den egentligen går till. Just när Marcus och Tina undrade om de själva borde höra av sig till dagiset kom ett e-postmeddelande, där de blev inbjudna på besök.
– Jag är sådan att jag vill veta mycket på förhand, men jag förstod när jag kom dit att det går på Liams villkor. Att de gör upp ett program för honom på basis av hur det går då han börjar dagis, säger Tina.
Tre veckor innan Liam skulle börja var alla tre på plats för att bekanta sig.
– Efter det, hela följande vecka, var jag och Liam där på förmiddagarna och lekte på gården. Han hade inte ännu börjat officiellt, men från dagisets sida tyckte de det var en bra idé att alltid då och då komma dit. Det var trevligt att vara där, säger Tina.


Hemma med sjukt barn
Snart upplevde de ändå en av avigsidorna med att det finns många barn på en och samma plats – sjukdomar.
– Två dagar hade vi hunnit vara på mjuklandningen och så blev Liam sjuk. Sedan dess har det inte varit något, förutom just nu då han är lite förkyld, säger Tina.
– Vi trodde det skulle vara värre för alla har ju varnat, att nu släpar han hem alla sjukdomar till oss, att vi också ska få dem, men det har inte hänt än så länge, säger Marcus.
Hem och Skolas guide påminner om att föräldrar har rätt att stanna hemma och vårda ett sjukt barn, och att det är viktigt att iaktta daghemmets rekommendationer om frånvarodagar, så att man inte hamnar i en ond spiral av sjukdom.

Hur tycker ni att kommunikationen fungerar mellan hem och dagis?
– Jag tycker det fungerar bra. Det kommer ett veckomejl, där de berättar vad de har gjort under den gångna veckan och vad som planeras för nästa, vad barnen ska ha med sig och viktiga evenemang som är på kommande, säger Marcus.
– Då jag hämtar honom på eftermiddagen får jag också en liten rapport om hur dagen har varit. Det är ju det konstiga, då Liam inte ännu kan tala, att man inte alls vet vad som händer. Det är viktigt att man får höra vad de har gjort under dagen, vad han har ätit och om han har varit på bra humör, säger Tina.


Läsa högt för barnet
Att läsa högt för barnet är något som också uppmanas i guiden, och det har Marcus och Tina gjort redan en längre tid med Liam.
– Det är lite varierande hur han lyssnar. Vissa böcker är han väldigt fascinerad av, men om man läser sagor och sådant så förstår han nog inte riktigt. Det är svårt att säga, det beror så mycket på hans humör, säger Marcus.
– Just innan dagisstarten köpte vi en bok om dagis, och den läste vi hela sommaren. Det underlättade ganska mycket, för då kände han till hur den vardagen fungerar. Man går till dagis, så är det någon som tar emot, där är kompisarna, sedan går man ut och leker i sandlådan, och så vidare, säger Tina.
Också på daghemmet läser man högt, men vad som läses har de inte hört så mycket om. En sak känner de ändå till, och det är Babblarna, ett språkpedagogiskt material skapat i Sverige som finns både som böcker och filmer på Youtube. När Liam hör föräldrarna nämna Babblarna vid matbordet lyser han upp, och låter höra:
– Baabbaa!
Det är tydligen en hit.
Fotnot: Broschyren ”Dagis börjar – Välkommen!” hittar du i pdf-format under fliken ”Material” på webbplatsen hemochskola.fi. Där hittar du även ett formulär där det går att beställa tryckt material till din Hem och Skola-förening.

Christian Bertell, text och foto
Tidningen Hem och Skola 4/2019