Avgifter i skolan

Brist på resurser är ett ofta upplevt problem inom skolan. Ibland får föräldrarna frågan om de kan bidra ekonomiskt till skolans verksamhet såsom utflykter, resor och idrottsdagar.

Utbildningsstyrelsen uppdaterade sina anvisningar om avgiftsfria skolutflykter och lägerskolor. Det som finns i skolans arbetsplan och ingår i skolans verksamhet får inte vara avgiftsbelagt för enskilda elever eller för elevens föräldrar.

Föräldraföreningens roll

Varje föräldraförening behöver fundera på föreningens syfte. Föreningen ska inte samlar in pengar för sådan verksamhet som ingår i läroplanen. Föräldraföreningarnas primära syfte är att jobba för elevernas välbefinnande och för samverkan mellan elever, lärare och föräldrar.

Det här är okej

Alla insamlingar, både i klassen och i föreningen, ska vara frivilliga för eleverna och deras föräldrar. Det är viktigt att pengarna fördelas jämnt mellan alla elever. Det här gäller också om vissa föräldrar inte har deltagit i insamlingen. Pengarna får inte öronmärkas för en viss elev.

En föräldraförening kan välja att ge ett ekonomiskt bidrag till en lägerskola, en utfärd eller annan aktivitet. Föreningens styrelse avgör vilken verksamhet den vill stödja.

Det här är inte okej

Föräldraföreningarna ska inte kompensera kommunens bristfälliga finansiering av skolans verksamhet. Föräldraföreningarna behöver därför bestämma till vilken verksamhet de vill bidra ekonomiskt.

Följande verksamhet ska kommunen stå för, inte föräldraföreningarna:

  • Skolmaterial, böcker, pysselmaterial
  • Elektronik och programlicenser
  • Musikinstrument och noter
  • Gymnastikundervisning, simundervisning och idrottsredskap
  • Material för specialundervisning, skärmar, hörselskydd
  • Personalkostnader
  • Fastigheter såsom omklädningsrum för skridskoåkning