Tillbaka

Uppsving för svenska skolan i Björneborg

Ett nytt kulturcentrum med nordisk prägel ska stärka intresset för den svenskspråkiga skolan i Björneborg. Om alla bitar faller på plats kommer det nya campuset för kultur och utbildning att öppna inför höstterminen 2023.

Erik Rosenlew har inte bott i Björneborg sedan 1980-talet, men ingen kan tvivla på att han brinner för den svenska skolan i sin gamla hemstad. Han blev student från Björneborgs svenska samskola (BSS) och flyttade sedan till Åbo för att studera. Därefter har han bott i huvudstadsregionen. I många år har han arbetat för skolans bästa, nu som styrelseordförande i Svenska Kulturfonden i Björneborg (SKiB). Nu ser han flera positiva tecken på att svenskan är på frammarsch i staden.

– Den finska dominansen har varit stark i Björneborg under en lång tid, men staden har också en tydlig svenskspråkig historia. Nu finns det en positiv inställning till det svenska språket bland den finska majoriteten och många av dem sätter gärna sina barn i svenskspråkig skola. 

Hur skulle du beskriva läget med den svenskspråkiga undervisningen i Björneborg?

– Vi har en ganska bra situation nu, både vad gäller undervisningen och elevantalet. Industrin är stark i området och det finns ett behov av språkkunskaper. Många inser att svenska är en bra språngbräda att lära sig flera språk.

Vilka svenska rum finns det i Björneborg, förutom dagis och skola i Björneborgs centrum?

– Svenska Klubben har en fungerande verksamhet och det finns också en aktiv svenskspråkig pensionärsförening. Dessutom äger SKiB ett antal hyresbostäder, både i Björneborg och Raumo, där det finns en samhörighet mellan svenskspråkiga hyresgäster.

Vilka är de största utmaningarna för den svenska skolan i Björneborg?

– Många av eleverna kommer dagligen i kontakt med svenskan endast i skolan. Det kräver naturligtvis en annorlunda pedagogik och inom administrationen krävs det att lärare rekryteras med god framförhållning. Samtidigt kan vi erbjuda en yrkesmässigt intressant pedagogisk miljö för lärare.

BSS är en privatskola. Vilken roll har SKiB?

– Stiftelsen står för en tredjedel av undervisningskostnaderna och statsandelarna täcker två tredjedelar. BSS har cirka 30 procent högre utgifter jämfört med andra skolor, men jag kan inte tänka mig något ändamål som skulle kännas mer ändamålsenligt för stiftelsen att stöda.

Hur ser den svenska skolundervisningen i Björneborg ut om tio år?

– Vi har ägnat mycket tid åt att speja in i framtiden och den är ljus. Vi är trygga i att det finns ett bra elevunderlag. Häromdagen i januari utsåg vi vinnaren i arkitekttävlingen för det nya kulturcentret. För en tid sedan hade vi möjlighet att köpa granntomten och nu kommer vi att bygga ut ett campus för undervisning och kultur. Enligt den optimistiska tidtabellen kommer skolan, med bland annat ett nordiskt bibliotek, att flytta in 2023 i de nya utrymmena. Där kommer vi att stärka kulturbiten och bli det självklara nordiska centret i Björneborg.

Text: Johan Svenlin

Foto: Karl Vilhjámsson

Tidningen Hem och Skola 1/2021