Om oss

Förbundet Hem och Skola är en centralorganisation för föräldraföreningar vid daghem och skolor i Svenskfinland. Vi jobbar för att barnen ska må bra och för att föräldrarna ska vara delaktiga i sina barns lärande och skolgång.


Förbundet Hem och Skola arbetar på nationell nivå för:
• En positiv dialog mellan hemmet och daghemmet och skolan.
• En bra kontakt mellan föräldrarna.
• Ett positivt förhållningssätt till daghemmet och skolan.


Vad gör förbundet?


• Stödjer våra över 280 medlemsföreningar.
• Ger ut tidningen Hem och Skola med en upplaga på 40 000 ex fyra gånger per år.
• Bevakar frågor som berör familjer och barn i daghem och skolor.
• Erbjuder våra medlemsföreningar föreläsningar och workshoppar med aktuella teman.
• Producerar material med olika teman.
• Utbildar lärarstuderande och fortbildar pedagoger inom temat föräldrasamverkan.