Om oss

Förbundet Hem och Skola är en centralorganisation för föräldraföreningar vid daghem och skolor i Svenskfinland. Vi jobbar för att barnen skall må bra och för att föräldrarna skall göras delaktiga i sina barns lärande och skolgång.


Förbundet Hem och Skola arbetar på nationell nivå för :
• En positiv dialog mellan hemmet och daghemmet/skolan
• En bra kontakt mellan föräldrarna
• Ett positivt förhållningssätt till daghemmet/skolan


Vad gör förbundet?


• Stödjer våra över 280 medlemsföreningar (Hem och Skola-föreningar, föräldraföreningar)
• Ger ut tidningen Hem och Skola med en upplaga på 40 000 ex fyra gånger per år.
• Bevakar frågor som berör familjer och barn i anslutning till daghem och skola.
• Erbjuder våra medlemsföreningar bland annat föreläsningar och workshops kring aktuella teman.
• Producerar temamaterial
• Utbildar lärarstuderande och fortbildar pedagoger inom temat föräldrasamverkan