Om oss

Förbundet Hem och Skola i Finland är ett forum för samarbete mellan föräldrarna och dagiset eller skolan. I en föräldraförening eller en Hem och Skola-förening arbetar man tillsammans för barnen på lokalnivå. Hem och Skola är en centralorganisation för föreningar för föräldrasamverkan i Svenskfinland, med över 280 medlemsföreningar som verkar både på dagis och i skolor.

Hem och Skola arbetar för att dagis- och skolbarnen ska må bra och för att föräldrarna aktivt ska kunna ta del av skolans och daghemmets vardag. Målet är skolor och daghem som är öppna mot samhället och där föräldrarnas röst hörs.


Vad gör förbundet?

Förbundets huvudsakliga uppgift är att föra ut nya idéer och att inspirera föreningarna. Det görs bland annat genom ett nätverk av föreläsare som deltar i föräldrakvällar kring olika teman. Dessutom producerar förbundet material som stöd för föräldrarna så att de i sin tur ska kunna stödja sina barn.

Ett annat viktigt uppdrag är att utbilda och fortbilda lärare om en god samverkan mellan föräldrar och personal.