Fortbildning för personal

Familjevänlig skola: en online-fortbildning

Välkommen på en gratis online-fortbildning som fokuserar på att stärka samarbetet mellan hemmet och skolan. Under fortbildningen kommer vi att diskutera hur vi kan göra skolmiljön ännu mera familjevänlig. Fortbildningen innehåller fyra online-träffar.


Fortbildningens syfte

  • Främja en öppen och positiv dialog mellan lärare och föräldrar.
  • Dela framgångsrika metoder för att engagera föräldrar i barnens skolgång.
  • Skapa en medvetenhet om betydelsen av ett starkt samarbete mellan hemmet och skolan.

Fortbildningen består av föreläsningar och diskussion i smågrupper.


Tidpunkt: 
12.3-26.4.2024
Fyra träffar varannan tisdag, kl.15-16.30

Träff 1 (12.3): Öppen och välkomnande verksamhetskultur
Träff 2 (26.3): Kommunikation
Träff 3 (9.4): Delaktighet och inkluderande verksamhet
Träff 4 (23.4): Goda relationer och gemenskap

Det är önskvärt att man deltar i alla träffar eftersom delarna bildar en helhet.

Välkommen med!Vi erbjuder fortbildning för personal på skolor kring temat familjevänlig skola.

Exempel på teman som tas upp under föreläsningar/workshops:

  • Föräldrars betydelse för barnens skolgång
  • God kommunikation för goda relationer mellan hem och skola/daghem
  • Att göra föräldrar delaktiga
  • Interaktiva föräldramöten
  • Hur ordna samtal om värderingar
  • Samtal om lärande
  • Föräldrabarometern

Kontakta oss för att höra mera


Micaela Romantschuk, verksamhetsledare

Kontakta: micaela@hemochskola.fi, 050-3362016