Fortbildning för personal

Vi erbjuder fortbildning för personal på skolor kring temat familjevänlig skola.

Exempel på teman som tas upp under föreläsningar/workshops:

  • Föräldrars betydelse för barnens skolgång
  • God kommunikation för goda relationer mellan hem och skola/daghem
  • Att göra föräldrar delaktiga
  • Interaktiva föräldramöten
  • Hur ordna värdegrundssamtal – samtal om värderingar
  • Samtal om lärande
  • Föräldrabarometern
  • Föräldraföreningsverksamhet och Förbundet Hem och Skola

En föreläsning brukar variera mellan 90 minuter och 3 timmar, men det går bra att skräddarsy ett paket enligt behov.

Kontakta oss för att höra mera

Katarina Perander, sakkunnig på Hem och Skola
Micaela Romantschuk, verksamhetsledare på Hem och Skola
Kontakta: micaela@hemochskola.fi, 050-3362016