Tillbaka

"Tala också om positiva relationer"


Hem och Skolas nya föreläsare Liselott Lindén håller workshoppar om sex och kommunikation. Som föräldrar behöver vi bli bättre på att tala om den sociala biten av sex med våra unga, säger hon.

Liselott Lindén

Fair Sex kallas konceptet som Liselott Lindén, informatör och utbildare på Luckan föreläser om. Hon har under flera år föreläst om Fair Sex för ungdomar på andra stadiet, och samma tema erbjuds nu också till föräldrar.
Jag tycker att det är ett ämne som passar för människor i vilken ålder som helst. Vi diskuterar sex från ett lite annat perspektiv än många kanske är vana med. Vi vill väcka tankar och stödja och uppmuntra föräldrar att föra samma diskussioner med sina ungdomar, säger Lindén.
Fair Sex är utvecklat vid Ålands fredsinstitut med målsättningen att förebygga sexualiserat våld och främja positiva relationer bland unga.
Jag brukar definiera Fair Sex som att alla inblandade har sagt ja, att det känns bra både fysiskt och psykiskt, och att det är säkert. Det handlar mycket om den sociala biten av sex, om kommunikation och ömsesidighet, säger Lindén.
Lindén vill särskilt betona de positiva upplevelserna.

I sexualundervisningen blir det väldigt ofta fokus på nej, att man alltid har rätt att säga nej. Det handlar om att förebygga smitta eller graviditet, sexuellt våld och negativa relationer. Det är viktiga saker förstås, men Fair Sex vill också främja positiva relationer.


I sexualundervisningen blir det väldigt ofta fokus på nej, att man alltid har rätt att säga nej. Det handlar om att förebygga smitta eller graviditet, sexuellt våld och negativa relationer. Det är viktiga saker förstås, men Fair Sex vill också främja positiva relationer.
I stället för att förutsätta att vår partner säger nej om någonting känns fel, borde vi i stället lyssna efter ett ja, och gå vidare först då. Att lyssna och ta reda på vad ens partner känner och vill, och inte nöja sig med att veta vad de inte vill, förklarar Lindén.
Det är en jättestor skillnad.
Ett annat problem är att det ofta pratas väldigt svartvitt om sex. I kärleksscener på film faller man i varandras armar och vet precis vad man själv vill och vad ens partner vill. I verkligheten är det sällan så, säger Lindén.
Ibland vill man någonting, ibland inte, ibland vet man inte riktigt, och ibland ändrar man sig på vägen. Det är viktigt att komma ihåg att sex kan se ut på väldigt många olika sätt, och att hela tiden vara lyhörd för sina egna känslor, och fär sin partners känslor. Det är någonting som är jätteviktigt att lära sig att kommunicera.
Lindén säger att hennes erfarenhet är att det här är någonting som många ungdomar pratar väldigt lite om med sina föräldrar.
Jag tror ju att många ganska många vuxna är besvikna på den sexualundervisning de själva fick i skolan. När de sedan själva är föräldrar och ska prata om de här sakerna med sina barn känner många att de kanske saknar de rätta verktygen. Jag hoppas att jag kan fungera som en medlare mellan ungdomar och föräldrar och kanske avdramatisera de här samtalen lite grann.

Pamela Friström, text
Tidningen Hem och Skola 2/2019