Tillbaka

Äntligen fest igen!

Lahtis svenska skola har, precis som alla andra, tvingats tänka om då det gäller fysiska evenemang i och kring skolan. För en språkö är det speciellt viktigt att de svenskspråkiga får träffa andra, därför är glädjen stor när man återigen får ställa till fest.

En dryg timme norrut från Helsingfors ligger Lahtis, en språkö där det finns svenskt dagis och skola, och sedan ett år tillbaka också kulturverksamheten Luckan i det som kallas Svenska gården. I Lahtis svenska skola går cirka 140 elever från förskolan till nian. Förskolan, dagiset och lågklasserna finns i Svenska gården, de svenska högklasserna finns i en av stadens finska skolor.

Luckan-verksamheten i Lahtis inleddes förra hösten med Peter Sundholm som verksamhetsledare. Han är också timlärare i skolan och den som håller i trådarna för årets Svenska veckan-evenemang, som kommer att gå av stapeln ett par veckor efter att tidningen Hem och Skolas reporter och fotograf är på besök. Planeringen är alltså i full gång, också om ett moment av osäkerhet ligger som ett moln över evenemanget.

Det har varit jättesvårt att planera framåt , om vi ordnar det här, kommer någon att komma, säger Peter Sundholm, verksamhetsledare för Luckan.

– Förra året inföll Svenska veckan i en sådan skarv att det inte var förbjudet att ordna utomhusevenemang, och då försökte vi hitta lösningar för hur vi kunde fira den ute, säger Peter Sundholm.

Långsam återgång

Svenska veckan är ett evenemang som koordineras av Folktinget och som firas på flera orter i Svenskfinland i början av november i samband med Svenska dagen. I Lahtis svenska skola tar man med sig erfarenheterna från i fjol, och ordnar också i år en del av evenemanget utomhus.

– I fjol föddes idén till en utomhusmarknad som en del av skoldagen, eleverna kom till skolan lite senare och en stor del av programmet gick av stapeln på eftermiddagen. Också föräldrar, vänner och bekanta fick komma in på skolgården och delta i programmet. Det var en fungerande lösning i den situationen.

Under Svenska veckan blir det i år program av inbjudna gäster och kulturutövare.

– Folktinget erbjuder de orter som är med ett visst antal programpunkter. Vi har till exempel teaterföreställningar för lågstadie- och högstadieelever. Det blir också barnorkester och bokbio.

Nu får man ordna evenemang inomhus igen, men i skolvärlden sker återgången till ”det normala” ändå långsamt.

– Kulturlivet får organisera sig så vi får bjuda in utomstående aktörer som uppträder, men det är kanske fortfarande lite problematiskt i Lahtis stad. De andra skolorna är ännu försiktiga. Jag kan bjuda in en finsk grupp hit till svenska skolan, men de vågar kanske inte komma om man enligt rekommendationerna inte gärna ska blanda elevgrupper med varand­ra, säger Peter Sundholm.

Lotta Mattila, här med Simon 10 månader, är glad att livet så småningom återgår till det normala. I början av pandemin jobbade jag i två månader hemifrån med två små barn när det rekommenderades, och jaa, kan någon jobba med två små barn? Det var kanske det värsta med pandemin för mig

FiL, Föreningen för svenska i Lahtis, är en förening som också har rollen som föräldraför­ening och är med och ordnar evenemang. Lotta Mattila är med i styrelsen, och också förälder till två barn i dagis. Föreningen omorganiserades i fjol och hade inte så mycket verksamhet.

– Vi har inte kunnat bjuda in föräldrar så nu ser vi fram emot marknaden där vi ska kunna ha aktiva föräldrar med också. Det hoppas vi, att de får vara med och hjälpa till, och får en känsla av samhörighet. Det är det jag mest ser fram emot.

Vad har du som förälder saknat mest under pandemin?

– Kanske att träffa andra föräldrar. Vi brukade träffas när vi lämnade barnen på dagis och hämtade dem. Vi brukade ha föräldramöten, julfest och vårfest, tillfällen där vi träffade andra.

”Inga fester förra året”

En del barn har märkt att det är något som saknas, medan en del aldrig har fått uppleva det.

– Det är jättesynd för de minsta som kommer in i skollivet, förskolan, att de inte får det som andra har fått i deras ålder, säger Peter Sundholm.

Barnen själva är glada över att skolan ordnar evenemang igen.

– Vi hade inga fester alls när jag gick i trean, säger Sinna Koivunen, som nu går i fjärde klass.

Läraren Maija Ahonen inflikar att det nog ordnades fester, men färre fester och med vissa specialarrangemang.

– Nu får vi gå till simhallen igen, säger Oona­ Rajala, som går i tvåan.

Barnen ser fram emot att skolan ska ordna Halloween-maskerad. Distansskolan är ingenting som de saknar.

– Man fick sova länge på morgonen, men det kändes som om uppgifterna var svårare hemma. Och det var svårt när Teams ibland inte fungerade, säger Sinna Koivunen.

Trötta på skärmar

För Peter Sundholm har arbetet som verksamhetsledare för Luckan varit krävande.

– Jobbet med Luckan går ut på att skapa möjligheter för människor att få kulturupplevelser, att skapa möten mellan människor. Det har varit jättesvårt att planera framåt, om vi ordnar det här, kommer någon att komma – får vi ordna det här?

I skrivande stund är läget återigen osäkert.

– Jag hoppas att vi ska återgå till det som vi har haft, det vanliga. Och att man inte ska glömma bort det som vi har haft – att man samlas många och har fester tillsammans, att man inte ska bli bekväm med att sluta ordna och träffas, säger Lotta Mattila.

Hoppet om att få ordna evenemanget under Svenska veckan, och därefter så småningom Luciafest, lever i Lahtis.

– Det känns helt superbra om vi kan genomföra enligt planerna och nå ut till så många som möjligt. Folk är trötta på att sitta vid skärmar. Det är bra för barnen att uppfostra dem i hur man deltar i evenemang, hur man beter sig och vad man får under växelverkan från artister, och att andra är med i publiken, säger Peter Sundholm.

Speciellt viktigt är språket.

– För en språkö är det viktigt att barnen skulle få se att det finns svenska lite överallt, att andra, inte bara lärarna på skolan pratar svenska, säger Lotta Mattila.

Text: Malin Wikström, foto: Karl Vilhjálmsson

Tidningen Hem och Skola 4/2021