Tillbaka

Förbundets ordförande och kommunikatör drar vidare

Då Anders Adlercreutz för sex år sedan valdes till ordförande vid Förbundet Hem och Skola hade Maarit Westerén jobbat där i tio år. Nu väntar andra uppdrag dem båda.

Maarit Westerén har i 16 år tagit fram och verkställt kampanjer, kurser, utbildningar och föreläsningar vid Hem och Skola. Jobbet som kommunikatör har tagit henne till skolor runtom i landet.
– Jo, hela Svenskfinland, Nyland, Åland, Åboland och Österbotten. Jag har besökt många skolor och föräldraföreningar under åren. Det har varit roligt att få träffa alla männi-skor och tillsammans arbeta för en bättre skola. Jag vill understryka att det alltid handlat om lagarbete.
Samma säger den avgående ordföranden Anders Adlercreutz.
– Jag har fått vara med länge och nu är det dags att göra något annat. Det är en styrka som det här förbundet har, det vill säga att männi-skor byts ut och det kommer in nya krafter.
I ledaren som publicerades i tidningen Hem och Skola 1/2022 beskriver han tiden som förbundsordförande.

Anders Adlercreutz och Maarit Westerén säger att de kommer att fortsätta läsa en bra tidning.

”Emellanåt har jag känt en viss skuldkänsla för hur roligt det har varit. Det har varit lite som att plocka russinen ur skolvärldens bulle. Jag har fått fokusera på allt det positiva som hör skolvärlden till – gemenskapen, samarbetet, kommunikationen, på att bygga guldkanten kring skolvardagen. Det som är roligt kan också vara viktigt. Det kan till och med vara nödvändigt.”


Vill lyfta pappans roll i vardagen
En sak som Anders Adlercreutz och därmed hela förbundet försökt hålla framme är alla vuxnas, men särskilt pappans roll i vardagen.
– Det blir ofta så att det är mammorna som drar lasset. Jag tror vi alla ser att det finns ett problem i det. Vi har försökt bredda tanken på vad det betyder att vara aktiv i en föräldraförening. Det handlar ju inte bara om att stå där och baka mockarutor.

För Anders Adlercreutz fortsätter arbetet för bättre utbildning i riksdagen och som fullmäktiges ordförande i hemkommunen Kyrkslätt. Arkitektbyrån finns också med i bilden, men knappast dagligen.
Förutom den långa tiden vid förbundet är intresse för företagsamhet en sak som är gemensam för Anders Adlercreutz och Maarit Westerén.


Ung företagsamhet nästa
Då jobbet på Förbundet Hem och Skola för 16 år sedan blev aktuellt för Maarit Westerén arbetade hon vid Hanken som marknadsförings- och informationschef. Nya arbetsgivaren heter Ung Företagsamhet.

Föreningen Ung Företagsamhet ger lärare enkla och praktiska modeller för hur man på ett bra sätt kan ta in företagsamhetsfostran i undervisningen som stödjer skrivningarna i läroplanen. UF-programmen är praktiska och kostnadsfria och det finns skräddarsydda program till alltifrån förskolan till högskolan som stöder målsättningarna i läroplanen.
– Som regionchef för huvudstadsregionen är det mitt jobb att vara i kontakt med svenskspråkiga skolor och yrkesutbildningar i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. Jag erbjuder fortbildning och handledning till lärarna.

Ung Företagsamhet är ett program som riktar sig till alla lärares högst vanliga elever.
– Det är olika, för skolan kostnadsfria koncept, där man tar upp företagsamhet och ekonomifostran på ett inspirerande sätt. Till exempel ”Ett år som företagare” grundar eleverna i högstadiet eller på andra stadiet ett ”UF-företag” som eleverna driver som ett riktigt företag under ett läsår. Tanken är att stärka olika kompetenser och arbetslivsfärdigheter hos eleverna. UF ger eleverna möjlighet att testa och utforska på ett tryggt sätt.
Då Maarit Westerén började vid Förbundet Hem och Skola hade hon en 2-åring hemma.
– Det barnet är nu abiturient. Det ger lite perspektiv.

Text och foto: Tommy Pohjola