Tillbaka

"Vi skulle gärna åka igen"

Dagsutflykter i närmiljön för en klass åt gången. Det hoppas skolledare 
på Åland att man ska kunna genomföra under våren trots pandemin.

Men som flera ansvariga säger:

– Det är svårt att planera när allt är så osäkert. Läget kan förändras snabbt. Just nu känns det allra viktigast att få skolvardagen att fungera.

Vilka aktiviteter utanför skolområdet som utflykter, lägerskolor och klassresor kan genomföras i vår?

Tidningen Hem och skola har ställt frågan till flera skolledare på Åland och fått svar som kan sammanfattas så här: Vi hoppas och tror att vi ska kunna göra någonting, men inget kan sägas säkert i dagsläget.

Inga klassresor

Ingen av de uppringda skolorna har på många år haft några klassresor på sitt program. Om sådana görs är det på annat initiativ än skolans.

Lägerskolor tycks inte heller vara vanliga. I Mariehamn, där det finns tre grundskolor, har man inte haft lägerskolor på cirka 20 år, helt enligt ett beslut i skolnämnden.

I Näfsby skola i Hammarland däremot – en 1–6-skola med 110 elever – har man årligen haft en lägerskola för eleverna i årskurs 5. Den genomfördes även i höstas. Man besökte en lägergård på Åland och stannade två dagar med en övernattning.

– Pandemiläget bedömdes som hyfsat lugnt just då och eftersom lägerskolan var för endast en klass, som också umgås under skolvardagen, ansåg vi att det var okej att genomföra den. Inga andra grupper var på lägergården under våra dagar, säger skolans föreståndare Niklas Wasén.

Femteklassarna Hampus Nordén, Alice Hansson och Molly Jörgensen längst till höger och bakom dem Olivia Enqvist vill gärna åka på Näfsby skolas årliga dagsutflykter på Åland. – Det är alltid roligt men om det inte går för coronan så går det inte, säger de.

Om det blir någon lägerskola för höstens femmor återstår att se.

Femteklassarna Hampus Nordén, Molly Jörgensen, Olivia Enqvist och Alice Hansson fick uppleva lägerskolan.

– Vi var extra försiktiga och tvättade händerna ofta. Allt var så roligt. Vi skulle gärna åka igen, säger de.

De uppskattar också skolans dagsutflykter. De flesta brukar vara roliga.

– Det är tråkigt om det inte blir några utflykter i vår, vi gillar omväxling från de vanliga skoldagarna. Men om det inte går att åka för coronan så går det inte. Så är det bara, säger de.

Håller sig på Åland

I övrigt satsar skolorna på Åland mest på dagsutflykter i närmiljön. Resor till exempelvis till Åbo eller Helsingfors eller till Stockholm, där färjeresor ingår, ströks redan långt före pandemin.

– Vi åker inte ens till Stafettkarnevalen längre. Resorna tar för mycket tid, blir dyra och ställer stora ansvarskrav på lärarna, säger Niklas­ Wasén.

Dagsutflykterna ordnas på vårterminen för en klass i taget och man väljer oftast ett mål som har anknytning till undervisningen i ett aktuellt ämne. Elever som läst nordisk historia åker exempelvis till det medeltida slottet i Kastelholm.

Näfsby-eleverna får också – i normala fall – åka till någon av simhallarna på Åland ett par gånger per termin och efter sportlovet brukar hela skolan åka till ishallen Islandia i Mariehamn.

– Vi får se hur det blir i vår. De utflykter som görs klassvis hoppas vi kunna genom­föra. Men ishallsbesöket där vi blandar flera klasser är möjligen i farozonen, säger Niklas Wasén­ och tillägger:

– Det klagas inte. Både elever och föräldrar visar stor förståelse för läget. Just nu är vi mest glada över att vi över huvud taget kan vara i skolan.

Maria Larsén-Back, föreståndare vid Sunds grundskola med 65 elever i årskurserna 1–6, säger att skolan nyligen bestämt mål och datum för vårens dagsutflykter. På programmet står bland annat ett besök i Ålands lagting för en av årskurserna.

– Sen får vi se hur det går i praktiken. Men eftersom det handlar om ett litet antal elever­ per årskurs och vi har egen buss och mat i medhavda matlådor så känns utflykterna rimliga att genomföra, säger hon.

Mikael Rosbäck, rektor för Strandnäs skola i Mariehamn med drygt 500 elever i klasserna 1–9, säger som de ovannämnda:

– Så länge vi får ha undervisning klassvis så är det väl logiskt att klassen kan åka på en dagsutflykt tillsammans.

Temadag stryks

Strandnäs skola har i många år ordnat Skolympics under en dag på hösten – en temadag med olika utomhusaktiviteter för hela skolan. Dagen har varit ett sätt för eleverna att lära känna varandra över åldersgränserna och att få de äldre att ta ansvar för de yngre.

– Sådana större evenemang måste vi avstå från och då går vi helt klart miste om en del pedagogiska fördelar, säger Mikael Rosbäck.

På Åland finns ett par skolor på skärgårdsöar utan fast vägförbindelse. Föglö skola med 37 elever i årskurserna 1–9 är en av dem. 

– Med så få elever på nio årskurser går det inte alltid att hålla eleverna åtskilt. Vi hoppas i alla fall kunna ha någon aktivitet utomhus, säger skolans föreståndare Siv Fogelström.

Text och foto: Helena Forsgård

Tidningen Hem och Skola 1/2021