team-spirit-2447163_1920

Inspirera och rekrytera

Terminsstarten är en inspirerande tid för föräldraföreningarna. Verksamheten kör i gång samtidigt som det är dags att planera läsåret.

De flesta Hem och Skola-föreningar håller sina föreningsmöten (årsmöten) på hösten. Då behövs ofta nya styrelsemedlemmar när de som ska avgå lämnar sina uppdrag.

Så här kan ni rekrytera nya styrelsemedlemmar – 5 tips

 1. Börja rekrytera i tid
  Informera i god tid alla föräldrar när föreningen håller sitt årsmöte och vad som händer under ett årsmöte. Presentera den nuvarande styrelsen, vem som är i tur att avgå och hur många nya styrelsemedlemmar som behövs.

 2. Våga fråga
  Många tackar ja bara någon frågar. Många potentiella styrelsemedlemmar kan finnas bland någon som aldrig fått frågan.

 3. Våga fråga flera
  En förening som jobbar inkluderande och har många olika typer av föräldrar i sin styrelse får en bra dynamik och bred verksamhet. Tänk på att så många årskurser som möjligt har representanter i styrelsen. Det är också bra om föräldrar med annan språkbakgrund finns med.

 4. Entusiasm smittar
  En förening som är aktiv och har bra verksamhet väcker intresse. Hitta en bra kanal och använd den för att berätta vad ni jobbar med och vem ni är. Ni kan påverka vad andra tycker och tänker om er förening och det ni gör. Därför är det viktigt att alltid tänka på hur ni talar om er förening.

 5. Var tydlig och transparent
  Informera alltid alla tillfrågade och intresserade hur många kandidater ni har och hur själva valet går till. Om det finns flera kandidater än lediga styrelseposter är det bra att skapa arbetsgrupper för ett evenemang eller någon verksamhet föreningen vill ha. Det kan finnas föräldrar som är intresserade av konkreta uppdrag även om de inte sitter i styrelsen.