Inspirera och rekrytera

Terminsstarten är en inspirerande tid för föräldraföreningar. Då får de köra i gång verksamheten, göra upp planer och blicka framåt! De flesta Hem och Skola-föreningar håller sina föreningsmöten (årsmöten) under hösten. Det betyder att en del nya styrelsemedlemmar får väljas in i styrelsen då de som står i tur att avgå lämnar sina uppdrag. För att rekryteringen av nya styrelsemedlemmar ska gå så smidigt som möjligt vill vi dela med oss av fem enkla tips till våra föreningars styrelser.

 1. Börja rekrytera i tid
  Informera alla föräldrar i god tid när föreningen håller sitt årsmöte och vad som händer under ett årsmöte. Presentera den nuvarande styrelsen och vem som är i tur att avgå och hur många nya styrelsemedlemmar som behövs.

 2. Våga fråga!
  Många tackar ja till att vara med bara någon frågar. Många potentiella styrelsemedlemmar kan finnas bland någon som aldrig fått frågan.

 3. Våga fråga fler
  En förening som jobbar inkluderande och har många olika typer av föräldrar i sin styrelse får en bra dynamik och bred verksamhet. Tänk på att så många årskurser och avdelningar som möjligt har representanter i styrelsen. Det är också bra om föräldrar med annan språkbakgrund finns med.

 4. Entusiasm smittar
  En förening som är aktiv och har bra verksamhet väcker intresse. Hitta en bra kanal och använd den för att berätta vad ni jobbar med och vem ni är. Ni kan påverka vad andra tycker och tänker om er förening och det ni gör, därför är det viktigt att alltid tänka på hur ni talar om er förening.

 5. Var tydlig och transparent
  Informera alltid alla tillfrågade och intresserade om hur många kandidater ni fått och hur själva valet går till. I fall det finns fler intresserade kandidater än lediga styrelseposter kan det vara en idé att ha arbetsgrupper för en verksamhet eller ett evenemang föreningen vill genomföra. Föreningen är alla medlemmarna, inte bara styrelsen, och det kan finnas föräldrar som är intresserade av konkreta uppdrag även om man inte sitter i styrelsen. Uppdatera kontaktuppgifterna till styrelsen så att det är enkelt att vara i kontakt med er!