Daghem

Hemmet är daghemmets viktigaste samarbetspart. Ett fungerande samarbete är grunden till att barnen trivs och utvecklas på daghemmet.