Flicka med blommor

Daghem

Hemmet är daghemmets viktigaste samarbetspart. Ett fungerande samarbete är grunden till att barnen trivs och utvecklas på daghemmet.

Under flikarna till vänster kan du läsa mera om hur man kan skapa ett konstruktivt samarbete mellan hemmet och daghemmet.