Tillbaka

”Givande att vara med i förbundets styrelse”

Ett verkligt stimulerande och lärorikt uppdrag! Det säger Johanna Häggblom och Katja Långvik om sin tid i styrelsen för Förbundet Hem och Skola. Som föräldrar till elever i grundskolan har de kunnat finslipa förbundets arbete med aktuella synpunkter från dagens skolvärld.

Johanna Häggblom på Åland har tre barn i grundskolan – för närvarande går de i femman, åttan och nian. Hon har varit engagerad i flera Hem och skola-föreningar i snart tio år.
– Jag brinner för förebyggande arbete för barn och unga och har med glädje engagerat mig i föreningar som arbetar med sådana frågor, säger hon.
Trots det var hon aningen tveksam till att låta sig nomineras som medlem till förbundsstyrelsen.
– Min tvekan handlade enbart om tiden som går åt till att resa mellan Åland och Helsingfors. Skulle uppdraget gå att kombinera med jobb och familj?
Med facit i hand vet hon att det fungerat bra även om det krävt ett visst pusslande med jobb och familj.
– Att tacka ja till uppdraget var ett av mina bästa beslut och jag är glad och tacksam över att jag vågade ta möjligheten.


Katja Långvik som också har tre barn i grundskolan – i tvåan, femman och sjuan – bor i Karis och har representerat Västra Nyland i förbundsstyrelsen. Hon åtog sig två Hem och Skola-uppdrag på en gång – dels i förbundsstyrelsen, dels i den lokala föreningen vid Katarinaskolan.


Gärna fortsatt
Både Långvik och Häggblom har suttit två perioder i styrelsen och avgår därför – helt i enlighet med förbundets stadgar – vid mötet i april.
Johanna Häggblom avgår med en viss sorg i hjärtat.
– Jag hade gärna fortsatt om det varit möjligt. Styrelseuppdraget har varit en mycket positiv upplevelse. Förbundet gör ett otroligt bra och viktigt jobb och de anställda är proffsiga och ödmjuka. För mig har det varit viktigt att påminna om att Åland tack vare självstyrelsen har en egen grundskolelag, som på vissa punkter skiljer sig från den finländska lagen, säger hon.
– Det har också varit otroligt värdefullt att träffa representanter från hela Svenskfinland och att få ta del av samarbeten med andra aktörer, inte enbart inom landet utan även på ett nordiskt plan.


Vill utvecklas
Katja Långvik, som är en van föreningsmänniska, säger att uppdraget i förbundsstyrelsen varit ett av de mest givande av alla hon haft.
– Förbundet har en vilja att ständigt utvecklas. Nya initiativ tas hela tiden och de anställda är engagerade och kunniga. Jag har inte känt något behov av att lansera egna idéer eller att sparka igång något nytt. I stället har jag kunnat koncentrera mig på innehållet i de kampanjer och övriga insatser som personalen planerat. Min roll har varit att bidra med aktuella åsikter och synpunkter från dagens skolvärld som jag som förälder har god inblick i, säger hon och tillägger:
– Det kommer nya föräldrar hela tiden och de kan ha nya frågor och nya perspektiv på samarbetet mellan hem och skola.
Kommunikationen fungerar också åt andra hållet – att man som förbundsstyrelsemedlem informerar de lokala Hem och Skola-förening-arna om aktuellt material som förbundet tillhandahåller.
För både Johanna och Katja har det varit viktigt att vara delaktiga i deras barns skolvardag. Vad kan föräldrar bidra med? Hur kan man stödja sina barn i skolarbetet? Vilka förväntningar har skolan på föräldrarnas roll?
– Det ökar gemenskapen och tryggheten om vi föräldrar som har barn i samma årskurser känner varandra, säger Johanna Häggblom.

Tidningen Hem och Skola 1/2020. Helena Forsgård, text och foto

Fakta

Styrelsen för Förbundet Hem och Skola, som har tolv medlemmar och en ordförande, har fem till sex möten per år.
Medlemmarna representerar både olika regioner i landet och olika utbildningsstadier.
De lokala Hem och Skola-föreningarna kan nominera egna kandidater till styrelsen och medlemmarna väljs vid årsmötet.
De väljs för två år i taget och får enligt stadgarna sitta högst två perioder i sträck.
Årets årsmöte hålls den 18 april i Åbo. I tur att avgå i år är Johanna Häggblom från Åland, Katja Långvik från Västra Nyland och Katinka von Kraemer från Östra Nyland.