Tillbaka

”Beröm engagemang, inte prestationer”

Barn ska få känna att de är värdefulla, oberoende av hur bra eller dåligt de presterar. Föräldrar måste sträva till att släppa sina egna förväntningar, se sina barn och älska dem villkorslöst, säger coachen Christoph Treier.

Christoph Treier ingår i Förbundet Hem och Skolas föreläsarnätverk.

I sitt arbete som coach och föreläsare ser Christoph Treier väldigt ofta att föräldrar styrs av sina egna förväntningar. De försöker, medvetet eller omedvetet, förverkliga sig själva genom barnet. För väldigt många föräldrar är det otroligt svårt att älska sitt barn helt villkorslöst, säger Treier.
– Om barnet känner att hen inte kan uppfylla föräldrarnas uttalade eller outtalade krav kan det medföra stora problem för barnet. Barn är världsmästare på att avläsa icke verbal kommunikation.
Hur kan man då som förälder bryta ett dylikt mönster? Treier menar att för att kunna ge hundra procent kärlek så måste man se barnen som de är. För en del vuxna hjälper redan insikten att man styrs av sina egna förväntningar.
– För många föräldrar faller bitarna på plats då de blir medvetna om det här beteendet hos sig själva. Men för att också attityden ska ändras måste föräldrarna bli medvetna om sina egna värderingar. Vuxna måste lära känna sig själva så att de vet vilka drivkrafter som styr det egna beteendet, förklarar Treier.


Älskad oberoende av prestation
Till de ständigt återkommande frågorna i mötena med föräldrar hör frågan om syskon. Hur ska man som förälder bemöta syskon som presterar väldigt olika? Det gäller att hitta en balans mellan syskonen och en balans mellan framgång och motgång.
– Ett barn kanske presterar bra utan att anstränga sig särskilt mycket. Det andra kämpar hårt men klarar sig ändå inte lika bra. Då måste föräldrarna minnas att ge det dåliga resultatet lika mycket uppmärksamhet som det goda, poängterar Treier.
Han påminner om att det viktiga är att fokusera på engagemanget, inte själva prestationen. Föräldrar kan gärna svänga på det hela så att det barn som anstränger sig mera får mer positiv uppmärksamhet.
– Barnet ska värdesättas för det hen är, inte för det hen presterar. Ge inte själva prestationen värde utan beröm istället barnet för att hen har förberett sig väl och kämpat bra, föreslår Treier.


Förväntningar styr
Treiers erfarenhet är att många föräldrar behöver stöd i att se sitt barn som människa, inte som elev. Om föräldern bara ser eleven och prestationen kopplar barnet ihop prestationen med hur bra hen är. Den upplevelsen är inte något som barnet själv hittar på utan den speglar direkt föräldrars förhållningssätt, påpekar han.
– Det är lätt att älska barnet så länge hen beter sig som vi önskar och presterar bra. Men barn måste få veta och känna att de är älskade oberoende av hur de presterar.
För att kunna stödja sitt barn och hjälpa barnet att bygga upp en sund självkänsla måste föräldrar lära sig att skilja på det man är och det man gör.
– Låt barnet känna att de viktiga vuxna älskar mig för den jag är. Säg till ditt barn jag älskar dig, jag är så glad att du finns. Då vet barnen att de är älskade, också då de misslyckas, betonar Treier.

Profil
Namn: Christoph Treier.
Bor i: Jakobstad sedan 2001. Flyttade till Åland år 1990. Född och uppvuxen i Schweiz.
Karriär: Studerade psykologi och idrott vid universitetet i Basel i Schweiz. Jobbar numera som mental tränare, coach och föreläsare.
Blogg: https://treier.fi/blogg

Tidningen Hem och Skola 2/2020. Text: Jenni von Frenckell