Tillbaka

"Bara rösten är vänlig och ögonen tillmötesgående"

När den här tidningen går i tryck gäller Institutet för hälsa och välfärd THL rekommendation att munskydd används av personer över 12 år. Munskydd används i högskolor, läroanstalter på andra stadiet och grundskolor från och med årskurs sex.

Linda Felixson

Enligt Linda Felixson, vice ordförande vid Finlands Svenska Lärarförbund FSL, och Mirjam Kalland som är professor i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet, fungerar munskydden förhållandevis bra. Båda säger att det viktigaste för elever, lärare och all annan personal är att få gå till skolan.

– Den gemensamma nämnaren är att alla verkligen vill vara i skolan, säger Felixson.

– Det är också min känsla, att närundervisning är det viktigaste för de allra flesta, säger Kalland.

Elever som tidningen Hem och skola talat med säger att de vant sig vid munskydden och att de förstår varför det gäller att vara extra noggrann med hygienen.

– Också lärarna är duktiga på att anpassa sig. Klart att det är ändå tungt då en del av minspelet och kontakten med eleverna försvinner när de inte ser lärarens hela ansikte. Nu krävs nytänk.

Rösten och kroppsspråket behöver vara tydliga så att budskapet når fram till eleverna, säger Linda Felixson.

Mirjam Kalland

Mirjam Kalland påminner att människan har en förmåga att överföra information från ett sinne till ett annat. Därmed är hörseln jätteviktig.

– Bara rösten är vänlig och ögonen är tillmötesgående så går det bra.

Men om man hör sämre och inte uppfattar tonläget? Då kan det bli besvärligt för specialgrupper.

– Elever med nedsatt hörsel som annars klarar sig jättebra men behöver läsa på läpparna har det jättetungt. Också de med astma lider, säger Mirjam Kalland.

Elever på andra stadiet och studerande vid universitet och högskolor jobbar på distans. Samma gäller förstås dem som undervisar.

Mirjam Kalland övergick på hösten från att en del av undervisningsgruppen var på plats i klassrummet och en del satt hemma vid datorn till att ingen gick på lektion.

– Jag älskar att undervisa och träffa studenterna. Den stora glädjen har blivit borttagen. Den här tiden har visat hur viktigt det är att upprätthålla goda kamratrelationer och kontakten mellan barn, elever och lärare. Man bör nog så långt det bara är möjligt att undvika en ny total nedstängning. Det är min slutsats.

Linda Felixson tycker likadant.

– Om munskydd är det som krävs för att vi ska kunna ha eleverna på plats så är det något  som vi ska fortsätta med. Ingen vill hamna i distansundervisning igen, säger hon.

Text: Tommy Pohjola

Tidningen Hem och Skola 1/2021